tisdag 30 juni 2009

Dagens ksau, Ekopark Böda och besök i Rällaskogen

Det var många frågor uppe idag på sista arbetsutskottet före sommaruppehållet. Våra hamnar är ett kärt ämne och vi hade besök som gällde såväl utveckling i Sandviks hamn som i Stora Rörs hamn. Vi hade också uppe årets landsbygdskonferens i Emmaboda där det visar sig att en gammal bekant är huvudtalare, nämligen fd statsminister numera ordförande i Sveaskog, Göran Persson. Vi har haft besök av Göran Persson i dåvarande egenskap av statsminister i kommunen några gånger och tycker att det vore intressant att återknyta bekantskapen nu i höst när han ändå skall medverka i Emmaboda. Ekopark Böda innefattar stora delar av norra Öland. Sveaskog har uttryckt detta skyddade område som en av sina främsta möjligheter att locka fler besökare till att upptäcka naturens alla fördelar. Ekoparkens främsta landskapsvårdare är alla de köttdjur som betar skogmarkerna. Även om man skulle kunna tro att en del människor kan vara lite rädda så fungerar det bra för allmänheten att gå bland köttdjuren, stättorna över stängslen gör det möjligt att vandra eller cykla i skogen och därmed till fantastiska naturupplevelser. Vi skulle vilja veta lite mer om Sveaskogs planer för Ekopark Böda och har därför tänkt försöka bjuda in ordförande i samband med Emmabodakonferensen.
Sune ,Eddie och jag besökte en annan betydligt öppnare och tillgängligare men däremot helt privatägd skog i eftermiddags, nämligen Rällaskogen och tog en promenad och några bilder på den vackra skogsmiljön.

Skog som gallrats (se trädstubben mitt i bild) och där undervegetationen röjts för hand

väg till badplatsen

Ravinen

Golflandskapet

Badplatsen

måndag 29 juni 2009

Vision 2014-tacksamma för dina synpunkter

Idag har förslaget till handlingsplan för Borgholms kommun år 2009-2014 lagts utpå kommunens hemsida www.borgholm.se under rubriken Aktuellt kan du ladda ner handlingsplanen.
Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. I första hand vänder sig detta till er som är åretruntboende eller delårsboende i vår kommun, men då det är så många andra som älskar vår bit av jorden och har ideer och förslag så är förstås era ideer varmt välkomna också.
Här kommer lite ur förslaget till Vision 2014:

Vision 2014
Borgholms kommun på Öland är platsen för såväl boende som besökande livsnjutare. En attraktiv och omväxlande kommun som präglas av entreprenörskap, långsiktig hållbarhet, kreativitet, hög servicenivå samt natur- och kulturupplevelser.

Mål

1) Företagsamma Borgholm
Borgholms kommun har Kalmar läns bästa företagsklimat. Är ledande i landet när det gäller andelen kvinnliga företagare och har även störst andel företag per invånare.

2) Miljöoffensiva Borgholm
Borgholms kommun är självförsörjande på miljövänlig energi och den ledande kommunen i sydöstra Sverige vad det gäller klimatarbetet samt i insatser för en bättre Östersjömiljö.

3) Kreativa Borgholm.
I Borgholms kommun finns det mycket bra förutsättningar för företagare och enskilda att göra långsiktigt hållbara investeringar i såväl mjuka som hårda värden. Nytänkande välkomnas och öppenheten för nya möjligheter är stor.

4) Livskraftiga Borgholm

Initiativförmåga, valfrihet och livslust präglar såväl arbete som fritid hos boende och besökare i alla åldrar.


5) Trygga-hälsosamma Borgholm
I Borgholms kommun bryr sig människor om varandra. Invånarna är medvetna om betydelsen av att vårda sin egen hälsa. Alla generationer känner stor trygghet i samhället.


På www.borgholm.se hittar du detta samt ett stort antal delmål som vi gärna vill ha mätbara och utvärderingsbara förstås. Välkommen med dina synpunkter under sommaren!

Demokrati eller försök till minoritetsstyre ?

