fredag 22 oktober 2010

Härlig modevisning i FöraVarmt tack till Föra AIKs damsektion och Borgholms butikerna Lavendel, Nyströms,Ljungströms, Danielsson, Styled by Bhlm, Kullerbytta,Tekniska Magasinet, ReeBook och Borgholms blommor för en härlig modevisning i Föragården igårkväll.
I fullsatt Föragården visades ett mycket imponerande kläd,sko,smycke-utbud för en liten stad av Borgholms storlek. Borgholms blommor stod för vackra blomsterarrangemang. Det är extra roligt att se på modevisning när det är vänner och bekanta som är modeller. Vanliga människor i alla åldrar och alla storlekar.
I en fullsatt Föragård njöt vi alla i publiken av kvällens utbud.

torsdag 21 oktober 2010

Borgholm-Årets Företagarkommun!!!!
Idag fick vi en offentlig bekräftelse på det vi i kommunledningen så länge har kännt. Det går bra för företagen i Borgholms kommun! Här vågar man investera, nysatsa och växa. Det var trist en period i valrörelsen när så många ville påstå att det var uselt och dåligt. Tvärtom så vet vi ju att vi även under lågkonjunkturen hade bland den lägsta arbetslösheten i landet. Besöksnäringen, lantbruket, handeln, hantverksföretagarna, tjänsteföretagen inom exempelvis bokföring osv osv. Det råder en stark framtidstro och det känns mycket bra att detta idag bekräftats av Företagarna och UC. Företagen i Borgholms kommun har de tre senaste åren gjort att kommunen legat bland de 30 främsta företagarkommunerna i landet, denna gång alltså bäst i landet!!
Ifjol kom Mörbylånga kommun på andra plats i landet och detta visar sammantaget att Öland har stark framtidstro och många möjligheter.

Det som väger tyngst när Företagarna och UC tillsammans rankar Sveriges kommuner är företagens omsättning och resultatutveckling. Därefter bedöms utvecklingen av antalet företag och kreditvärdigheten.

På Företagarnas diplom till Borgholms kommun står också att läsa att ": Det är de enskilda entreprenörernas initiativkraft och engagemang som lägger grunden för Sveriges välstånd. Därför är framgångsrika företagare en förutsättning för all utveckling, både lokalt och i hela Sverige."

Det här är självklart för oss i Borgholms kommun, med en så begränsad geografisk arbetsmarknad som vi har så är varje företagare lika viktig.
I Allianspartierna har vi tillsammans fastställt målsättningen att under kommande mandatperiod skall Borgholms kommun nå det bästa företagsklimatet i Kalmar län.
Vi har också anmält Borgholms kommun som en av deltagarna i Sveriges kommun och landstings företagsklimatsundersökning för att få ett utgångsläge för framtida förbättringsmöjligheter. I nästa vecka har Näringslivskontoret på uppdrag av kommunalförbundet anordnat en seminariedag med utgångspunkt i SKLs arbete för kommunens tjänstemän i de bägge ölandskommunerna.

Extra roligt var att dagens presskonferens hölls på ett lite ovanligt ställe, nämligen i lagerlokalen till Färg&Mattlagret här i Borgholm som är ett av alla de företag i kommunen som ökat omsättningen och kreditvärdigheten under det senaste året. Företagarna på Ölands ordförande Stefan Lander liksom VD i Företagarna Kalmar och Gotlands län Henrik Wennesund var på plats tillsammans med UC:s VD Anders Hugosson.
Borgholms kommun toppar idag Dagens Industri med stort reportage och text om bl.a Kid Borgudd på Färg& Mattlagret i tidningen. Dagen har varit ett härligt avstamp för en fortsatt positiv utveckling för tillväxt och arbetstillfällen i öländska företag.

Medmänsklighet med över 400 asylsökande på Lundegård

Det är så lätt att glömma hur bra vi har det i Sverige. Trygg och säker demokrati med ett nät av trygghet och lagstiftningar till skydd och till möjlighet för medborgarna.
Migrationsverket har intensiva tider just nu med cirka 1000 människor per vecka som av olika skäl är och/eller känner sig tvingade att fly från en mängd olika länder för att söka en ny framtid i ett land långt borta.

