onsdag 28 april 2010

Köpingsvik spurtar igång säsongen
Gick tillsammans med dottern på "strandpromenaden" ut till Köpingsvik igårkväll och gång o cykelvägen tillbaka. Härligt vårvarmt. Det är så roligt att se att det satsas ordentligt bland företagen även i Köpingsvik. För bara något år sedan var affären endast öppen under sommaren och samhället som helhet ganska tyst och sömnigt under hela vintern. Mattias tog över affären för något år sedan, nya ägare på macken, ny generation på pensionat Hagaborg, nya fräscha bostadrättslägenheter av Solhyddan och Strandborg, nya ägare häromåret på Klinta Camping, för något år sedan rejäl upprustning av pensionatet Strandbaden, ny generation i Klinta Stugby, ryktena säger också att även Blå Boden fått nya ägare inför sommaren, samt dessutom nya ägare på Gamla Bryggeriet. Gröndals Camping investerar i bl a servicebyggnaderna. Henrik och Eva som har byggt och byggt och jobbat upp sin Klinta Bykrog har nu också köpt grannfastigheten som nu renoveras ordentligt.
På fredag återöppnar Condiset i Köpingsvik i helt nya lokaler, ja näst intill helt nytt hus brevid affären. En stor satsning som gett ett så här vackert resultat.

Dessutom börjar nu nye arrendatorn på kommunens mark Solbergatäkten dvs Sinus och Ragnars Kiosk m.m förverkliga några av sina planer. Sinusrestaurangen får just nu en välbehövlig helrenovering där man försöker spara det som är möjligt av det gamla.
Bryggan som nu tar form är mycket imponerande, 147 meter brygga som längst ut går att angöra med båt. En fantastisk tillgång för boende och besökare och när den blivit helt klar med poolanläggning,möjlighet att köpa drycker m.m så kommer den att vara en sevärdhet i sig. På bilden här överst syns det hur vacker den är solnedgången redan nu.En vy över Köpingbukten där tången nu samlats upp i högar och man redan ser att säsongscamparna har börjat använda sina husvagnar. Vi ser fram mot en härlig sommar och helt klart är att företagarna i Köpingsvik (www.kopingsvik.eu)nu spurtar igång säsongen.

måndag 26 april 2010

Tack för Centerkvinnornas högsta utmärkelse år 2010

Det var en fantastisk känsla att tillsammans med min vän Gun Drugge från Hedemora få ta emot Centerkvinnornas högsta utmärkelse vid den högtidliga invigningen av förbundsstämman i Lund. Förbundsordförande Annika Qarlsson var som alltid lysande och lyckas förena humor med allvarligt tal i sitt inledningsanförande, hon läste också upp motiveringarna till varför just Gun och jag( vi var f.ö bl.a förste respektive andre vice förbundsordförande i Centerkvinnorna under år 2001-2005) utsetts att få den högsta utmärkelsen år 2010.
Det var en mäktig känsla att stå på scenen inför alla stämmodelegaterna och höra Annika läsa upp en hel del av det jag gjort under åren och en del av det jag har på gång inför den närmaste framtiden. Fotograf Joacim Larsen har fångat det hela i några bilder här nedan.


Gun och jag på scenen.

En tackhälsning till de 300 stämmodelegaterna och några tips på vägen.


Högsta utmärkelsen, ett halssmycke i form av en guldklöver.

Tack till alla Centerkvinnor för utmärkelsen och tack för en härlig dag och mingelkvällen tillsammans i Lund.

GRATTIS MARTIN- Årets Kockelev på Ölands Gymnasium

Martin Adamsson som nu går sista året på Ölands Gymnasium, Hotell o Restaurangprogrammet blev Årets Svenska Kockelev år 2010.
Tävlingen arrangeras av tidningen Restaurangvärlden tillsammans med Atria Foodservice, Santa Maria, Sundqvist, Svensk Köttinformation, Guldfågeln, Servera, Arla och Segers.

Detta är ännu ett bevis på den lyckade satsning som Borgholms kommun gör i samarbete med Kalmasunds Gymnasieförbund. Hela den praktiska delen av restaurangutbildningen är arbetsplatsförlagd till ett specialbyggt restaurangskolkök i anrika Halltorps Gästgiveri.