Rubriken är en fråga som vi i Borgholms kommun haft anledning att ställa oss många gånger då en känd missnöjespolitiker drivit saker och ting till sin spets. Särskilt i alla de fall han så uppenbart förlorat en fråga i demokratisk votering med exempelvis siffrorna 46-2-1. Kunskapen om kommunallagen är hög i kommunen och det var skönt att de senaste fem överklagandena bemöttes med fem avslag av Länsrätten. Särskilt som missnöjespolitikern sedan sista december är självutnämnd som vikarierande kommunalråd och undertecknar sina överklaganden (liksom sina egna positiva yttranden till sina egna överklaganden på papper med kommunens logotype) med den titeln.
Det är lätt att se att denne missnöjespolitiker arbetar nära tillsammans med Rällaskogens Vänners nya ledning. Synd att den förre ordföranden för Rällaskogens Vänner avgick så hastigt. Han ville verkligen försöka att föra en seriös och ärlig dialog och driva frågan fram till möjliga lösningar.

Tyvärr undergräver den nya ordföranden alla möjligheter och försök till dialog. Skriver insändare där viktiga bitar glöms, t.ex att många valde att gå hem när missnöjespolitikern spårade ur, mina uttalanden analyseras och förvrängs men värst av allt är att på http://rallaskogen.blogspot.com/ hänvisar ordföranden i den ideella föreningen till en YouTubefilm som är kränkande mot demokratin men framförallt kränkande mot ägarna av den aktuella marken. Det ökar inte samarbetsmöjligheterna och inte heller tilltron till föreningen Rällaskogens Vänners ledning.

Jag har fört en dialog med flera ledamöter i kommunstyrelsen idag, samtliga är mycket upprörda. Vi välkomnar dialoger med Rälla/Stora Rörs borna, Vi försöker hitta förslag som tillgodoser så många individer som möjligt men framförallt tillgodoser utvecklingsmöjligheterna av vårt öländska landskap. Detta såväl gällande natur och kultur som gällande arbetstillfällen och fritid. Det fördjupade översiktsplanearbetet sträcker sig över de närmaste 25-30 åren.

För att minska intrånget i Rällaskogen har kommunen bl a bytt markområdet med två små stugor på intill minneslunden mot en kommunal tomt utanför skogen. Stugorna skall flyttas bort från skogen.

Att en ordförande i en ideell förening som vill föra en dialog med kommunen nedlåter sig till att hänvisa till en film som är en skräckproduktion. Där samma leveranssedel på timmer visas 3 gånger och samma virkeshögar flera gånger från olika håll för att förstärka effekten. Virkeshögar som f.ö är avverkade i samråd med skogsstyrelsen, som överensstämmer med den av skogsstyrelsens fastställda skötselplanen för skogen och där stora delar av det som nu är avverkat kommer att återplanteras enligt samma skötselplan. Detta kombinerat med gorillor, dödskallar och gnisslande musik. Filmen är ett kränkande lågvattenmärke.

söndag 28 juni 2009

Höskörd i MarielundDet är inte ofta som jag befordras till jordbrukare eller traktorförare men när det skall köras hö i småbalar då behövs det många armar och händer. Flera av barnens kompisar har tillbringat helgen här. Vi var 14 personer som åt pizza efter att ha idag fått in åtta vagnar med småbalar staplat o klart i lagården.

Mustangträff i BorgholmDet är fantastiskt med alla bilträffarna som är i Borgholm i år.Extra roligt är att bilklubbarna själva säger att de får väldigt många anmälningar när de väljer att förlägga sina nationella sommarmöten till Öland. Visserligen hade Corvetterna som var här i början av juni det bästa vädret i Sverige... vilket betydde att de åtminstone hade några timmars uppehåll från regnet.. Mustangerna i helgen hade desto bättre väder, härligt sommarsoligt Öland och många vackra bilar bakom Strand vid solnedgången över Borgholm i lördagskväll.

lördag 27 juni 2009

Möte med Gotlands kommun- och regionledning

Visby-rosornas stad är fantastiskt vackert och nu dessutom lite extra fint inför Almedalsveckan. Vid ett så kort besök som Sune ,Eddie och jag gjorde hinner man inte så mycket men en snabb promenad i De Badande Vänners Botaniska Park är bara ett måste.


Gotlands kommun måste ha lagt en hel del pengar på den fina nya strandpromenaden från Visby Strand och norrut. Strandpromenaden är asfalterad, den är belyst med små punkter som ligger som små kuddar utmed den bitvis höga kanten närmast vattnet. Mycket vackert.

Vi pratade gemensamma möjliga utvecklingsfrågor med Gotlands kommun och Regionledning.