Det finns säkert många bland de asylsökande som har stora likheter med alla de svenskar, inklusive var tionde ölänning, som för 100-150 år sedan sökte sig en ny framtid i Amerika. Men det finns också många bland de asylsökande som omöjligt kan återvända till sitt hemland utan stor risk för sitt eget liv.

Lundegårds Camping är en av alla de tillfälliga förläggningar runt om i landet som nu öppnats för att lösa Migrationsverkets behov av tillfälligt boende för de asylsökande.
Avtalet tecknades med hjälp av Migrationsverkets kontaktperson Per-Einar Tufvesson som för ett antal år sedan var chef på dåvarande flyktingförläggningen i Köpingsvik.

Per-Einar informerade oss i kommunledningen direkt efter avtalets undertecknande om att en förläggning för asylsökande kommer att finnas på Lundegård under en tid. Han är även fortsättningsvis Migrationsverkets kontaktperson i detta.
Avtalet mellan Migrationsverket och Lundegård är skrivet på två månader med möjlighet till en månads förlängning åt gången, dock max till den 31/3 2011.

Migrationsverket bemannar Lundegård måndag-fredag och har jourpersonal övrig tid.
De första två veckor som gått har antalet asylsökande människor stegvis ökat. Från att endast varit ett fåtal de första dagarna har antalet redan nu överstigit det från början tänkta och nu finns drygt 400 människor på den tillfälliga förläggningen på Lundegård. Det kommer fler i eftermiddag.

En sköterskemottagning kommer att öppnas av landstingen på Lundegård de närmaste dagarna. Kommunen skall senast efter 30 dagar erbjuda skolundervisning, eftersom grundkunskaperna och språken är en mängd olika samt att ovissheten är stor om hur många som stannar mer än några veckor så kommer den undervisningen att erbjudas på plats på Lundegård. Migrationsverket står för samtliga kostnader för all verksamhet med anledning av den tillfälliga förläggningen.

Busskort har inköpts av Migrationsverket men det har varit en del förvecklingar då Migrationsverkets personal inte visste att de inköpta busskorten för 40 resor är personbundna enligt reglerna i Kalmar län. De trodde de fungerade som klippkort liksom på andra platser i landet.

Det finns ett avtal mellan Migrationsverket och ICA som gör att den dagersättning som de asylsökande får sätts in på ICA-kort. De får 71 kronor per dag för ensamkommande vuxen som sänks till 61 kr/person och dag för två vuxna. För barn får man 25-50 kr/barn och dag beroende på hur många barn man har.
De här pengarna skall räcka till allt.
Det är självhushållning när det gäller mat så matinköp, kläder, hygienartiklar, leksaker, läkarbesök, medicin, sköterskebesök (de sistnämnda visserligen med eget rabattsystem )m.m.m.m Det är lätt att förstå att pengarna inte räcker till mer än det absolut nödvändigaste.

Migrationsverket har extra personal insatt för att utreda varje asylsökande så snabbt som möjligt. Bland annat ett antal advokater som är på Lundegård med jämna mellanrum. Ju längre väntan dröjer på besked om man får stanna eller inte,desto svårare är det naturligtvis för varje enskild individ.
Avsikten är att besked skall kunna ges inom 45 dagar. De som behöver utredas under en längre tid blir kvar på Lundegård. Sannolikt kommer endast ett fåtal av de asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige.
Jag hoppas att några av dem väljer att bosätta sig och ser en framtid här i Borgholms kommun.

Kommunens kontaktperson är arbetsmarknadsavdelningchef Agneta Dahlberg. Frågan är hur vi från kommunens sida bäst kan hjälpa till för att göra vardagen lite lättare för framförallt de drygt 100 barnen som nu vistas på Lundegård.

