onsdag 31 mars 2010

Första blåsippanVisst är det något alldeles speciellt med den första blåsippan??
Vid gång och cykelvägen framför Drottning Viktorias vilohem lyser backen nästan alldeles blå. Härligt!!!

The wedding between Art & Agriculture på Kalmar Konstmuseum

Jag var i måndags äntligen o tittade på ölandskonstnärerna Kultivators utställning på Kalmar Konstmuseum. Det är en spännande utställning där det klart famgår att Kultivator är en del av en internationell rörelse som verkar för förening mellan jordbruk och konst. Filmen från Skördefestnatten för några år sedan där KarlErik Jacobsson mfl äter vid långbord under kristallkrona utomhus med kossorna som gäster på andra sidan bordet är häftig, utställningen består av beskrivningar i form av text och bilder i familjeträd, jordreform m.m .som processas under hela tremånaders utställningen som utgör själva lysningstiden. Framför fönstren spirar grödor av olika slag i stora odlingslådor.
Jag önskar jag hade kunnat delta på vernissagen men det var ändå mycket trevligt att se utställningen som jag varmt kan rekommendera.

Axel ristade Runan i Ölandsjournalen

På tal om kultur så har vi en känd öländsk journalist som kåserar runt Vikingatiden, under pseudonymen Axel ristade Runan. Bland de återkommande vikingarna i kåserierna finns förre kommunalrådet i Mörbylånga kallad Hardy den Hårde, nuvarande kommunalrådet kallas hövding Kenth Kuling, undertecknad går under namnet hövdingen Lisbeth Lättpratad..:-).. kommunchefen under namnet överträlen Lasse Vänerman, Jag klarar inte alltid att känna igen alla personnamn men skrattar gott var gång jag läser dessa kåserier av Axel ristade Runan. Denna gång handlar kåseriet till stor del om en man vid namn Per Bockfot som inte skyr några medel för att ta sig in stora långhuset i Borgehamn (stadshuset i Borgholm). Kåseriet beskriver hur denne person ifråga uppfört sig ovanligt otidigt mot hövdingen och överträlen och avslutas med att ryktena säger att personen nu fastar och med nuvarande takt torde kunna vara helt försvunnen i god tid till kommande midvinterblot.

Tack Acke/Axel ristade runan för ännu ett härligt gott skratt!!

Kultur med nya ögon-utredningen överlämnad,hoppas på debatt

I fredags hade jag tillsammans med styrgruppen vars ledamöter representerar samtliga länets kommuner och landsting och Regionförbundets kulturansvariga Maria Agestam samt affärskonsulten Claes Brunius slutmöte för uppdraget Kultur med nya ögon. Till mötet var denna gång inbjudet ytterligare företrädare från länets kommunstyrelser och landstingsstyrelse och det var många intressanta diskussioner. Det har varit ett mycket lärorikt år ,där jag som ordförande i arbetet har träffat hundratals människor för att diskutera kulturens betydelse för tillväxten. Vi har mött såväl större som mindre företagare exempelvis Astrid Lindgrens Värld, Astrid Lindgrens Näs, Rockarkivet, Visarkivet,Kulbacken, Hultsfredsfestivalen,Virserums konsthall, VIDA museum, Kultivator och mängder av kreativa konstnärer inom olika branscher, vi har deltagit i paneldebatter såväl lokalt som regionalt och nationellt, pratat med kulturföreningar, gymnasieungdomar, nya svenskar, pensionärsföreningar, kyrkan ,folkhögskolorna,bildningsförbunden m fl samt fört dialogen om aspektpolitk på kommunbesök och diskuterat med landstingsledningen.
Vi lägger nu en mängd förslag i den rapport som vi överlämnat och hoppas att Regionförbundets styrelse skickar ut materialet på remiss vid sitt styrelsemöte i kommande vecka. Sedan är det upp till alla som vi mött under resans gång att prioritera de förslag man anser viktigast, att lyfta fram sina synpunkter och vi hoppas få igång en debatt om kulturen. Jag insåg inte hur mycket arbete uppdraget innebar när jag tackade ja till uppgiften, de flesta av oss KS-ordförande har ju något/några extrauppgifter som liksom ingår i helheten. Eftersom jag hade fria händer att lägga upp processen så får jag ju skylla mig själv för att det blev så mycket arbete, men det har varit mycket, mycket intressant!!

