torsdag 30 december 2010

GOTT SLUT & GOTT NYTT ÅR 2011


Gott slut på år 2010 och ett riktigt gott nytt år 2011!!!
Ibland tycker man att saker och ting tar lång tid från beslut till handling, men vid varje nyårshelg inser man hur fort tiden går (samt att det dessutom ibland är bra när saker och ting får ta lite tid för att mogna fram).Jag hade inte tänkt detta som en nyårskrönika men det är klart att det finns många minnesbilder när jag nu tänker tillbaka på året 2010. Jag, såväl som alla andra, har många glada härliga och positiva minnen men också minnen av tråkiga händelser då några av mina nära vänner hastigt gått bort under året 2010. Ett av de roligaste minnena år 2010 är när jag tillsammans med femåriga barnbarnet J var fullt upptagen med Pippi-pussel och inte tänkte på hur tyst mitt 2-åriga barnbarn D var. Den lilla damen hade under tiden fullt upp i mormors handväska:-) Hela hon samt mormors sängöverkast m.m lyste sedan så vackert av det fd läppstiftet som lilla D roat sig med.. :-).
2010 var ett intensivt år. Ett år som återigen bekräftade den stora investeringsvilja somn råder bland såväl företag som privatpersoner på Öland. Invigningar avlöste varann, en av de största och mest spännande för framtiden var den på Böda Sand där målsättningen är att bli en komplett resort. Tidningen Land skrev om Borgholms kommun som landets kotätaste kommun med 2773 nötkreatur per 1000 invånare. Lantbrukets investeringstakt visar på fortsatt framtidstro. Utbyggnationen av vindkraft runt om i kommunen förstärker det miljöarbete vi i kommunstyrelsen driver, vilket under året resulterat i en stark roll i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun samt undertecknande av borgmästaravtalet. Som ordförande för länets arbete i "Kultur med nya ögon" hade jag möjlighet att driva de regionala kulturfrågorna framåt och själv inhämta ny kunskap i andra kommuner, men konstaterade också att många ser Borgholms kommun som en föregångare med en rikedom i kulturlivet både gällande föreningsliv och företagande som många andra kommuner saknar. I projektform med stöd av Tillväxtverket togs en näringslivsstrategi för Öland fram av en styrgrupp med en majoritet av företagare. Borgholms kommuns företag hade den bästa tillväxten i landet under år 2009 vilket resulterade i den fina utmärkelsen Årets Företagarkommun 2010. Andra självklara ljuspunkter från år 2010 är uppvaktningen av Kronprinsessparet på Stockholms Stadshus,firandet av bröllopet på torget i Borgholm, Victoriadagen, Kungsrallyt och ännu en succefylld Ölands Skördefest. En intensiv valrörelse kan enklast sammanfattas i att ingen vågade lova någonting och att pågående översiktsplanearbete för framtiden inte endast innebär möjligheter. Vi vet alla att de närmast kommande åren är kommunalekonomiskt mycket kärva.
Den mest spännande invigningen under hösten var den av Runstens brandstation. En brandstation som byggdes av brandmännen själva, förhoppningsvis början på ett företagshotell. Runstensandan är något alldeles speciellt. Den nya brandstationen är liksom övriga fyra öländska brandstationer utrustad med bandvagn. Under julhelgen har räddningstjänsten varit ute på ett antal utryckningar med dessa fordon som är de enda som kan trotsa en riktig ölandsfåk. Vi ölänningar står väl rustade men jag hoppas med tanke på den kommunala ekonomin att den snö vi nu har fått räcker även för år 2011..:-). Jag ser fram emot ett nytt spännande år och fortsatt utvecklingsarbete för framtiden i Borgholms kommun!