Vi har ju länge samarbetat mellan de sju stora öarna runt Östersjömiljön i Baltic seven (B7). Våra respektive Agenda 21 grupper har också diskuterat möjliga samarbeten. Vårt gemensamma marknadsföringsprojekt av färjetrafiken har haft stor genomslagskraft. Arbetet har skett via www.olandsturist.se och www.destinationgotland.se . Vi hoppas nu på en rejäl ökning av färjeresenärer mellan Öland och Gotland sommaren 2009 så att färjan kan bli kvar långsiktigt.
Opera på Borgholms Slott den 13/7 är också ett samarbete mellan föreningen Opera på Öland och Gotlandsmusiken.
Viktigt för både Öland och Gotland är besöksnäringsfrågor samt miljö och hälsofrågor. Här är en förbättring av gång o cykelvägar naturligt och självklart och en god möjlighet för ökad cykelpendling till arbete men framförallt för gemensam marknadsföring av naturupplevelser på vackra cykelvägar på Öland o Gotland ut mot Europa.

Öland+Gotland=Sant /Årets första färjeturI strålande solsken och rejält blåsväderanlände rederi AB Gotlands färja till hamnen i Nabbelund på fredagseftermiddagen. Du bokar lätt färjeresan Öland-Gotland via www.visitse.se eller via www.destinationgotland.se

En mottagningskommitté som fixats av bl a Linus och Ann-Christin från Byxelkrok gjorde det hela extra festligt.

Cider o chips serverades, Borgholms Dragspelsklubb spelade och Dagge Zetterholm överlämnade en blomma till färjans befälhavare. Rederi AB Gotlands VD Jan-Erik Rosengren fanns på plats i Nabbelund för att resa med färjan tillbaka till Gotland efter besök på fastlandet.

Bland resenärerna från Gotland såg vi några Mustanger på väg till den stora öländska Mustangträffen på Strand Hotell. Bland annat denna från Ejmunds Gård.

Drygt 140 Mustanger förväntas delta i träffen på Öland. Det kommer sannolikt att finnas nordöländska företagare med i bilden när det gäller den finaste Mustangen.
Dessutom är det ännu en stor bilträff i Borgholm i helgen, på marknadsplatsen där Andy har en bil-ljudstävling med ca 280 deltagare.

fredag 26 juni 2009

Elbil och Vindkraftverk -Borgholm Energi världsetta!!Kenth,Thomas, Daniel m.fl på Borgholm Energi AB monterar och sätter idag upp ett vindkraftverk med en laddningsstation till elbil.
Sannolikt blir den elbil som Borgholm Energi AB köpte redan på 90-talet nu den första i världen som kommer att direktladdas via ett vindkraftverk.
Vi hoppas sedan att vårt projekt i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län och Power Circle kan rulla vidare med elbilar även inom hemtjänsten.

Jag vet ju också att Andy säljer elmopeder på Ölands Bil strax intill vindkraftverket, kanske han kan passa på att få lite öländsk vind i mopedtankarna också.
En jätterolig och positiv grej som visar att det är möjligt att gå från ord till handling om man bara vågar ha visioner och mål.

Vackra sommarBorgholm
Nu börjar det fylla på rejält med folk i stan. Inför sommaren är nu handikapptillgängligheten ännu bättre än tidigare. Många gathörn har fasats ner och asfalterats om, uteserveringarna ligger samtliga i markplan och gatuskyltarna som utgör en så stor risk för synskadade skall minskas avsevärt i antal.

Borgholms planteringskommitte har varit en viktig medspelare i försköningen av stan, både när det gäller ekonomi och planering av plantering.. :-)

Grattis Böda Sand till Världsrekord och Löttorps Camping till nyinvesteringen

Böda Sand lyckades med målsättningen att sätta nytt världsrekord i längsta sillbordet under midsommarhelgen. Det gamla världsrekordet slogs med 18 meter och Böda Sands sillbord blev hela 238 meter långt.

Under midsommarhelgen invigde kultur o fritidsnämndens ordförande Åke Nilsson en stor ny restaurangbyggnad på Löttorps Camping. Jättehärligt med den framtidstro som finns inom besöksnäringen.

Syndabocksfenomenet

Syndabocksfenomenet är ett välkännt begrepp. När jag för ett antal år sedan skrev ett högskolearbete inom psykologi var det just syndabocksfenomenet jag fokuserade på vid starten av förföljelsen av judarna/andra världskriget.

Det är intressant att googla på "syndabocksfenomenet". De tolkningar man får fram då är exempelvis "förskjuten aggresivitet", "kollektiv försvarsmekanism" eller "primitiv form av egenförsvar".
Samtliga dessa kan man ju fundera över en stund om man så vill kopplat till de skriverier som under veckan varit och fortsätter än idag gällande dråpet i Köpingsvik under midsommarhelgen.