I uppdraget ingick också att se över kulturinstitutionernas/konsulenternas långsiktiga finansiering, det har varit många intressanta möten med företrädarna för institutioner/organisationer. Det är imponerande vilken stark kompetens som finns i Kalmar läns basutbud av kultur. Här finns en stark profilering som vi vill vässa ytterligare med tanke på kommande troliga storregionbildning. De kommuner som är hemkommuner för kulturinstitutionerna tar ett stort ekonomiskt ansvar för lokaler och drift där framförallt Kalmar har störst åtaganden men även Nybro och Oskarshamn tar sina delar. Kulturinstitutionerna är redan idag ute över hela länet inom ramen för sitt länsuppdrag, men vi skulle vilja ha än större tillgång av baskulturen i hela länet. Det är tydligt att fler vill ha uppdrag som länsinstitution men en del av bekymret är som vanligt ekonomin....Under processen har Statens Kulturråd öppnat upp för möjligheten av fördelning av kulturanslaget till Kalmar län enligt portföljmodellen men det blir sannolikt inte med en större portfölj än den som finns idag. Även gällande kulturinstitutionernas långsiktiga finansiering lägg en mängd förslag fram men grundproblemet äger vi själva inom Kalmar län. Det offentliga anslaget till kultur i Kalmar län är mycket lågt i jämförelse med övriga län. Bland de lägsta i landet. Landstinget har inte haft förmågan att prioritera kulturfrågorna trots att det under alla år varit en del av landstingsekonomin. Detta är mycket bekymmersamt och argumenten för ökat anslag till kulturinstitutioner/organisationer och föreningar borde vara betydligt skarpare nu när man är så väl medveten om forskningens bevis gällande kulturens viktiga betydelse för hälsan.
Det behövs en möjligen långsiktig men dock en ökning av Kalmar läns offentliga budget för baskulturen. Det behövs en ökad öppenhet inom såväl det offentliga som övriga invånare för kreativa människors förmåga och kraft, det behövs ett starkare entreprenörskap,det behövs mer kunskap om de grundläggande enormt stora kulturtillgångar som finns i Kalmar län, alltifrån exempelvis runstenar och hällristningar till lokalproducerad mat, hembygdsföreningar osv osv. Kalmar län har stora möjligheter att stärka sina positioner på alla sätt med utgångspunkt i kulturen.

Ahmed räddar cykelaffären, Jeannette utökar, Lina -20år nyföretagare osv.

Stannade igårmorse på väg till jobbet och pratade en stund med Göran på skoaffären. Utanför butiken brevid stod Ahmed framför en ny fräsch klädbutik och drog mig med in i affären. Det är alltid spännande med företagsbesök och jag blev jätteglad när jag fick veta och se att Borgholms gamla anrika cykelaffär Ernst Andersson kommer att återuppstå i lite mindre skala med Fredrik även fortsättningsvis bakom disken. Med ingång från Köpmangatan där skyltar och markiser nu är på plats har Ahmed säkerställt serviceutbudet med cykelverkstad, försäljning och reparationer även fortsättningsvis.
Ikväll blir det lite smygtittande i den nya klädbutik på Storgatan 25 som nyöppnas av Jeanette som också driver Lavendel och idag var jag inne en sväng hos Lina Hjälteryd en 20-årig öländska som tagit över blomsteraffären intill E-foto. Lina är en förebild för andra ungdomar och vi hoppas naturligtvis på att fler ungdomar vågar göra som Lina.

Henrik som har tagit över hela Danielssons modebutik inklusive fastighet är inte så många år äldre han heller och inom en snar framtid utökas restaurangutbudet i stan när Ann öppnar en liten restaurang på torget som ersätter nuvarande glasscafeet.
Det blir inte svårt att hitta ämnen att prata om när jag som vanligt säger några ord på torget på påskafton. I Borgholms kommun och i Borgholms Stad finns en stark framtidstro.

Befolkningsstatistik och beviljade bygglov......

Att Borgholms kommun är en intressant och viktig plats för rekreation för många människor blir allt tydligare. Tyvärr blir det likväl varje år en minskning av antalet åretruntboende i Skatteverkets papper och därmed mindre pengar i den kommunala ekonomin.
Antalet inflyttade människor är varje år fler än antalet utflyttade, men det är så väldigt många fler som dör än som föds så slutresultatet blir minskat antal invånare. Vi är nu uppe i 28% av invånarna över 65 år, en stor andel av dessa är nyinflyttade pigga pensionärer som ofta kraftfullt engagerar sig i ideella föreningslivet eller driver eget företag.

