torsdag 25 november 2010

Fantastisk konsert med Bara Mässingen på Borgholms Slott

Njöt häromdagen tillsammans med många andra i fullsatt Drabantsal på Borgholms Slott att Bara Mässingens konsert tillsammans med bildspel från resan till vänorten Rockford. Lasse Henricsson berättade roligt och medryckande om den spännande resan och det varma välkomnandet av svenskamerikanerna i Rockford, där vår vän John C Nelson och Barbara Lunde är outtröttliga eldsjälar.Borgmästaren tog emot i City Hall under TV-sänt sammanträde. Konsert hölls i svenskskyrkan Zion Lutheran Church och på många andra platser. Ett besök hos Öland-Amerika klubben på restaurang Stockholm Inn hanns också med under resan.På slottet spelades delar av Amerikakonserterna bl.a Borgholmsvalsen (som sedan blev Drömmen om Elin), Hälsa dem därhemma, Ölandssången, O store Gud, En vänlig grönskas rika dräkt och Chicago.
Kultur o fritidsnämndens ordförande Åke Nilsson, tillsammans med vice ordf Ingegerd Alderblom-Lindström och kultursekreterare Maria Johanson delade i samband med konserten ut Borgholms Kommuns kulturpris 2010 till mässingsorkestern. En mycket vacker konsert avslutades med Amazing Grace där kapellmästare Jörgen Jannerstrands trumpetsolo är en riktig höjdpunkt som med övriga blåsinstrument och trummor byggs upp till en enorm musikupplevelse i drabantsalens unika historiska miljö.

fredag 19 november 2010

Ölands Turistbyrå öppnar så smått i kommunal regi på måndag


På måndag öppnar Ölands Turistbyrå i regi av Ölands Kommunalförbund, till en början endast i Ölands Näringslivskontors lokaler i Borgholm där Turistbyråverksamhet fanns redan på 1940-50talet. Förhandlingar pågår gällande lokaler i Färjestaden. Ett fåtal personer kommer att projektanställas. På måndag börjar Lotta Engelholm som har ett gediget arbete med att knyta kontakter med de som är intresserade av att hyra ut sin stuga/hotell via Ölands Turistbyrå. För att få en auktoriserad turistbyråverksamhet på Öland så måste det finnas objekt att boka. För den som vill maila till Lotta är adressen lotta.engelholm@oland.se
En snygg logotype för Ölands Turistbyrå har gjorts av Louise Asp på näringslivskontoret.

Hemtjänsten i Borgholm näst bäst i Kalmar län

Det är alltid intressant att bläddra i SKLs öppna jämförelser mellan kommunala verksamheter. Denna gång gäller rapporten Nöjd KundIndex bland brukare i äldreomsorgen. I SKLs pressmeddelande framgår att snittet i landet är 70.
Extra stort grattis till hemtjänstpersonalen i Borgholms kommun som ligger på hela 81i Nöjd KundIndex! De är därmed näst bäst i Kalmar län (Torsås har 82)

Jämförelsen bygger på frågor som skickats ut till brukarna/vårdtagarna inom hemtjänsten, därav benämningen Nöjd KundIndex. I Borgholms kommun är det 156 brukare/vårdtagare som har besvarat frågorna.
Det framgår i jämförelsen att de är särskilt nöjda med bemötandet samt hjälpens omfattning och utförande och att de känner stor trygghet.
Än en gång grattis och stort tack till hemtjänstpersonalen för mycket väl utfört arbete som bekräftas av denna jämförelse mellan kommunerna.

Härlig Nobelfest med Åkerboskolans elever


Igårkväll firades en högtidlig Nobelmiddag på Strand Hotell med Åkerboskolans elever i årskurs 4-6. Det finns en mycket aktiv föräldraförening på Åkerboskolan som tillsammans med engagerade lärare gjort detta firande möjligt, nu för tredje gången.
Nobels fredspris delades under högtidliga former ut av skolchef Lars Bylund och utbildningsnämndsordförande Christina Ateva till de elever som är klass-stödjare.

Elever från Ölands Gymnasiums hotell- och restaurangprogram hade förberett eleverna på Åkerboskolan på hur man under högtidliga former avnjuter en trerättersmiddag på Strand Hotell med ett besök på skolan. Restaurangeleverna skötte på ett mycket elegant sätt serveringen under Nobelmiddagen som avslutades med glassefterrätt med fyrverkeri.

Bordsplacering gällde vid de 10 borden, toastmaster höll i programmet som bla innehöll en skål för Alfred Nobel och en skål för eleverna samt förutom utdelandet av fredspriset också ett tal av kommunalrådet till eleverna:-).
Jag hann under kvällen prata en hel del med Åkerboskolans rektor Jan-Erik och det är många spännande projekt på gång på Åkerboskolan.Det är också roligt att se hur familjära eleverna är med varann.