Det är mycket positivt att få höra om den stora medmänsklighet som råder bland invånarna i Borgholms kommun. Många har skänkt kläder som mycket tacksamt mottagits av de asylsökande.
Affären i Köpingsvik har bl.a skänkt bollar och en del andra leksaker. Röda Korset och Svenska kyrkan är bland de frivilligorganisationer som hjälper till men många fler hjälpande händer liksom kläder och leksaker behövs till de asylsökande.

Migrationsverket har receptionen bemannad varje dag men för säkerhets skull så ring gärna innan ni kommer med kläder eller leksaker. Varma kläder behövs förstås nu i höstrusket.
Från kommunens sida kommer vi att snarast öppna någon form av dagverksamhet och förberedande skolgång för barnen.
Eftersom jag förstått att det finns ett informationsbehov om verksamheten på Lundegård har jag bett Per-Einar Tufvesson och Migrationsverket att anordna detta. Tyvärr fick jag inte möjlighet att påverka vilken kväll det blev men huvudsaken är att det blir av.

Informationsmötet är på tisdag kväll den 26/10 kl 18.30 i församlingshemmet i Köpingsvik. Från kommunens sida kommer bl a vår kontaktperson Agneta Dahlberg att finnas på plats. Jag hoppas att mötet också leder fram till fler möjliga förslag till hjälpinsatser som alla vi som är invånare i Borgholms kommun kan bidra med till de asylsökande för att visa vår medmänsklighet i deras utsatta situation.

Intensivt samarbete för öländsk besöksnäring

Det har varit en intensiv vecka. Många privatpersoner och öländska företag har hört av sig med erbjudande att hjälpa till på olika sätt för att Öland inte skall tappa fart inom besöksnäringen inför år 2011. Halltorps Gästgiveri och Kjell Gehammar löste slutgiltigt ett av de mest akuta problemen, gällande de som bokat boende nu i höst och betalat i förskott via Ölands Turist AB, genom att erbjuda de kvarvarande boende på Halltorp. Lotta Engelholm har jobbat med frågan och många företag som redan drabbats av konkursen ställer nu trots det ändå upp och tar emot de berörda besökarna för att minska den stora risken för negativa effekter på öländsk besöksnäring för framtiden.
Hasse Johannesson på Borgholm Energi AB har bokat Båtmässan i Stockholm där de 14 öländska hamnar som samarbetar kommer att finnas med. Flera intressenter av att göra publikationer som marknadsför Öland har hört av sig. Från kommunernas sida kan vi i sedvanlig ordning annonsera. Vi hoppas och tror att de öländska företagen inser vikten av att vara med.
Det mest akuta är alltså löst under den gångna veckan eller på gång att lösas.
Det har varit många samtal mellan kommunledningskontoren här i Borgholm och Mörbylånga de senaste dagarna. Vi har en del beslut att ta på vårt direktionsmöte i Ölands Kommunalförbund på måndag gällande bl.a hur vi går vidare med det som vi från kommunernas sida lovat ansvara för nämligen turistinformationen.

Vi har tillsvidare utsett näringslivschef Anders Nyholm att vara kommunalförbundets kontaktperson i de frågor som berör besöksnäringen. Den ingående telefonlinjen till Ölands Turist AB har öppnats i Ölands Kommunalförbunds namn i samråd med konkursförvaltaren och kommer att fortsätta vara tillgänglig för turistinformation.

Vi har en god dialog med konkursförvaltaren. De senaste dagarnas tidningsskriverier förvånar mig möjligen en del då Kent och jag som kommunalråd har fått en större roll i det hela än vad som är rimligt. Vi har i kommunalförbundet anlitat ett juridiskt ombud som bevakar kommunalförbundets intressen.

Uppenbart finns det spekulanter på Ölands Turist AB som av tidningsskriverierna att döma tror att det finns stora kommunala pengar att tillgå och därmed sannolikt inte har riktigt klart för sig vad som möjligen kan finnas eller inte finnas som tillgångar i konkursboet. Konkursförvaltaren Ingmar Johnson är den som bäst kan svara på det men så här långt står det helt klart för oss i Ölandskommunerna att tjänsteköpsavtalet Turistbyrå är avslutat i och med konkursen, det framgår dessutom klart i avtalet att det inte kan överlåtas. Därmed finns det inga kommunala pengar eller kommunala avtal tillgängliga i konkursboet.