Syndabockarna har varierat under veckan men det har tyvärr lagts mycket skuld på polisen och på kommunen. Jag vet ju att det fanns fotpatrullerande poliser på plats på camping och stränder just när dråpet skedde.
Jag vet också att kommunen under de senaste åren tagit ett ansvar som sannolikt är betydligt större än man egentligen behövt. Detta för att underlätta för polisen men framförallt att underlätta för de boende i Köpingsvik.

När ungdomarna för något år sedan plötsligt flyttade sitt midsommarfirande från Borgholm till Köpingsvik så kom det ungdomar i tusental från hela landet som vildcampade överallt i samhället. Polisen som är ansvarig för att den lokala ordningsstadgan följs, dvs exempelvis (campingförbud inom detaljplanelagt område)hade inte en chans.
När de kom fram och krävde att ungdomarna skulle flytta sina bilar hade alla redan druckit alkohol. osv osv.
Småvägarna i samhället var igenkorkade av nattparkerande bilar. Om det skett en brand någonstans i tält, bil eller villa i samhället hade räddningstjänsten haft mycket stora svårigheter att komma fram. Med hjälp av kommunens parkeringsvakt, frivilliga från PAIF som hjälper till att flytta onyktra ungdomars bilar från samhället ner till nattparkeringsplatsen på andra sidan väg 136.
Naturliga behov hade ungdomarna även när de vildcampade i samhället, med hjälp av ett par bajamajor nere på nattparkeringen som städas o töms regelbundet under helgen så har en viss avlastning skett för samhället även där.
I bl. a brottsförebyggande syfte ställdes även ett par höga rejäla belysningsstolpar upp på nattparkeringen. Överenskommelsen var att polisen med hjälp av denna nattparkering skulle kunna ha ungdomarna samlade på ett och samma ställe och därmed ha lättare att sköta sitt arbete. Polisen skulle därför ansvara för natt-tillsynen av nattparkeringen. Dock har PAIF haft idella funktionärer på plats dygnetrunt som vandrat över nattparkeringen och funnits på plats där hela tiden.

Den stora frågan nu är belysningen av strandpromenaden i Köpingsvik. Jag ser att en fd polischef som varit en stor tillgång för vårt Brottsförebyggande uttalar sig kritiskt mot kommunen i dagens tidningar, liksom att jag ser att det tycks råda en del missförstånd inom det brottsförebyggande rådets ledning.
När vårt brottsförebyggande råd drog igång på riktigt fick vi hjälp från länspolisen med att leda arbete via en polisman med gedigen kunskap och erfarenhet.
Det brottsförebyggande rådet sökte och fick en del nationella pengar för framtagandet av ett program och utbildning av deltagare i bla BRÅ.

Projektet hette ett tryggt och brottsfritt Öland sommaren 2008 och slutredovisades under våren 2008 med ett antal förslag till åtgärder.
Tyvärr fanns det ingen finansiering av åtgärderna i förslagen och förslag såsom exempelvis fler poliser , mer belysning måste naturligtvis betalas av någon annan.

Kommunen har satt upp den ytterligare belysning som föreslogs av BRÅ på Smedjeängen, dvs nattparkeringen.
Däremot när det gäller belysning av strandpromenaden så är det inte självklart att det är kommunen som skall finansiera den ensam. Politiskt vill vi jättegärna ha en vackert belyst strandpromenad hela vägen mellan Borgholm o Köpingsvik.
Redan där pratar vi sannolikt ett annat språk än BRÅ, men vackert belyst och brottssäkert belyst är oftast två olika saker.
Höga gatlyktor utmed en öde strandremsa ser inte så kul ut en grå oktoberdag.
Det finns ett stort antal företag i Köpingsvik som skulle ha god nytta av en vackert upplyst strandpromenad och frågan om belysningens utformning och kostnadsfördelning kommun/företagaförening pågår alltså.