Åkerboskolans ordförande i föräldraföreningen Eva Wahlgren som är en av huvudarrangörerna bakom Nobelfirandet,jag och rektor Christina Larsson på Ölands Gymnasium.

torsdag 18 november 2010

Ölands Turistbyrå- tillfälligt telefonnummer 0485-20713

Det har varit ett intensivt arbete de senaste veckorna efter det 91% privatägda Ölands Turist ABs konkurs.

Vi har i Ölands Kommunalförbund lovat att fortsätta den budgeterade finansieringen av själva Turistbyråverksamheten. I och med besluten om fortsatt samarbete med Kalmar och Glasriket runt den av Visit Technology Group ägda webportallicensen så har vi också möjlighet att åter få en auktoriserad turistbyråverksamhet på Öland.

Ölands Näringslivskontors näringslivschef Anders Nyholm leder arbetet med den nya turistbyråverksamheten. Eftersom vi i kommunerna med största sannolikhet även kommer att tvingas infria borgensåtagandet så är uppdraget att hålla nere kostnaderna så långt det är möjligt. Kommunerna kommer däremot inte att ta ledningen i marknadsföringen av Öland utan här måste företagen ta sitt ansvar inför säsongen 2011. Kommunerna kan som vanligt annonsera och kan även via Näringslivskontoret boka deltagande i mässor där medverkande företag står för sina kostnader. Stiftelsen Ölands Bank ställde också upp och var medfinansiär vid mässan Det Goda Köket i Stockholm nyligen.
Jag hoppas och tror att Ölandsmagazinet kommer att få stor respons från företagen på Öland i sitt arbete för att få fram version 1 år 2011 av Ölandsmagazinet lagom till TUR-mässan i Göteborg. Det är viktigt att Öland inte tappar fart på grund av Ölands Turist ABs konkurs!
Ett akut problem idag har varit att konkursförvaltaren inte återöppnade ÖTABs telefonabonnemang i Ölands Kommunalförbunds regi direkt efter konkursen så som vi uppfattade att vi var överens om. De vanliga telefonnumren till Ölands Turist AB är nu avstängda och konkursförvaltaren på semester.
Vi har från kommunalförbundets sida så här långt valt att inte köpa själva konkursboet av en mängd olika anledningar bland annat finns det bud från företag och vi anser dessutom det föreslagna priset för högt. Öland behöver dessutom en nystart i turismfrågorna. Ett långsiktigt arbete för öländsk besöksnäringsutveckling i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län kommer att påbörjas under våren,detta måste ske med stark delaktighet och inflytande av de öländska företagen och får ta den tid det behöver. Turistbyråverksamheten kommer att starta i liten skala redan på måndag i Ölands Näringslivskontors lokaler i Borgholm. Telefonnumret vi nu hänvisar till på de websidor vi kommer åt att ändra är i nuläget till Turistinformationen i Företagshuset i Löttorp. Denna Turistinformation har Intresseföreningen Ölands Norra drivit under flera år så här finns stor erfarenhet och kunskap.
Telefonnumret till den offentliga Turistbyråverksamheten på Öland är 0485-207 13 tills dess att vi hittat en mer långsiktig lösning på frågan.

Borgmästaravtal gällande hållbar energi beslutat av Borgholms nya kommunstyrelse

Den nya komunstyrelsen för mandatperioden 1/11 2011-1/11 2014 hade sitt första sammanträde under tisdagen.Dagordningen hade 21 punkter men bland de mest framåtsyftande var att kommunstyrelsen var mycket positiva till klimat- och energirådgivare Tommy Lindströms föredragning gällande det arbete som pågår på många olika nivåer med klimat- och energifrågorna. Öland är redan via Ölands kommunalförbund och samarbetet mellan de sju stora öarna i Östersjön inne i ett samarbete om miljö- och energifrågorna på ett mer övergripande plan.
I Regionförbundet i Kalmar län har vi ett pågående arbete i den Klimatkommission som jag är med i sedan år 2007 för ett fossilbränslefritt län år 2030, vilket har väckt en hel del positiv uppmärksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade nu formellt att Borgholms kommun liksom cirka 2000 andra kommuner i Europa skall underteckna borgmästaravtalet. Det är ett avtal som innebär att vi vill gå längre än att uppfylla de mål som fastställts av EU till år 2020. Vi vill minska koldioxidutsläppen med minst 20% och genomföra en åtgärdsplan för hållbar energi inom de verksamheter som faller inom våra ansvarsområden.

Vi åtar oss att utarbeta en grundläggande utsläppsinventering, lägga fram åtgärdsplaner för hållbar energi samt göra allt vi kan för att få medborgarna och företagen i kommunen aktiva i energi- och miljöbesparande åtgärder.
Vi skall lämna rapporter och dela med oss av våra erfarenheter till andra kommuner.