Tidigare har elever/lag från Ölands Gymnasium bl.a vunnit restaurang och serveringstävlingar i nationella gymnasiemästerskap, men även vunnit nationella priser för entreprenörskap i Ung företagsamhet.

Grattis till Halltorps Gästgiveri med personal för gott arbete som lett fram till ännu en vinnare från Ölands Gymnasium.

GRATTIS och Varmt Lycka Till i framtiden Martin!!!

torsdag 22 april 2010

Framtid Borgholm -en förebild

Samarbete och samverkan är nyckelord som jag alltid trott mycket på. Framtid Borgholm bevisar än en gång att det är ett lyckat koncept. Under flera år har vi tillsammans arbetat för en positiv utveckling och en försköning av Borgholms stad.
Många fastighetsägare har målat om sina husfasader och bytt ut sina staket. Sista stenen i den nya Storgatan lades för något år sedan ner av Kung Carl-Gustaf och Drottning Silvia vid återinvigningen. Societetsparken har fått en totalrenovering, träden runt torget har bytts ut osv.
Vi ser nu ett generationskifte med nya köpmän och serviceföretagare som satsar rejält här i Borgholm. Förhoppningen är att allt fler butiker blir åretruntöppna. Nu är vi inne i halvtid av vårt formella samarbete i Framtid Borgholm dvs Fastighetsägarföreningen-Cityföreningen och Borgholms kommun. Med Centrumledaren Peter Adolfsson anställd för att leda arbetet. Det händer positiva saker hela tiden. Jag skulle önska att fler företag engagerade sig i den demokratiska och positiva kraft som finns, från kommunens sida för vi gärna dialogen direkt med företagare men inom det gemensamma arbetet i Cityföreningen så är det klart att man både kan påverka direkt och få möjlighet att delta i finansieringen av det gemensamma utvecklingsarbetet i Framtid Borgholm. Här finns tydliga visioner och mål för arbetet fastställda, nya ideer välkomnas alltid.
Det finns nämligen väldigt mycket kvar att göra. Torget behöver verkligen den upprustning vi trodde skulle kunna starta under förra året, med hjälp av skicklig personal i bl.a Borgholm Energi hoppas vi ändå att komma igång så sakteliga.

En stark samarbetspartner är också Borgholms nya planteringskommitté, den grundades för många år sedan tack vare en donation av "Amerika-pengar" och sedan något år lite av nystartat med stadsarkitekten i ledningen.
Hela nyplanteringen nedanför Societetsparken mot Hamnvägen är t.ex tack vare planteringskommittén.
Nu diskuteras också möjligheten till att återigen plantera träd utmed Storgatans infart "upp mot stoppljusen". Här för planteringskommitten en dialog med kommuninvånare och företag om möjligheten att kunna vara med och sponsra en trädallé utmed Storgatan.
Allt fler tycker att det vore trevligt om Kronprinsessan Victoria och hennes blivande make skulle kunna få varsitt träd planterat alldeles i början av Storgatan som bröllopspresent från Borgholms kommun.
På själva gårdsgatedelen av Storgatan har sedan länge funnits önskemål om att få det lite mysigare och mer grönska i form av träd planterade i stora krukor. Två kvinnliga företagare i Framtid Borgholm nämligen Jeanette på Lavendel och Elsie på Bo på Öland har därför dragit igång en insamling för att möjliggöra detta.
På kort tid har de fått ihop hela 34 000 kronor. De har inte hunnit gå runt till alla, men det är riktigt roligt att så många fastighetsägare och handlare runt Storgatan så gärna är med och investerar mellan 500 kronor och 2000 kronor för att få en ännu vackrare Storgata. Alla som vill vara med och bidra till trädplanteringarna är mycket välkomna, det gäller förstås såväl privatpersoner som företagare. Med samverkan och samarbete kan vi nå långt!

torsdag 15 april 2010

Tips på bröllopsgåva mottages gärna!