Köpingsvik invaderas av tusentals ungdomar från hela landet. BRÅS analys av de brott som begicks under midsommar 2007 klarlägger också vilka orter som gärningsmän som är skäligen misstänkta för brott kommer ifrån. Det framgår att av 21 gärningsmän så kom endast 1 från Borgholm, 1 från Färjestaden och resten av ungdomarna var väl spridda med hemadresser över stora delar av södra Sverige.

torsdag 25 juni 2009

Kommunal sektion i Centerpartiet Kalmar län
Eva Engdahl som är ordförande i Centerpartiets kommunala sektion i Kalmar län bjöd in till möte igårkväll. Det var en varm, härlig och solig kväll men vi diskuterade oss under fyra timmar tappert igenom de stora och viktiga länspolitiska frågorna. Kollektivtrafik, infrastruktur,vattendirektiven, kommunal och landstingsekonomi osv... Det är många intressant kommungemensamma och regionala frågor som snurrar och det är viktigt att få denna möjlighet att lyfta dem även ur partipolitisk synpunkt.

Virserums konsthall

Måste erkänna att jag aldrig besökt Virserums konsthall förut. Dels därför att jag sällan är på rundresa i norra länsdelens vackra landskap, dels därför att när jag för en tid sedan funderade över var Virserums Konsthall låg inte förstod/såg att skyltningen till Dacke stop (som inte säger mig ett dugg) ledde fram till Virserums Konsthall, Telemuseum, Trämuseum, cafeteria, konferenslokaler etc, Kort sagt ett område som man idag sannolikt istället skulle ha kallat Virserums Kulturcentrum.

I Virserums konsthall fanns en härlig mångfald av utställningar. Utställningar om Skogen, högstadiebarnens berättelser i målningar av den lokala historien,


Barockträgården med vackra dikter,


fascinerande filmscener, Tårtorna och bakelserna i vax av Jennifer Wirpool,


Utställningen Småländska landskap som producerats i samarbete med Kalmar läns konstmuseum. Här finns något för alla i hela familjen. Det är mycket väl värt ett besök!

Spännande Virserumsdagar.


Just kulturens betydelse för tillväxt är Virserumsdagarna/Virserums Musikdagar lysande exempel på. Eldsjälen Gunilla von Bahr hade samlat mycket intressanta föreläsare på tre olika teman. Efter föreläsarna var vi sedan flera stycken som ingick i paneldiskussioner för att borra djupare i de olika frågorna.

Tisdagens program inleddes av artisterna Lise & Gertrud dvs tvår röster och en cello.
Helt fantastiskt,rösterna bar, skiftade,trollband, växlade, replikväxlingen roade och cellon blev plötsligt ett oerhört spännande instrument.

Journalisten Ulf Wickbom ledde sedan ett samtal om Kultur och Näringsliv där landshövding Sven Lindgren, riksdagsledamot Ann-Marie Broden, kungl Operans Karin Norberg m fl ingick. Framtidens kulturfinansiering är en av de ständigt stora frågorna, kommer sponsring att tvingas öka, är det möjligt osv.
Huvudbudskapet jag fick med mig från samtalet var vikten av att paketera, att matcha för att hitta rätt sponsringspaket för ett visst företag. Att kort sagt erbjuda en produkt som intresserar just det företaget.

En av mina idoler Marie Bergman gjorde ett jätteintressant framförande i stort sett helt utan sång, (jag hade gärna hört bl.a "Samma Sol" annars) Hon berättade om sitt arbete med att lära människor använda rösten som verktyg. Särskilt då i arbetet med psykiskt funktionshindrade barn. Genom att låta barnen ungdomarna våga prova sina röster med olika metoder så förändras oemottaglighet till kontaktbarhet och engagemang.
Det handlar ju i grunden om att ge ungdomar möjlighet att få prova en annan uttrycksform som kanske passar dem bättre än vad bara ord och språk gör.


Höjdpunkten bland temadiskussionerna var enligt min uppfattning Kultur och hälsa.
Samtalet och inledningen hölls av professorn och medicinläkaren ( fritidsölänningen) Gunnar Bjursell, Göteborgs Universitet.
Professor emeritus Åke Nygren ,överläkare vid Danderyds Stress Rehab samt Michael Nilsson neurolog och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset/Göteborgs universitet.
Man behöver bara lyssna till dessa tre läkare en liten,liten stund för att glasklart inse att kulturen har en självklar positiv folkhälsoeffekt och även en läkande effekt på människan.

tisdag 23 juni 2009

Solsken i Smålandsskogen :-)

Är på rymmen från ön. Passade på att njuta några dagar i Smålandsskogen mellan möten i uppdraget med strategin för utveckling med fokus på kultur och tillväxt för Kalmar län. Var ute i söndags o körde runt lite på vackra, slingriga småländska vägar, det är så spännande och annorlunda natur här. Igår var jag tillsammans med Maria och Claes på Länsstyrelsen och sedan hos Kalmar kommun för att diskutera utveckling o kultur.
Det är ett spännande uppdrag där man hela tiden lär sig nya saker och det är ofta svårt att avgränsa uppdraget tydligt. Länsstyrelsens del är ju mestadels kulturmiljön, men det finns så många andra närliggande frågor som hänger samman.