måndag 27 december 2010

En eloge till alla som jobbat i samhällets tjänst under snökaoset

Det har varit en hel del telefonsamtal under julhelgen med anledning av snökaoset, planeringschefen som jag haft kontakten med har i sin tur haft löpande kontakt med socialtjänst och räddningstjänst. Jag har idag tillsammans med kommunchefen följt upp vad som hänt under helgen inom kommunens ansvarsområde. Vi konstaterar att personalen som jobbat har gjort ett fantastiskt arbete! Hemtjänsten hade god hjälp av de bägge extra fyrhjulsdrivna bilar som vi av säkerhetsskäl införskaffade dagen före julafton. Räddningstjänstens bandvagnar har varit ute och hjälpt till när så behövts både i Löttorp, Borgholm och Mörbylånga. De lediga platser i särskilt boende som fanns tillgängliga om någon behövde evakueras har inte använts. På något sätt är vi ölänningar vana vid att när ölandsfåken viner så får man hjälpas åt och göra saker o ting så gott det går. Grannar hjälper varann och just med anledning av julen så hade många laddat upp med gott om mat hemma.
En stor eloge till all personal som jobbat men framförallt till hemtjänst, snöröjare och räddningstjänst som har gjort ett fantastiskt arbete trots snömängderna!

torsdag 23 december 2010

Julförberedelser och GOD JUL!

Årets julförberedelser börjar nu bli klara. Julskinkan från "Håkans glada utegrisar" är nu ungsbakad och färdiggriljerad, Janssons frestelse tillagad liksom goda vita kroppkakor. Ingefärssill och lingonsill gjorde vi i tisdagskväll. Julhelgens första släktkalas äger rum redan ikväll. Julklapparna är klara, de som är lättast att gissa har fått lite extra omsorg vid inslagningen:-). Det är en stor förmån att få fira delar av julhelgen tillsammans med barn på 2, 5 och 9 år.
I Borgholms kommun, liksom räddningstjänsten Öland, innehåller årets julförberedelser en hel del planering för snö..... Det är visserligen härligt att kunna fira en öländsk vit jul för andra året i rad, men vi har redan snö så det räcker och väderprognoserna följs nu löpande. Klass 2 varning är just utfärdad.
De större vägarna är nu delvis plogade med hjälp av grävmaskin så att snövallarna knuffats undan. I centrala Borgholm har ett intensivt arbete pågått de senaste dagarna med att köra bort så mycket snö som möjligt från gator och parkeringsplatser. Framförallt gäller dock helgens kommunala engagemang och vår beredskap omsorgen om alla de som är beroende av kommunal service såsom hemtjänst, pensionärsmat, hemsjukvård osv. Hemtjänsten fick igår ytterligare två fyrhjulsdrivna bilar till sitt förfogande för att klara framkomligheten bättre. I räddningstjänsten har vi en bandvagn utplacerad på varje brandstation och larmlistorna för krisledningsberedskap är som alltid uppdaterade av Elisabeth i växeln. Den kommunala planeringen och beredskapen är god, en löpande dialog förs mellan kommunledning, socialförvaltning, räddningstjänst och Borgholm Energi. Vi håller nu tummarna för att väderprognoserna inte infrias och för att alla skall kunna fira en riktigt GOD JUL!

tisdag 21 december 2010

Öland-Matlandets Almedalen

Stort Grattis till Ölands Skördefest som nu fått besked av landsbygdsminister Eskil Erlandsson att Öland blir platsen för regeringens årliga Matlandetkonferens framöver. Skördefesten gjorde den första Matlandetkonferensen till succé år 2010 och får nu förtroendet att fortsätta detta arbete. Ölands plats på kartan inom livsmedelsproduktion,förädling,forskning och utveckling kommer i samarbetet med Ölands Skördefest verkligen kunna förstärkas och växa fram till motsvarande matlandets Almedalen.

tisdag 7 december 2010

Spännande mål för år 2015 antagna för Ölands Näringslivskontor

Under ett drygt år har ett arbete pågått under namnet Tillväxt Öland med stöd av tillväxtverket. En styrgrupp har lett projektet med att ta fram mål och riktlinjer för de viktigaste delarna av arbetet inom Ölands näringslivskontor.