Regeringen har bjudit in ett antal kommunföreträdare runt om i landet bl.a mig och fullmäktiges ordförande Jan Erici till en mottagning på Stockholms Stadshus den 18/6 med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling som kommer att vara där liksom kungen och drottningen.

Jag är övertygad om att kronprinsessan och hennes blivande man inte förväntar sig massor med presenter från kommunerna. Som alla vet så är kommunallagen tydlig med att man inte får uppvakta enskilda med skattemedel. Visserligen skulle säkert många invånare i Borgholms kommun gärna vilja delta i en frivillig insamling av pengar till någon speciell present till brudparet men Jan och jag tycker att det vore bättre med en symbolisk present på något sätt.
Vi vet ju också hur angelägna flertalet av kommuninvånarna här är om att kungafamiljen skall känna att de kan ha en oas på Solliden där de kan få vara i fred och vara lediga. Jag minns ännu hur upprörd en Borgholmsdam var för några år sedan pga att en fotograf hade tagit bilder på kronprinsessan när hon var ute o gick i Slottsskogen. Dessutom är kronprinsessan Victorias årliga firande av sin födelsedag här på idrottsplatsen i Borgholm en av årets största höjdpunkter i vår kommun.

Kanske skall presenten från Borgholms kommun vara varsitt träd utav dem vi kommer att nyplantera utmed infartsdelen av Storgatan??? Kanske en staty eller plantering i någon av parkerna i kommunen???Kanske en handbunden bok som cirkulerat så att kommuninvånare/skolbarn i Borgholms kommun haft möjlighet att skriva sina lyckönskningar till brudparet??? Kanske en upplevelse an något slag? Lokalproducerad mat, en specialguidning på Skäftekärr, Borgholms Slott, Himmelsberga eller något helt annat???
Jan Erici och jag välkomnar tips och ideer från er som är kommuninvånare!

Bygdepeng i samband med vindkraftetablering.

Jag lyfte frågan om möjlig bygdepeng i samband med vindkraftetablering på kommunstyrelsen i tisdags. Vi beslutade nämligen då att skicka ut den framarbetade vindkraftsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning på samråd. Samrådet sker i samarbete med Mörbylånga kommun eftersom denna planering är gemensam för bägge kommunerna om än med egna kommunala dokument. Till grund för arbetet ligger en gedigen utredning där även Länsstyrelsen medverkat.

Vindkraftplanen kommer efter samrådstid, eventuella förändringar och påföljande utställningstid att fastställas någon gång under hösten eller vintern. Den kommer sedan att utgöra planeringsunderlag för all vindkraftetablering (förutom mindre gårdsverk)under de närmaste 20-25 åren.

Min förhoppning är att Öland åtminstone skall vara självförsörjande på miljövänlig elenergi från vindkraft och helst kunna producera vindkraft-el så att vi kan exportera till fastlandet. Idag produceras 133 GWh på Öland, vilket motsvarar 35% av Ölands el-konsumtion.
Grundläggande i materialet för Borgholms kommun som går ut på samråd är att fler stora vindkraftverk i första hand förläggs till redan befintliga platser,ojämnt antal verk ¨föredras i vindkraftparker. Den totalhöjd på 120 meter till rotorspets som gäller idag kvarstår, höjden på vad som kan räknas som gårdsverk föreslås höjas till 50 meter i Borgholms kommun ( endast 20 meter i Mörbylånga kommun) och de liksom så kallade miniverk med en totalhöjd på max 20 meter blir alltså inte låsta av vindkraftplanen. Avståndet 5 km som gäller redan idag föreslås vara kvar.
I förslaget tas också stor hänsyn till behov av tysta platser, den öländska natur och kulturmiljön med flera olika riksintressen,naturreservat och den förhållandelsevis täta bebyggelsen m.m.m.