Kalmar kommun är mycket långt på gång i sitt arbete. Här finns en styrgrupp utsedd där högsta kommunledningen ingår och en gemensam arbetsdag för företrädare från kommunens olika verksamheter kommer att äga rum i slutet av augusti. Just Kalmar är så viktig som motor för hela regionen. Här finns så många goda förutsättningar och det görs nu flera spännande nysatsningar.

I eftermiddag skall jag upp till Virserumsdagarna men på morgonen tog jag en tidig morgonpromenad runt Kösebogöl och skall nu ut och njuta av solen en stund till. Härligt:-)

Grattis Himmelsberga 50 år

I söndags firade Ölands Museum Himmelsberga 50 år som museum. Ölands Hemygdsförbund äger nu större delen av den vackra radbyn. Förre intendenten Anders Nilssons jobbade mycket med den numera väl kända konsthallen. Nya intendenten Kristina Jeppson ger också ny inspiration till utveckling på andra områden. Jag pratade igår med Maria Lindmark som skall levandegöra samlingarna på Himmelsberga och som jobbar mycket med trägårdsmiljöerna.
Kultur o fritidsnämndens ordförande Åke Nilsson uppvaktade från Borgholms kommun med en riktigt gammaldags rosbuske,specialbeställd från Skåne.

söndag 21 juni 2009

Slutfestat i Köpingsvik?


Det var ganska lugnt inatt i Köpingsvik som väl var. När jag var nere på eftermiddagen och gick runt var det många som var oroliga för hämndaktioner som följd av midsommarnattens händelse. Flera ungdomar jag träffade mådde dåligt och stämningen kändes ganska avslagen. Många åkte hem under midsommardagen.Det är svårt att förstå hur det går att festa och ha roligt och sedan lämna något som mest ser ut som en svinstia efter sig och låta andra städa och plocka upp. Alla frivilligarbetarna som finns i såväl Svenska kyrkans tält som i Street Churchtältet och husvagnen eller i MHFs mjölktält eller som p-vakter har gjort ett fantastiskt arbete under helgen.

Det är mycket trist att Gröndals Camping får så negativ publicitet som följd av dråpet på stranden nedanför. Stranden är inte Gröndals ansvarsområde! Några av ungdomarna jag pratade med idag var vittnen till bråket och det hela gick oerhört snabbt. Micke o Carina driver denna välskötta familjecamping som 3:e generation. Bara för att visa på kontrasterna bad jag Carina ställa upp på en bild som togs ungefär samtidigt som bilden från parkeringsplatsen på ena sidan,bilden jag lade in i går från ungdomscampingen på andra sidan talar för sig själv. Gröndal kommer i kläm mittemellan.De tar också emot festande ungdomar men skiljer dem och säsongscamparna.

Jag var en sväng borta vid PAIFs parkering igen och pratade med p-vakterna där. Jag blir oerhört upprörd när jag ser hur ungdomarna har lämnat parkeringen när de åkt därifrån. Här ställer frivilligarbetare från en idrottsförening upp och hjälper till att lösa det problem med vildcamping, bråk och konflikter över hela Köpingsvik som vi hade för några år sedan när ungdomarna flyttade sitt midsommarfirande från Borgholm till Köpingbukten. Som tack för att det finns en nattparkering med belysning, bajamajor och p-vakter dygnet runt så lämnar man en svinstia efter sig när man sticker trots att alla får en sopsäck när de kör in och det finns containrar på plats. Jag tycker det är uselt!
Idrottsföreningens funktionärer har fruktansvärt arbete idag när det skall städas.