Jag började fundera när jag såg ett intressant upplägg av befolkningsförändringen sockenvis i Barometern i februari, hur Öland blir allt tjockare på mitten och allt tunnare i ändarna. Från Persnäs och norrut minskade antalet invånare år 2009 med hela 208 personer. Detta samtidigt som Borgholms kommun är en av de kommuner som under finanskrisen nyligen hade bland den lägsta arbetslösheten i landet, det finns en stark bas av småföretagare och det har endast märkts en svag minskning av antalet nystartade företag i Borgholms kommun under år 2009.

När jag kopplar ihop befolkningsminskningen med siffrorna på bygglovsansökningar till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning så inser jag ju att antalet hus, nybyggda ,ombyggda och tillbyggda fortsätter med en mycket kraftfull ökning ( en liten minskning under år 2008).
Från år 2003-2009 har det beviljats bygglov för cirka 655 nya fritidshus och cirka 155 nya enbostadshus.
Eftersom det är svårt att veta var gränserna mellan fritidshus och permanenthus går och eftersom vi vet att en stor del av fritidshusägarna investerar mångmiljonbelopp i nybyggda fritidshus så kan vi konstatera att sammantaget har bygglov beviljats för 810 nya bostäder under perioden 2003-2009.
Under samma tid har antalet kommuninvånare minskat med 341 personer, från 11 141 till 10 806 personer.
Dagens mantalsskrivningssystem måste vara förlegat,det finns en liten kompensation för vår del i den nya fastighetsavgiften men vi vet och uppskattar väldigt mycket, med tanke på de arbetstillfällen inom handel och service som skapas, att många av fritidshusägarna i Borgholms kommun tillbringar nästan varje helg året runt. Vi skulle önska att fler valde att mantalsskriva sig i Borgholms kommun.

Internationella mötesdeltagare mellan 6 och 15 år i ksau.

Vi hade nyligen besök i kommunstyrelsens arbetsutskott av elverna från den internationella skolan här i Borgholm tillsammans med lärarna Eva Calland och Carina Nordenmarker.
I klassen finns elever från Azerbadjan, Irak, Italien, Kurdistan och Uzbekistan. Det var mycket imponerande att höra så snabbt eleverna lärt sig svenska språket.
Vi hade en stunds intressant samtal där vi fick möjlighet att ställa frågor till varann. Barnen /ungdomarna berättade lite om sig själva, en del har bara varit i Sverige någon månad andra lite längre tid, många av barnen/ungdomarna pratar mer än ett språk men knappast någon pratade engelska. Lärarnas roll i det hela var glasklar när man såg hur noga Eva och Carina var att på ett tydligt sätt och med hjälp av händerna använda sig av enbart svenska som språk för att kommunicera.
En av tonårsflickorna i en lite större familj som flyttade från Malmö till Borgholm i vintras berättade att för henne är den stora skillnaden mellan Borgholm och Rosengård att nu äntligen börjar de lära sig svenska språket och använda det.

Friskolor på gång på östra sidan. Bra initiativ!!

Det är full fart på östra sidan av Borgholms kommun. Stagneliusgården i Gärdslösa firade nyligen ett-årsjubileum i föreningsregi, organisationen Hela Sverige skall Leva har i samarbete med Ölands Näringslivskontor påbörjat arbetet med en lokal utvecklingsplan som sträcker sig från Bredsättra ända ner till Gårdby. Nybyggnation av brandstation i Runsten är på gång och häromveckan fick jag telefonsamtal med förfrågan om möjlighet till friskolor på östra sidan. Skolorna i Gärdslösa och Runsten har ifrågasatts gång efter annan som möjliga för nedläggning av besparingsskäl.

I Centerpartiet har vi beslut i såväl styrelse som partigrupp om att vi vill arbeta för lösningar som möjliggör att skolorna på östra sidan är kvar och att barnen kan fortsätta få sin undervisning upp t.o.m årskurs 6 på östra sidan. Tyvärr återkommer frågan om nedläggning av en eller bägge dessa skolor med jämna mellanrum av andra partier. Problemet är också de investeringar som behövs göras men som inte varit möjliga att driva politiskt under den långa tid som skolorna ifrågasatts.