I vindkraftplaneringen för framtiden ligger naturligtvis också mycket pengar, jag tycker det är bekymmersamt med de konfliktrisker som uppstår runt om i byar där vissa får möjlighet att få inkomster från vindkraftverk på sina marker medan andra inte har eller kommer att få den möjligheten. Vi har redan sett sådana exempel, men vi har också exempel där byn delar på inkomsterna så att alla närliggande markägare får delar av intäkterna oavsett om vindkraftverken står på den egna marken eller ej. Klokt! Ett sätt att minska konflikterna är naturligtvis inbjudan att köpa in sig i vindkraftverk, men det är inte samma sak som markersättningen.
Jag tycker att en bygdepeng borde vara obligatorisk i samband med vindkraftetablering. Jag vet att det finns fler exempel på frivilliga avtal om bygdepeng redan idag i vår kommun, där exempelvis bygdegårdar får del av vindkraftinkomsterna i socknen. Man kan som synes göra på många olika sätt,men jag tror att utbyggnaden av vindkraft i Sverige skulle underlättas avsevärt om en bygdepeng skulle kunna villkoras exempelvis i samband med bygglovsansökan.

Kvasten parkerad till nästa år...

I tisdags återvände jag till verkligheten efter en veckas semester på Cypern. Det har varit bra att ha förmånen att mjukstarta efter min deltidssjukskrivning under perioden 11/3-28/3. Påskhelg med långledighet och förmånen att sedan kunna ta semesterledighet och åka söderut tillsammans med en närstående vän och en härlig åttaåring har gett precis den möjlighet att ladda om batterierna och samla ny kraft som jag/vi hade hoppats och behövde.

Nu drar valrörelsen snart igång och det skall bli jätteroligt att i egenskap av etta på Centerpartiets kommunlista här i Borgholm och tvåa på Centerpartiets riksdagslista i Kalmar län kunna koppla ihop den lokala och den nationella politiken under valrörelsen. Det ger alltid inspiration och extra energi när man får möjlighet att lyfta sig en nivå.
Kalmar län har en fantastiskt bra riksdagsman i Centerpartiets Anders Åkesson.Men vi behöver fler Centerpartister i riksdagen och fler riksdagspolitiker som vet hur livet fungerar utanför storstäderna. Det är upp till väljarna att avgöra om även jag får möjlighet att komma in i riksdagen eller om väljarna i Borgholms kommun vill ha mig kvar som kommunalråd. Det jag tycker är allra roligast är den kommunala politiken med frågor som ligger nära och där man ser jämförelsevis snabba resultat. Dessutom pågår det så oerhört mycket spännande här!! Kvasten är alltså nu parkerad till skärtorsdagen 2011. Ett år går fort!

söndag 4 april 2010

Hittade kvasten i Södvik, nu åker jag.....


Södviksborna har alltid mycket på gång och vid Södviks bageri (hos Malin och Ulf) var det bl.a häxdans på skärtorsdagskvällen, med Magica de Häx. Jag anar att min väninna Ann-Sofie är en av uppfinnarna bakom det hela. (Jag ser f ö fram mot att prova Ulfs och Malins specialpizzor med öländska råvaror en annan dag)I Södvik hittade jag äntligen den kvast jag letat efter på nästan varenda loppis och antikbod på ön. Nämligen en riktig kvast av Ölandstok.... den skulle kunna vara ett perfekt transportmedel nu på semestern i veckan som kommer.
Här nedan är ett något långsammare alternativ om kvasten skulle strejka någon dag. Som synes av skylten så är det ca 30 km mellan Södvik o Blåkulla.....Roligt!!!

Påskafton i Borgholm o Runsten

Det var som vanligt gott om folk i Borgholm på påskafton. Många passar på att ta lite extra långledigt i samband med påsken för att kunna njuta av våren på Öland.
Söta små påskkärringar traskade runt på stan, kanske några av de barn från förskola Skogsbrynet jag mötte häromdagen eller några av alla de barn jag såg på bibliotekets påskkärringkväll i onsdags. Runstens påskaftonsfirande Äggröra fick ifjol pris som årets bästa svenska Leaderprojekt av jordbruksminister Eskil Erlandsson. Roligt att Runstensborna i år kunnat fortsätta påskaftonsfirandet lika stort som ifjol trots att det inte finns några projektpengar längre. Men Runstensandan är något alldeles speciellt. Festivaltåget med de olika byarna var något alldeles speciellt. Passade på att äta en jättegod kurdisk lunch i solskenet utanför affären.