Mycket av det ovanstående görs redan. Vi har bidrag från regeringen til ltjänsten som klimat och energirådgivare och Tommy är en verklig eldsjäl i dessa frågor.
Det projekt som genomförts gällande energibesparingar i IFK Borgholms verksamhetslokaler har nu blivit ett nationellt projekt. På Energimyndighetens konferens som vi nyligen deltog i konstaterades att det finns mycket pengar att spara på minskad energiförbrukning i såväl privat som företag och offentlig sektor.
Cirka 20% kan man sänka kostnaderna med hjälp av olika investerings eller underhållsåtgärder.
Tommy finns tillgänglig som klimat och energirådgivare för såväl privatpersoner som företag och vi hoppas och tror att det finsn ett stort intresse bland invånarna. Åtgärdsplanerna för klimat och energiarbetet är på gång.

Det vore egentligen roligt att veta hur mycket eldningsolja vi i Borgholms kommuns offentliga lokaler liksom privatpersoner kunnat spara bort tack vare de fliseldade fjärrvärmeverken i Borgholm och Löttorp, vi började bygga det första redan år 1993. Borgholm Energi började satsningarna på vindkraft redan i slutet på 1990-talet. Rälla skola byggdes med pelletspanna och vi har steg för steg bytt ut gamla oljepannor i kommunala verksamhetsfastigheter på landsbygden samt förbättrat ventliationsanläggningar, byggt med energisnåla fönster, Borgholms kommun har flest andel miljöbilar av kommunerna i Kalmar län, Elcykel finns att låna på biblioteket för den som vill prova, elbilsladdningsstolpe finns bakom kyrkan i Borgholm, solfångare till varmvatten på Åkerbohemmets tak, Slottsskolan byggs med solceller för elproduktion. Hörninge mosse är återskapad som våtmark i samarbete med markägare o länsstyrelse osv. Men det finns alltid mycket mer man kan göra.

Borgmästaravtalet ger oss nu möjlighet och motivation till att gå vidare i det viktiga klimat- och energiarbetet.

tisdag 16 november 2010

angående pensionärsmatskostnader

Konstaterar att TVintervjun häromveckan med Bo Holmström angående pensionärsmatskostnader klipptes ner ordentligt när den sändes igårkväll. Trist, men man lär sig så länge man lever.

Äldreomsorgsavgiften består av flera delar. Huvuddelarna är hyra, mat och omsorg. Pensionärer som inte har något större eget kapital får upp till 94% av hyreskostnaden betald via statligt bostadsbidrag. Hyran är olika på de olika särskilda boendena beroende på standard och storlek på rummet.

Maten i särskilt boende inkluderar all mat som serveras dygnet runt. Den lagas i Borgholms kommun av vårt helägda bolag Borgholm Energi som tar självkostnadspris 130 kr/dag. Dvs 3900 kronor för särskilt boende där all mat ingår dygnet runt. Den kostnaden diskuteras med jämna mellanrum i politiken. I intervjun sa jag därför också att vi har en ny kostpolicy på gång, vi har flera tillagningskök och därmed inte stordriftsvinster som t.ex Lunds kommun som vi jämfördes med. Vi diskuterar möjligheten av att lägga ut en del matlagning på entreprenad men även att liksom Gotland tillaga maten ute direkt på de särskilda boendena. Maten, kvalitén och matkostnaderna är en i högsta grad levande fråga.

I diskussionen efter intervjun om kvalitén och kostnaderna för den höga andelen äldre i Borgholms kommun sa jag också att det är rimligt att den som har pengar betalar sin avgift i äldreomsorg såväl som inom exempelvis barnomsorg, alternativet är att höja skatten.
Det måste vara bättre att äldre får en god omsorg och god mat än att pengarna läggs på hög till anhöriga. Vi har ändå ett system i Sverige för hur kommunerna skall ta ut avgifter och i det systemet så subventionerar vi i Borgholms kommun istället omsorgsavgiften.

Mitt huvudbudskap i TV-intervjun klipptes alltså bort helt och hållet. Endast 14% av de boende i särskilt boende betalar maxtaenivån för omsorgen dvs 1696:-. Hela 70% av de som bor i särskilt boende i Borgholms kommun betalar inget alls i omsorgsavgift!

Det vore enkelt att göra som i många andra kommuner, sänka matkostnaden och istället kunna ta ut avgift för omsorgen upp till maxtaxenivån. Eftersom maten lagas av en annan juridisk person nämligen det kommunala bolaget så är detta inte möjligt i Borgholms kommun, istället subventionerar vi alltså omsorgsavgiften.
Pensionärer som har högre pensioner får med Borgholms kommuns avgiftsuttag åtskilliga tusenlappar kvar varje månad enligt de räkneexempel jag fått ta del av.
I avgiftsberäkningen läggs 2257 kronor in som förbehållsbelopp. Dvs mellanskillnaden mellan den av Socialstyrelsen framtagna normen för livsmedelskostnad och avgiften för maten i Borgholms kommun, därför subventioneras istället omsorgsavgiften i det sammalagda avgiftsuttaget i Borgholms kommun. Jag visade också journalisten tre olika exempel på pensionärer med olika inkomster.
Det blir komplicerat och märkligt i TV när man inte förstår helheten i avgiftsuttaget som i sig är ett komplicerat system och uppenbart lyckades jag inte förklara det för journalisten ifråga.