Vi måste nu försöka få till ett utvärderingsmöte så snart som möjligt efter årets midsommarfirande. På flera platser i landet har man stängt för ungdomarnas midsommarfestande. Vi har fler ungdomar i Köpingsvik än det är möjligt att hantera.
Vår ambition med midsommar för ungdomarna under organiserade former och i samarbete mellan företagare, frivilliga, poliser och kommun har varit att ge ungdomarna plats och möjlighet till en positiv midsommar på Öland. Vi vill ju gärna se att de återvänder till Öland. Men just nu är vi många som är oerhört upprörda över det som hänt i helgen.
Efter moget övervägande lägger jag också ut bilden nedan på blommorna vid stranden. Skylten som syns till höger på bilden från midsommarnatten är densamma som syns framför blommorna. Nattbilden tog jag cirka 30 minuter innan en ung människas liv hastigt avslutades.

midsommarfirare på motorcykel


Öländsk midsommar är så mycket mer än de svarta rubrikerna som kablats ut efter midsommarnattens tragiska händelse. Detta intygades även av en bröllopsdagsfirande motorcyklist som besökte Köpingsvik och kyrkans tält där.
Det är lite kul att de flesta motorcyklister är människor mitt i livet som förverkligar sin dröm. Jag vet inte om så är fallet när det gäller Lis från Oskarshamn och hennes man sedan 16 år, men en härlig motorcykeltur på Öland hade de och skulle dessutom passa på att gena över Kalmarsund den sista biten hem via färjan mellan Byxelkrok och Oskarshamn.

lördag 20 juni 2009

Fruktansvärt och onödigt

Ett ögonblick kan förändra så mycket. Det var gott om vuxna ute och vandrade förutom alla ordningsvakter och poliser som höll ögonen på ungdomarna som mestadels vistades på strandremsan.
Det är svårt att tro att stranden på bilderna nedan är densamma som de bilder jag tog på öde strand i torsdags.
Vi kom ner till Köpingsvik strax efter kl 22 och bilderna här nedan tog jag på strandremsan kl 24. På samma plats som det en halvtimme senare blev ett stort gängbråk som resulterade i fyra skadade varav en avled på väg till sjukhus.
Fruktansvärt och onödigt. Svårt att förstå hur stämningen kunde vända så snabbt, jag pratade med många av de vuxna som vandrade och vi tyckte alla att det var en rätt trevlig stämning trots att så många var alltför berusade.
Vi hade dessutom yngste sonen snart 18 år med kompisar mitt i midsommarfirandet. Det var fem glada och nöjda men trötta ungdomar som kom hem med nattbussen kl 03 och som heller inte märkt något av bråk och knivslagsmål.

När knivslagsmålet skedde var vi precis på väg hem efter att ha stått o pratat med PAIFs parkeringsvakt vid Smedjan.
Nattparkeringen har fungerat bra och det känns skönt att vi tack vare PAIF på detta sätt kan samla alla ungdomarna på ena sidan av vägen. För några år sedan var problemen med vildcamping i hela samhället,störningar för boende, skadegörelse på kyrkogård ett jättebekymmer.
Överenskommelsen med poliserna var att de skulle stå för tillsynen nattetid och genom denna samlade nattparkering få det enklare än under de år när alla ungdomar vildcampade runt om i hela Köpingsvik.
Det känns bra att detta fortfarande fungerar och att PAIF har sina frivilliga kvar under hela nätterna. Strax efter kl 24 parkerade en polisbil framför tältvaruhusen och två poliser gick ut för en längre fotpatrullering bland alla ungdomarna på stranden o campingarna. De var fortfarande ute o gick när vi åkte strax före kl 01.
Knivbråket måste varit ett ögonblicksverk med tanke på alla ordningsvakter, vuxna och poliser som fanns på plats så är det svårt att förstå. Å andra sidan är det enormt svårt att uppskatta hur många tusen ungdomar som fanns på stranden och campingarna. Det var trångt och mycket högljutt.
Jag har fått information under morgonen och förmiddagen via kommunens chefstjänsteman i beredskap (TIB) Christer. Krishjälpsgruppen(POSOM) tillsammans med kyrkan hjälper ungdomarna i det drabbade sällskapet.Midsommarfirande i Föra

Föra hembygdsförening bjöd in till midsommarfirande vid hembygdsgården, gamla skolan, i Föra som ju dessutom är Årets Ölandssocken. Det är inte många gånger i mitt liv som jag missat denna tradition och när man har barnbarn finns det ju all anledning att besöka två midsommarfiranden.
Ibland undrar jag varför vi svenskar envisas med att fira midsommar utomhus..... å andra sidan vad vore en svensk midsommar utan lite regn??? Men i Föra dansades det, trots småskurarna, glatt och trivsamt runt midsommarstången med Mikael som dansledare. Karin, som var så vacker i sin Ölandsdräkt, och Jörgen spelade och sjöng.