bilder från långfredagstur på norra Öland

Vilket härligt påskväder, behövs lite solsken efter den här långa vintern.
Åkte en tur på norra Öland under långfredagen och tog lite fina bilder. Vi var bl.a uppe i Böda hamn där ett Leaderprojekt varit igång under år 2009 som både satt fart på hamnlivet och planer för framtida utveckling. Tog lite fina bilder framförallt utmed kustvägen som vi körde från Löttorp till Äleklinta. Med uppehåll för lunch hos Gösta o Lillemor i Sandviken, det går inte att missa möjligheten att äta stekt strömmingsflundra med potatismos där. Himla gott.torsdag 1 april 2010

Öland välkomnar till påskfirande, samt www.borgholm.se kl 12 på påskafton


Så här vackert är årets påskträd på torget i Borgholm. Det är barnen på Montessoriförskolan Solstrålen som gjort det fina påskpyntet i år. Öland är nu laddat för påskfirande, vi räknar solsken och vackert vårväder och hoppas på massor av besökare till ön under helgdagarna.
Det finns i dagens Ölandsblad en påskbilaga som visar på ett bra sätt lite av allt det positiva som nu är på gång och dessutom kan fungera som hjälp i att välja vad man vill se och göra som ölänning, delårsboende eller besökare nu under påskhelgen. Utbudet är fantastiskt och många av företagarna har satsat nytt, byggt om eller utökat under den gångna vintern. Exempelvis har Villa Ingrid faktiskt höjt huset med en våning under vintern och dessutom byggt ut, numera finns det alltså ännu fler rum med hög hotellstandard i Borgholm. Härligt!
Det är svårt att välja i det stora utbudet av aktiviteter men det blir helt klart en sväng till norra Öland någon av dagarna. Bl.a har Carina öppnat en ny inredningsbutik i Löttorp( Missade tyvärr förra helgens succe på norra Öland, nämligen musikalen Jesus Christ Superstar, hörde att det var fantastiskt bra), Stephan Lundh på Högby fyr, Galleri Svalan i Stacketorp,Persnäsgruppens utställning i Sandviken,Café Svea på Skäftekärr eller Kaffestugan i Böda.
För den som vill ut och roa sig kvällstid finns exempelvis Björn Rosenqvist på Morells i Löttorp, irländsk afton eller nattklubb på Harrys i Borgholm m.m.m.m. I Köpingsvik ser conditoriet ut att snart vara färdigrenoverat inför sommaren, Klinta Bykrog har påsköppet, det finns massor att välja på.
Någon av dagarna får det bli en sväng till VIDA museum med bla Ulrica Hydman och Bertil Valliens utställningar samt till Ekerum för att se Kjell Engmans spännande glasutställning.
Påskaftons eftermiddag tar vi bilen till Runsten. Det var så häftigt med förra årets stora festival Äggröra och det är ett härligt program från kl 11-16 på påskafton som avslutas med konsert i Runstens kyrka med Janne Schaffer.
På påskafton förmiddag och lunch däremot är det joggningskorna på och en tur i Borgholm, hoppas på riktigt mycket folk i stan. Solsken är utlovat av högre makter..:-)
Årets vårtal på torget klockan 12 blir lätt, här händer så himla mycket positivt i handel och serviceutbudet men också i utvecklingsfrågor mer allmänt. Som vanligt vinkar vi till världen från torget i Borgholm via webkamerorna. Välkommen att titta in på www.borgholm.se då om du inte har möjlighet att vara med oss i stan!!!

Tilläggsbudget 5 miljoner kronor till socialförvaltningen

Tack vare regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter och den ökande skattetillväxten i landet så ser den kommunala ekonomin nu betydligt ljusare ut än den gjorde när budget 2010 togs i höstas. Därför föreslår ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen attkommunfullmäktige beviljar socialnämnden den tilläggsbugdet på 5 miljoner kronor för år 2010 som de begärt för att täcka framförallt ökande personalkostnader. 4 miljoner av pengarna går till äldreomsorgen och 1 miljon går till individ och familjeomsorgen. Nu är vi också äntligen på gång med vanliga arbetskläder till vårdpersonalen. En personalgrupp har utsetts att leda det arbetet.