På grund av elevminskning och besparingsskäl har vi under år 2008 och 2009 tvingats lägga ner skolorna i Bredsättra, Södvik och Böda. Visserligen har det för elevernas del efter dessa svåra beslut fungerat mycket bra men nu får det räcka. Statistiken bevisar att det inte är Gärdslösa och Runstens skolor som står för elevminskningen, tvärtom, huspriserna är på en rimlig nivå. Till dessa områden flyttar man gärna som barnfamilj för att sedan arbetspendla till Borgholm, Färjestaden, Kalmar eller Nybro enligt föräldrarnas egen utredning som redovisades i samband med senaste diskussionen om nedläggning.

Det finns gott om plats för fler barn i Rälla skola som tappat månag elever de senaste åren men dels tror vi på att pågående fördjupad översiktsplanering möjliggör fler inflyttade barnfamiljer framöver, dels har vi öppnat upp för att erbjuda Mörbylånga kommun platser i Rälla skola som liggr så nära kommungränsen på västra sidan.

I Centerpartiet välkomnar vi i högsta grad föräldrarnas initiativ att ansöka hos Skolverket om att få bilda friskolor i Runsten och Gärdslösa. Vid ett gemensamt föräldramöte nyligen ställde sig cirka 70 föräldrar positiva till att genomföra ansökan. Friskolor ger både ett nytt alternativ i Borgholms kommun men blir också en morot för ökad inflyttning av barnfamiljer till östra sidan eftersom den lagstadgade elevpengen naturligtvis ger bättre ekonomi om antalet barn är ännu fler.
Jag hoppas och räknar med att vi kommer att hitta lösningar gällande fastigheterna som gör det möjligt att förverkliga familjernas önskemål om friskolor på östra sidan. Ett mycket bra initiativ!

tisdag 30 mars 2010

Tack för uppbackning och stöd!

Skönt att vara tillbaka på kontoret på heltid igen. Jag hoppas och tror att 2,5 vecka med endast 25% tjänstgöring... lite drygt...:-).. varit tillräckligt. För säkerhets skull så känns det bra att mjukstarta lite grann såhär i påskveckan och med en semesterresa till lite varmare breddgrader i nästa vecka. Jag ville bara skicka ut ett jättestort TACK här på nätet för all uppbackning. Jag har fått många mail,sms, telefonsamtal, kort, brev, blommor och till och med böcker med uppmuntrande hälsningar. Det har värmt oerhört mycket och i högsta grad bidragit till att jag ändå är så pass snabbt tillbaka! Det har också varit skönt att under sjukskriviningen vistats del på en ort i norra Kalmar län.. där jag är ganska anonym, jag har passat på att vara ute o gå, sova, läsa och tänka mellan prioriterade sammanträden här hemma samt telefonsamtal och mail.

Jag uppskattar också väldigt mycket det upprop till förmån för demokratin och vad man skall tvingas stå ut med som politiker som görs av kvinnliga ledande politiker från alla partier och från hela landet i dagens Barometer. Det finns gränser och förr eller senare blir det för mycket.
Jag ser nu fram emot en spännade vår och sommar, det är så många spännande saker på gång här hemma. Här finns entreprenörskap och iderikedom i massor, många intressanta projekt och planärenden att arbeta vidare med i fortsatta utredningar. Det känns också att valrörelsen redan har börjat så smått. Det blir roligt att i år kunna binda ihop den nationella och lokala valrörelsen lite mer än tidigare år eftersom jag även finns med på riksdagslistan, men framförallt är det frågorna här i Borgholms kommun som ligger mig varmast om hjärtat.

Bolagsstämma med Borgholm Energi

Det var många spännade framtidsdiskussioner på BEABs bolagsstämma nyligen.
Vi väntar nu på beslut från landstinget (som skall ha tagits i samband med budgeten) och undertecknande av hyresavtal gällande ny hälsocentral här i Borgholm, den nuvarande vårdcentralen skall visst vara en av de sämsta lokalmässigt i Kalmar län ( men med fantastisk personal). Borgholm Energi kommer då att påbörja arbetet med byggnation av hälsocentral i bottenvåningen och med lägenheter i ytterligare två våningar. För något år sedan drevs detta i privat regi men kunde av olika orsaker inte fullföljas, vi hoppas nu att det blir verklighet med fler lägenheter i Borgholm.