På måndag tar vi beslut i Ölands Kommunalförbund om vi tillsvidare skall driva någon form av turistbyråverksamhet framöver i egen regi eller om vi ska upphandla hela turistbyråverksamheten eller delar av den på nytt.

Den allmänjuridiska uppfattningen är efter vad jag har förstått att på samma sätt finns det ett stort antal privata stug- och rumsuthyrare som inte heller har några gällande avtal pga konkursen.

Från Ölands Kommunalförbunds sida är vi medvetna om det 3-partsavtal gällande plattformen visitse.se som finns mellan Ölands Turist, Kalmar och Glasriket och jag instämmer utifrån detta avtal som jag tagit del av i Kalmars och Glasrikets synpunkt att de är ägare till 2/3 av det som byggts upp av den webportalen under den gemensamma projekttiden. Värdet på denna möjliga tillgång i konkursboet är konkursförvaltarens sak att bedöma.

Så här långt står det också klart att vi i Ölands Kommunalförbund inte har intresse av att bedriva bokningsverksamhet.

Det vi har gjort så här långt och kommer att fortsätta med från Ölandskommunerna är att säkerställa turistbyråverksamhet i någon form för framtiden, vi behöver också en offentlig turistinformationshemsida med lämplig adress, det kan bli i samarbete med befintliga aktörer/kommuner eller byggas upp på nytt.
Det som nu är viktigast för oss är strategierna för att sakta men säkert arbeta vidare framåt långsiktigt för att tillsammans med de öländska företagen fortsätta den positiva utvecklingen och marknadsföringen av Öland för boende och besökare.

torsdag 14 oktober 2010

Marknadsföringen av Öland fortsätter

Efter några intensiva dagar med anledning av konkursen i Ölands Turist AB börjar vi i kommunerna tillsammans med öländska företag och företagarorganisationer nu hitta lösningar för de mest akuta problemen med fortsatt marknadsföring av Öland som ett av landets främsta besöksmål. Mörbylångas kommunalråd Kent Ingvarsson och jag har under dessa dagar haft en mängd telefonsamtal som vi bägge är mycket tacksamma för. Vi uppdaterar varann löpande på allt det som händer och hade i eftermiddags ett bra möte med konkursförvaltaren.
Företag och företagarorganisationer har hört av sig liksom enskilda som alla delar synpunkten att nu måste vi tillsammans bygga något nytt. Vi är mycket tacksamma för alla de företag som trots konkursen och därmed stora svårigheter att få ut inbetalningar som gjorts i förskott nu ändå öppnar sina boenden för de besökare som nu kommer till Öland och har bokat och betalat via Ölands Turist AB. Vi har i enlighet med kommunallagen inga möjligheter att gå in från kommunernas sida och hjälpa till i denna situation. Vi gör däremot allt vad vi kan för framtiden och för att se till så att den löpande verksamheten fungerar. Ölands Näringslivskontor har sedan tidigare bokat Ölands deltagande i matmässan Det goda köket i Stockholm i november. Thomas Isaksson som fick Skördefestens Gyllene pumpa är en av huvudaktörerna. Sparbanksstiftelsen Öland är tillsammans med öländska företag medfinansiärer. Idag har Näringslivschef Anders Nyholm även bokat en monter för Öland på TUR-mässan i Göteborg. Ölandsmagasinet är ett av alla de företag som hört av sig för möjlighet att hjälpa till och kommer förhoppningsvis att kunna komma med ett Ölandsmagasin redan i februari så att den finns i god tid till TUR-mässan. Vi kommer från kommunernas och kommunalförbundets sida att delta med annonser och hoppas och tror att de öländska företagen också ställer upp för att säkerställa säsongen 2011 på Öland. Vi har i de bägge kommunstyrelsearbetsutskotten ikväll haft möte med regiondirektör Håkan Brynielsson och planerar nu för framtidsarbete gällande varumärke och turismstrategi tillsammans med de öländska företag som vill vara med och med stöd av Regionförbundet. Vi kommer från kommunernas sida att ta fortsatt ansvar för turistinformationen men behöver tid för att hitta organisation och struktur samtidigt som vi hoppas att kunna göra detta så snabbt som möjligt utan avbrott för alla de som vill besöka Öland. Jag ser fram emot ett antal inplanerade möten i denna fråga under nästa vecka liksom konkursförvaltarens pågående förhandlingar och arbete samt hoppas få ännu fler synpunkter och ideer via mail och telefon på hur vi på bästa sätt säkerställer marknadsföringen av den öländska besöksnäringen för framtiden.