Midsommaraftonseftermiddag i Köpingsvik

Tog en eftermiddagspromenad i Köpingsvik.Det är onekligen lite oroligt med en sån enorm mängd ungdomar samlade och festande på ett och samma ställe.Visserligen är allt väl förberett med gott om ordningsvakter, poliser, kommunal chefstjänsteman i beredskap osv osv, nu när jag skriver det här så vet jag ju också att det har inträffat en mycket tragisk händelse inatt som jag återkommer till.

Ungdomarna från Street Church är ett mycket positivt inslag. De är många och "Jesus-Adam" och övriga finns mitt i infernot med ett stort öppet tält vid ingången till den mest välbesökta ungdomscampingen och en husvagn närmast vattnet på samma camping.


och så här ser det ut lite överallt i Köpingsvik

Öländsk midsommar i Palmelund,Löt

Löts hembygdsförening arrangerade ett mycket välbesökt traditionellt midsommarfirande i Palmelund(som fått ny jättefin byskylt)


Vi hade faktiskt ett alldeles fantastiskt väder idag i Löt när Inez spelade och nästan alla dansade alltifrån Små Grodorna till Karusellen o Raketen.

fredag 19 juni 2009

Midsommarfirandet har börjat i god och glad stämning


nattparkeringen

Annelie o Micke framför Svenska Kyrkans dygnetruntöppna Cafétält.

Var nere i Köpingsvik ett par timmar sent igårkväll och gick en sväng med några kompisar till yngste sonen. Midsommarfirandet har helt klart börjat, men stämningen var genomgående god och glad om än delvis väl överförfriskat.
Enligt polisens uppskattade siffror finns det mellan 10 000 och 15 000 ungdomar samlade i och runt Köpingsviksområdet under midsommarhelgen.

Cirka 30 000 bilar kör över Ölandsbron till Öland dagen före midsommar! Flertalet förstås för att fira en härligt traditionell midsommar med familj,släkt och vänner på någon av alla de platser som hembygds- och idrottsföreningarna arrangerar runt om på ön.

Men det är klart att just i Köpingsvik känns det alltid lite oroligt när det är så många unga. Beredskapen är god och det finns gott om vuxna finns runtikring de festande ungdomarna. Det är lätt att glömma att många av ungdomarna som finns mitt i festandet också är nyktra.
Jag pratade med Mattias på ICA, Anneli,Micke,Elsa-Mia och Mona i Svenska Kyrkans dygnetruntöppna Cafétält samt några av alla ordningsvakterna, Adam från Street Churchungdomarna och Persnäs AIFs killar vid nattparkeringen.
Intrycket var mer folk än vanligt men läget rätt bra under kontroll. Peppar,peppar. Det vore vansinne att tro att inget kommer att hända på ett ställa där 10-15 000 ungdomar firar midsommar, men förhoppningsvis är organisationen runt ungdomarna så väl riggad att midsommarfirandet på Öland blir ett positivt minne för alla ungdomarna(möjligen med undantag av huvudvärk..) Jag mötte många vuxna varav flera ölänningar som vandrade runt bland ungdomarna igårkväll.

Under gårdagskvällens sena strandpromenad fick jag en ros av en lätt överförfriskad ung man i silverfärgad cowboy-hatt och rödblinkande glasögonbågar...:-)

Midsommarstång, dragspel o veteranbilar

Så här fin blev midsommarstången när den blev klar!
Dessutom gled de gamla fina bilarna upp så fint framför och jag lyckades få vår egen Borgholms Dragspelsklubb att ställa upp på en bild efter att ha spelat så härligt under hela tiden som midsommarstången dekorerats.

Klädsel av Midsommarstång på torget i Borgholm

Framtid Borgholm bjöd in till gemensam klädsel av midsommarstång på torget i Borgholm. Det har inte funnits midsommarstång nere i själva Borgholm på några år och såvitt jag vet aldrig på torget. Traditionellt midsommarfirande hålls numera intill Borgholms Slott vid Höjden.
Det är bara att konstatera att det blev hellyckat med midsommarstång på torget. Människor i alla åldrar mötte upp och Lillan, Lina, Elsie,Marina, Karin m.fl som klädde stången hade god hjälp av flitiga händer som buntade ihop löv och blommor till lagom buketter. Borgholms dragspelsklubb spelade härlig sommarmusik under tiden som stången kläddes. Mycket uppskattat!En dansk turist som jag pratade med var lycksalig över att få vara med om det hela, hon älskade lugnet på Öland, skulle nu vara här i drygt tre veckor och bor annars i centrala Köpenhamn. Hon var en av alla dem som flitigt fotograferade barn o vuxna som smyckade midsommarstången.