Biogas som framtidens drivmedel och energikälla diskuterades, liksom förnyelsebar energi i kommunens fastigheter. De fliseldade fjärrvärmedverken i Borgholm och Löttorp har gått för fullt denna vinter men klarat det hela med endast 32 kbm olja som extrabränsle. Målet är naturligtvis helt fossilbärnslefria kommunala fastigheter!!

De verksamheter som drivs på uppdrag av kommunen i form av tjänsteköp diskuterades också. Vaktmästeriet har nyligen gått igenom en stor organisationsförändring, vilket innebär att ytterligare tjänster lagts ut på entreprenad till företagare istället.
Det konstaterades att såväl den egna personalen som alla de entreprenörer som anlitats under den snörika vintern har skött snöröjningen på ett mycket förtjänstfullt sätt runt om i hela kommunen.
Det är alltid intressant att diskutera framtidsfrågor, hela kommunstyrelsen och hela Borgholm Energis styrelse fanns på plats under dagen.

onsdag 10 mars 2010

Internationella Kvinnodagen-i blusar från Burkina Faso


Ölands Frisinnade kvinnor bjöd i söndags in till firandet av Internationella Kvinnodagen. Denna gång dessutom hundraårsjubileum! Ett dialogmöte mellan undertecknad, EU-parlamentarikern Anna Hedh(s) och miljöpartisten tilllika skördefestmajorskan Anne Wilks. Moderator var Margaretha Lööf-Johanson och Ann Boman. Mötet inleddes med en hälsning från Burkina Faso. Ett land där vi i Centerkvinnorna haft många samarbetsprojekt för ökad möjlighet till kvinnors försörjning och därmed ökad jämställdhet liksom ökad trygghet för barnen.
I Burkina Faso är internationella kvinnodagen en helgdag. Varje år tas det fram ett särskilt tyg till blusar och klänningar just för att fira Internationella Kvinnodagen. De pengar som kommer in på försäljningen av tyget går till utbildning av kvinnor och flickor i Burkina Faso. Maria Wiell fotograferade oss tre i våra fina skjortor sydda av 2010 års tyg från Burkina Faso.
Det var en mycket intressant eftermiddag, roligt att höra Anna, som jag inte träffar så ofta numera, berätta om EU-parlamentet och en god stämning med så många kvinnor med lika stort engagemang oavsett partitillhörigheter.

torsdag 4 mars 2010

Ölands matambassadör är utsedd av jordbruksministern

Grattis Eva Petersson, Ninnis Kroppkakor, som utsetts av jordbruksminister Eskil Erlandsson till Ölands Matambassadör!!!
Eva kommer att vara en stor tillgång för Öland när det gäller vår rättmätiga plats i jordbruksverkets arbete för Matlandet Sverige.
Hörde att Tomelilla utropat sig till huvudstad för Matlandet Sverige?????? Vi kommer utan tvekan att ta upp kampen från Borgholms och Ölands sida.

Fryshusandan och LUPP

Åkerboskolans ordförande i Föräldraföreningen Eva Wahlgren har fått nationell uppmärksamhet för framgångsrikt arbete mot droger bland eleverna. Eva har också besökt Fryshuset och drivit på för att även Öland skall få ta del av Fryshusandan.
Regionförbundet i Kalmar län har lett ett arbete med att i samarbete med Ungdomsstyrelsen genom väl utarbetade enkäter(LUPP) undersöka ungdomars syn på och åsikter om Kalmar län. När det gäller alkoholvanor så sticker Borgholms kommuns ungdomar i åk 8 ut ordentligt tyvärr! Hela 11 % av ungdomarna här tror att deras föräldrar tycker att det är okej att de dricker alkohol, i närliggande Mönsterås kommun är samma siffra bland elever i åk 8 endast 1 %!!!!!!!