Sista mötet med kommunstyrelsen f 2006-2010


I tisdags hölls sista mötet för denna mandatperiod med kommunstyrelsen. I Borgholms kommun tillträder den nya kommunstyrelsen direkt efter val den 1/11.
Tisdagens sammanträde var egentligen ganska typiskt för allt som hänt under de senaste fyra åren. Positiva framtidssatsningar blandat med kommunal ekonomi och en del problem som känns svåra men aldrig omöjliga att lösa. Lite vemodigt att så pass många efteråt berättade att de redan nu aviserat i sina partier att de inte kommer att vara med i den nya kommunstyrelsen. Vice ordförande Sune Axelsson(s) som efter många år i kommunpolitiken bl.a som ordförande i Borgholm Energi och åtta år som kommunstyrelsens vice ordförande höll, efter mitt avtackande av kommunstyrelsen, ett lysande tal till såväl politiska kollegor som kommunens tjänstemän. Jag tvivlar på att socialdemokraterna förstått sitt starka inflytande genom Sunes arbete de senaste åtta åren. Vi har tillsammans i kommunledningen arbetat för att hitta de lösningar som kunnat ge bästa möjliga effekt för invånare och företagare. Sunes erfarenhet och eftertänksamhet har gjort breda lösningar möjliga och därmed rejäla avtryck i utvecklingen av kommunen. Jag ser likväl nu fram emot en mandatperiod då Borgholms kommun, enligt de nya socialdemokraterna, kommer att kunna präglas av mer av Allianspolitik och oppositionspolitik. Det kan hända att vårt starka samarbete i kommunledningen som haft sin utgångspunkt i de kärva "kommunakutåren" har gett onödigt mycket spelrum för lokala missnöjespartier. Jag vill än en gång rikta ett varmt tack till den avgående kommunstyrelsen för mycket gott samarbete med livliga diskussioner, högt till tak och många glada skratt trots många svåra beslut att fatta under den gångna mandatperioden.

tisdag 12 oktober 2010

Dags för omstart av Ölands Besöksnäringsutveckling

Trots bedrövelsen över gårdagens konkurs i Ölands Turist AB så måste nu Ölandskommunerna tillsammans med näringslivet snabbt hitta de lösningar som finns för att återta Ölands position och än mer stärka Öland som ett av Sveriges främsta besöksmål-året runt!

Jag har idag fått några telefonsamtal från engagerade företagare/företagarorganisationer som vill vara med och hjälpa till. Jag ser gärna att fler hör av sig så att vi tillsammans kan tänka ut de bästa planerna för framtiden. Det jag sett på TV ikväll av bl a konkursförvaltaren känns så här långt bra. Nu gäller det att så snart som möjligt få igång marknadsföringsinsatser av Öland och fortsatt väl fungerande turistbyråverksamhet inför år 2011. Eftersom vi i kommunledningarna i förra veckan anade att vi kanske behövde en plan B så har vi ett gemensamt möte för de bägge arbetsutskotten inbokat på torsdag kväll. Vi har 3,2 Mkr avsatta i budget för turistbyråverksamheten 2011 och kommer att hitta formerna för att lösa det,jag hoppas att vi också kan ta vara på den kompetens som finns hos personalen på Ölands Turist AB. Däremot varken kan (enligt konkurrenslagstiftningen) eller skall kommunerna hålla på med bokningsverksamhet.

Det finns ett antal magasin som på ett utmärkt sätt marknadsför Öland även utanför ön bl.a Ölandsmagasinet, Skördefestens Ölandsnyckel, Ölandsjournalen m.m.m.
Ölandskommunerna är också medfinansiärer i Regionförbundets projekt Vinst som fortsätter sin marknadsföring av Kalmar län inkl Öland i Danmark och Tyskland inför år 2011. Vi kommer helt klart att hitta de vägar som är möjliga för att fortsätta en framgångsrik utveckling av den öländska besöksnäringen i en ny organisation eller tillsammans med nya ägare av Ölands Turist AB. Näringslivets initiativ och ideer är varmt välkomna i vårt gemensamma arbete.

Ett mycket tråkigt slut för Ölands Turist AB.

Ibland kan saker och ting vändas alldeles upp och ner, precis så har det kännts de senaste två veckorna då vi är många som arbetat intensivt för att hitta lösningar för framtiden. Åren 2006 och 2007 påbörjade vi från Ölandskommunerna via Ölands Kommunalförbund, där jag också är ordförande, tillsammans med de öländska företagen i Ölands Näringsliv Ekonomisk förening, den största satsningen någonsin för att stärka utvecklingen av den öländska besöksnäringen. Detta resulterade bl.a i en helt ny bokningsplattform med en upplevelseplanerare som är ett föredöme för besöksnäringen i landet. Denna satsning utgjorde grunden och möjligheten för samarbetet med Kalmar och Glasriket i www.visitse.se Hösten 2007 ville de öländska företagen i en ny konstellation Visit Öland AB ta över ansvaret för den fortsatta utvecklingen men bibehålla Ölands Kommunalförbund som delägare med 9% av aktierna. Efter många och långa förhandlingar såldes genom beslut i kommunfullmäktige-församlingarna 91% av aktierna till företagen i VÖAB som samtidigt åtog sig det överenskomna beslutade finansieringsansvaret av utvecklingssatsningen, för kommunalförbundets del var detta 3 850 000 kronor under de närmaste åren. Ölands Kommunalförbund/kommunerna har liksom andra destinationer i samband med utvecklingsatsningen även åtagit sig ansvaret och kostnaden för Turistbyråverksamheten och upphandlat densamma enligt konstens alla regler av Ölands Turist AB till en kostnad av sammantaget 3,2 Mkr/år inkl Turistbyråer i Byxelkrok, Löttorp, Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga.
Från att vi 3/9 i Ölands Kommunalförbunds ledning informerades om ett positivt resultat för Ölands Turist AB år 2010 så vändes saker o ting upp och ner när VÖABs ordförande ringde mig den 28/9 mig efter ett styrelsemöte föranlett av akuta likviditetsproblem i Ölands Turist AB. Sedan dess har många försökt hjälpas åt att hitta möjliga lösningar. De 91%iga ägarna belsutade vid extra bolagsstämma den 5/10 att inte tillskjuta mer pengar till bolaget. Protokoll finns från ett antal sammanträden förda mellan företrädare för Ölands kommunalförbunds styrelse, de 91%iga ägarna i VÖAB och ledningen för Ölands Turist AB. Tyvärr fanns det inga möjliga lösningar. Alla parter är utan tvekan i dagsläget lika besvikna.Det är bara att konstatera att likviditetsproblemen är omfattande och det fanns igår ingen som helst möjlighet för kommunerna/kommunalförbundet att gå in och ta över ägaransvar och näringslivets 91% av aktierna. ÖTABs styrelse hade därför inget annat val än att begära bolaget i konkurs.

Öland har firat ännu en succefylld Skördefest!!

Varmt tack till hela organisationen Öland Skördefest med Stefan Alhgren i spetsen för ännu en fantastisk Skördefest!