Det här visar att vi har åtskilligt att arbeta vidare med i Borgholms kommun och dessa frågor var också huvudfrågor när vi idag träffade företrädare för Folkhälsocentrum i Kalmar län, liksom att fältsekreteraren Annette och fritidsledaren Milla nyligen ordnade ett dialogmöte tillsammans med företrädare för Kalmar mot droger.
Jag pratade igår med Birgitta Elfström (S) i Kalmar som just haft besök av företrädare för Fryshuset som i projektform fått regeringens uppdrag att sprida Fryshusandan runt om i landet. För en mycket låg kostnad har vi därför möjlighet att låta såväl elever som skolpersonal,fritidsgårdspersonal, politiker mfl ta del av Fryshusets erfarenheter på en konferens i Kalmar under våren. Självklart måste vi ta vara på det tillfället och självklart måste vi vuxna vara tydliga mot ungdomarna. Det kan aldrig vara okej att 14-15åriga barn dricker alkohol! Tillsammans kan vi sätta gränser i större utsträckning och starkare.

Alliansregeringen möjliggör mer pengar till socialförvaltningen

Socialchefen och socialnämnden i Borgholms kommun signalerade tidigt att det positiva resultatet i bokslut 2009 till stor del berodde på ökade intäkter och ersättningar av engångskaraktär. I det kärva ekonomiska läge och de prognoser som rådde när budget 2010 togs i november månad fanns inte möjlighet att utöka budgetramen för socialförvaltningen. Redan nu aviserar socialnämnden att man inte har tillräcklig budget för personalkostnaderna, man arbetar nu med att ta fram en så exakt siffra som möjligt på de pengar som saknas för att slippa spara och dessutom kunna utöka bemanningen något på vissa enheter enligt de vårdtidsmätningar som nu görs. När ekonomichef Evert Kvarneke och kommunchef Lars Frick gjort en ny prognos av Borgholms kommuns ekonomiska förutsättningar år 2010 så konstaterar man att de sänkta arbetsgivaravgifterna, ökade intäkter av fastighetsskatten tillsammans med förbättrat skatteunderlag möjliggör ett budgettillskott för socialförvaltningen på cirka 4 miljoner kronor. Det råder stor politisk enighet i kommunstyrelsens arbetsutskott om att möjliggöra ett tillskott för att slippa besparingar på vård och omsorg. Socialnämnden kommer att behandla frågan på sitt kommande sammanträde för att därefter återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med en formell begäran om tilläggsbudget.

tisdag 2 mars 2010

Mona Sahlin vet inte vad hon pratar om, när hon vill stoppa RUT-avdraget

Med stor förvåning hör jag nu Mona Sahlin vilja stoppa en reform som jag ser som oerhört viktig för jämställdhet nämligen RUT-avdrag. Samtidigt bekräftar Mona själv att här har Alliansregeringen möjliggjort mellan 3000 och 5000 nya jobb och gjort svarta jobb vita.....Jag ser här i Borgholms kommun en kraftig ökning av företag inom tjänstesektorn. Framförallt kvinnliga företagare tack vare RUTavdragen. Märkligt nog försvarar Mona Sahlin ROT-avdragen, samtidigt som hon säger att hon vill ge även de som bor i lägenhet möjlighet att använda ROT-avdrag. Det är en uppenbar kunskapsbrist som avslöjas av Mona. Självklart använde jag ROT-avdrag när jag slipade parkettgolvet i min lägenhet i höstas. Skattemyndighetens nya avdelning i Västervik får högt beröm av de öländska hantverkarna. Av de åretruntboende på norra Öland har 200 använt RUT-avdrag till hushållsnära tjänster under år 2009, till det kommer alla de fritidshusägare som anlitar öländska företagare till vår och höststädning av fritidshusen, gräsklippning, snöskottning osv. RUT-avdraget anser jag vara en ren jämställdhetsfråga,i Centerkvinnorna har vi varit pådrivande i många år för att få igenom RUT-avdrag på samma sätt som ROT-avdrag. Mona Sahlin vill prioritera jobb inom vård och skola.....förstår hon inte att skattepengarna till offentlig sektor kommer från företagandet!!!!

Framtidens Kultur- dialogmöte på Capellagården

Den nationella stiftelsen Framtidens Kultur anordande under måndagseftermiddagen och kvällen ett mycket intressant dialogmöte på Capellagården i Vickleby.Dvs Carl Malmstens fantastiska skola på södra Öland, där vi också fick möjlighet att titta in i träslöjdsverkstaden och bl.a såg ett skrivbord som tillverkas för drottning Margrete i Danmark.

Framtidens Kultur representerades av Philip Jonsson och Lasse Ernst, på mötet fanns företrädare för ledningen av Statens Fastighetsverk,Öländska konstnärsgruppen Kultivator, Linnéuniversitetet,Pukeberg, Almi Invest, Regionförbundet i Kalmar län, Byteatern, Kultur o Näringsliv från Va Götaland m. fler.