Efter en mycket intensiv vecka lägger jag nu äntligen ut några bilder från en härlig Skördefest. Ett bevis på allt det fantastiska Öland har att erbjuda och på hur samverkan mellan företag,föreningar och organisationer fungerar när den är som bäst. Jag hade förmånen att vara en av alla ölänningar som hade goda vänner från fastlandet på besök över helgen och då njuter man av Skördefesten ännu mer själv. Att få visa upp alltifrån konstnatten på södra Öland till hönshusgalleri, konstinstallation o tidsresa i Södvik, Skördefestmarknaden med bl a Astas syltade tomater, Föra Trägård och Gundas stickade mössor i Föra, Kårehamnsfirandet, äta lufsa hos hembygdsföreningen i Löts gamla skola, dricka kaffe och handla på loppisen (köpte bl.a en splitter ny programmerbar kaffebryggare för 75 kronor, kanonbra, förutom en hel del vackra glas)på boulehallen i Tjusby, besöka den för dagen öppnade gamla affären i Gärdslösa, se installationerna,samlingsutställningarna och lyssna till John Leo Carter på Yellow Box i Sättra, se konsten på Sättra mejeri, besöka antikhandlare och få förmånen att se fantastiska hus i Långlöt och Runsten, promenera runt i Borgholm,lösa världsproblemen... tillsammans med alla andra på lördagskvällen på Harrys osv. Kort sagt ännu en fantastisk Skördefest!
fredag 1 oktober 2010

Ölands Skördefest 2010 är igång!!!

Stort Tack till Gärdslösaborna för torsdagskvällens härliga invigning av Ölands Skördefest 2010! Välorganiserat, massor av folk och mycket trevligt! Eleverna vid Gärdslösa skola inledde invigningsprogrammet efter välkomsthälsning av vice ordf i sockenrådet Mainy Ekberg.
Ann-Charlotte Standert och Sievert Johansson (med Boulehall i Tjusby) imponerade stort med sin vackra duett till ackompangemang av Björn Erlandsson. Trubaduren John Leo Carter (från Yellow Box i Sättra som,tillsammans med Editgården) har samlingsutställning av konstnärer från Gärdslösatrakten och dessutom massor av underhållning hela helgen)sjöng en egenskriven låt med stark anknytning till sin tidigare hemö Irland. Göran OT Dahlberg höll som vanligt stadigt i mikrofonen hela kvällen och lockade hela publiken till många glada skratt. Årets invigare var välkände metrologen John Polman,väl påläst i öländska temperaturskillnader och tillsammans med Rolf Attoff mannen bakom SVT:s Solligan.


Länsförsäkringars byggnadsvårdspris delades denna gång ut till en skicklig hantverkare,timmermannen Bo Djurstedt från Gullringen.
Årets Ölandssocken Gärdslösa lämnade högtidligt över skyltar och presenter till den av juryn utsedda nya Ölandssocknen Södra Möckleby.
Själva invigningen avslutades med Gärdslösa Kammarkörs mycket vackra version av Ölandssången.
Gärdslösaborna har nu under hela helgen mängder av Skördefestaktiviteter från Tjusby i norr till Lindby/Sättra i väster ända till Långlöt i söder. Det var mycket svårt att välja igårkväll mellan Gärdslösa Kammarkörs konsert i kyrkan och bygdespelen/skrönorna som spelades vid fyra gårdar i södra Gärdslösa.
Vi var många som njöt av den vackra älvdansen vid Silverbäcken medan Erik Johan Stagnelius "Näcken" citerades. Jag bestämde mig till sist för att se på de välkända amatörskådespelarna som bjuder in till skrönor på fyra av gårdarna i södra Gärdslösa och gick utmed den marschallbelysta och vid nästan varje hus vackert smyckade östra landsvägen, nästan ända bort till Erik Johan Stagnelius barndomshem Prästgården (som ägs av Gärdslösaborna och har öppet hela helgen med konst bl.a Gåramålningar,antikvariat, café m.m.m)
Det var en härlig upplevelse att vandra mellan de fyra olika skådespelen. Historier från bygden om skrockfullhet, skattletning, synskhet och mindre välkommet besök spelades upp av de fyra teatergrupperna på ett inlevelsefullt och medryckande sätt.
De unika gårdsmiljöerna förgyller det hela extra mycket.


Har jag tur så hinner vi åka till Gärdslösa en gång till under Skördefesten. Jag ser fram mot en händelsrik och upplevelsefylld härlig Skördefesthelg med riktigt många besökare på Öland.