Dialogmötet tillförde en hel del nya möjligheter till vårt arbete med kulturfrågorna i Kalmar län. Bra diskussioner med högt till tak och härlig avslutning med äkta Öländsk matkultur förmedlad av Anders från Stora Rör innehållande bl.a lufsa med varmrökt lax på knäckebröd. Lammbog och lammlägg med rotfrukter och bönor samt havtornsmousse med öländska jordgubbar . Härligt gott och äkta öländskt.

Konsthall Ö- premiär i Löttorp 30/3, har varit på förhandstitt på Kulturhuset i Stockholm.

Jag fick häromdagen ett mycket trevligt mail som berättade att en ny ideell öländsk förening NY KUL Ö under förra helgen deltog i Supermarket Art Fair på Kulturhuset i Stockholm med Konsthall Ö, den 30/3 är det premiär på biblioteket i Löttorp. Vi ser fram emot det!!! Här nedan kan du läsa lite mer om Konsthall Ö.

http://www.supermarketartfair.com/ på kulturhuset i Stockholm. Supermarket Art Fair är Sveriges största och mest internationella konstmässa med deltagare från 24 olika länder, däribland Konsthall ö från Öland.

Konsthall ö är en mikrokonsthall med utställningar, föreläsningar, performance osv. och en entré till den stora konsthallen bestående av konstnärsdrivna initiativ på Öland. Konsthall Ö drivs av den ideella föreningen NY KUL Ö (Nyskapande kultur på Öland). Konsthallen har sin hemmaplan i Borgholms bibliotek och kommer att turnera runt till olika bibibliotek. Exempel på andra tänkbara platser för konsthallen är Ålderdomshem, Skolor, Bygdegårdar, arbetsplatser och ditt vardagsrum.

Konsthallen kommer att presentera följande utställningar:

Kultivator :Supermarkets seeds
Insamling av frön från frukt, mat osv. från mässan för vidare distribution ut i världen.

Nedre Bygatan: Tusen karameller till en plats på Öland.
En del av konsthallen är fylld av ”mässkarameller” till besökare att ta. Papperet runt karamellen visar till en plats på Öland, utan vidare information om denna plats.

Yellow Box: en scen till Stockholm i samarbete med dokumentärfilmare Henrik Ljungqvist. Verket erbjuder en mobil scen till Sergels torg som kommer att intas av ett antal musiker, däribland Per Han och Bella Zeylon. Utställningen blir en symbol för hur vi vill verka och sprida konst och musik i det offentliga rummet. Verket ger ett svar till kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt som vill att stadens regler ska uppmuntra till spontana uppträdanden på gator och torg.

Detta projekt har genomförts tillsammans med Borgholms kommuns kulturförvaltning och Konstkonsulenten i Kalmar län Anneli Berglund.

Borgholms kommunväxel välkomnar dina 50-öringar till rikskampanjen Dammsug Sverige

Kampanjen Dammsug Sverige är nu igång för fullt. Självklart är Borgholms kommun med i kampanjen där du kan lämna dina 50-öringar till välgörande ändamål.
Pengarna som samlas in går till:

BRIS, Barnens Rätt i Samhället: bistår utsatta barn och unga med råd och stöd samt försvarar barns och ungdomars rättigheter. www.bris.se

CHILDHOOD
World Childhood Foundation
Childhood värnar om barns rätt till en trygg barndom och arbetar särskilt för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. www.childhood.se

SOS-Barnbyar ger långsiktig hjälp till utsatta barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. www.sosbarnbyar.se

Så välkommen in till Veronica här i kommunväxlen med dina 50-öringar, den 1/10 upphör de att gälla, passa på att lämna in dem redan nu till välgörande ändamål.

PostSM i cykel på Öland i september

Det blir ännu ett SM här på norra Öland i år, nämligen post-SM i cykel. Jätteroligt! Arrangerande Postens IdrottsFörening i Kalmar räknar med 700-1000 deltagande "postisar" från hela landet. Utgångspunkten för det hela är Lundegårds Camping och tävlingsdagen är den 11/9. Roligt och viktigt med lite större tävlingar under den långa varma Ölandshösten då vi har plats för så många fler här på ön.