Styrelsen har haft en annorlunda sammansättning med en majoritet av företagare och de bägge kommunernas kommunstyrelsearbetsutskott samt kommuncheferna. Ordförande har varit VD Mårten Lindberg, Ölands Bank. Det har varit kreativa och bra diskussioner i styrelsen under året som gått och som nu resulterat i en tillväxtstrategi som antogs i juni och utifrån den tydliga mätbara målformuleringar som igår antogs av Ölands Kommunalförbund.
Styrelsen för Tillväxt Öland har nu avslutat sitt arbete med då såväl politiker som företagare var överens på det sista mötet om värdet av detta samarbete så har några av företagarrepresentanterna tillsammans med Ölands kommunalförbunds valberedning fått i uppdrag att lägga fram förslag på ett Öländskt Näringslivsråd som även det skall bestå av en majoritet av företagare och fungera som ett bollplank för verksamhet och personal i arbetet på Ölands Näringslivskontor. Vår förhoppning är att Ölands Näringslivsråd skall vara bildat redan i januari 2011.
Här nedan kopierar jag in de mål för 2015 för arbetet i Ölands näringslivskontor som nu antagits. Det råder tydligt fokus på fler arbetstillfällen, bättre företagsklimat och fler invånare på hela Öland. Målen är egentligen inte numrerade på det sätt jag gjort här men eftersom jag hade teknikproblem med tabellerna o bloggen så valde jag att tydliggöra med numrering och orden MÅL, MÅTT och BAKGRUND. Roligt med så tydliga mål beslutade tillsammans med företagarrepresentanter i detta viktiga arbete.MÅL 1:Fler arbetstillfällen på Öland MÅTT:10 000 arbetstillfällen (SCB)

BAKGRUND: 2009 fanns det 8 738 arbetstillfällen.


MÅL 2: Fler åretruntboende på hela Öland MÅTT:Folkmängd 26 200 (SCB)
BAKGRUND: 2009 var folkmängden 24 640.


MÅL 3: Ökat nyföretagande på Öland MÅTT: 1 200 nya företag har startats
fr.o.m. 2010 t.o.m. 2015 (Tillväxtanalys)
BAKGRUND: 2009 startade 149 nya företag.


MÅL 4: Förbättrat företagsklimat på Öland
MÅTT: Sammanfattande omdöme om företagsklimatet är 3,50 (Svenskt Näringslivs attitydundersökning)
BAKGRUND:I Lokalt företagsklimat 2009 var det 3,10 för Borgholms kommun och 3,30 för Mörbylånga kommun.
MÅTT: Placering bland topp 30 (Svenskt Näringslivs ranking) BAKGRUND: I ranking 2010 hade Borgholm plats 195 och Mörbylånga plats 206.MÅL 5: Ökad tillväxt i företagen på Öland MÅTT: Placering bland topp 10 i Årets Företagarkommun (Företagarna och UC)
BAKGRUND: I ranking 2010 hade Borgholm plats 1 och Mörbylånga plats 43.Bruttoregionalprodukten ökar med 3 % årligen, 2010-2015 (SCB)

Ölands kommunalförbund beslutade köpa imateriella tillgångar i fd ÖTAB.

Igår beslutade Ölands kommunalförbund att köpa de imateriella tillgångarna i konkursboet efter ÖTAB av konkursförvaltaren. Ett första förslag till köpeavtal presenterades för arbetsutskottet i går förmiddag men det är långt ifrån komplett.
Köpeavtalet processas nu mellan Ölands kommunalförbunds anlitade advokat, samarbetsparterna Kalmar/Glasriket, Ölands näringslivskontor och konkursförvaltaren.

Bedömningen i Kommunalförbundets direktion igår var att trots att vi sedan tidigare har beslutat att i samarbete med Kalmar och Glasriket teckna licensen dvs ramen för webportalen och säkerställa den till Öland så kan inte längre Öland (till skillnad från Kalmar och Glasriket)ligga kvar med gammal information på www.olandsturist.se.
Det har stundtals varit en tuff dialog med konkursförvaltaren och kommunalförbundet hade helst velat slippa köpa konkursboets imateriella tillgångar. Bedömningen är dock att det blir betydligt dyrare att göra nya texter istället för alla de och allt det material som finns på den befintliga websidan. Bedömningen är också att Öland kommer att drabbas om telefonabonnemangen kvarstår låsta utan svar hos konkursförvaltaren under jul o nyårshelgerna när besökare inför säsongen 2011 börjar boka sin semester. Det som ingår skall inkludera upphovsrätten till hemsidetexterna på webportalen www.olandsturist.se så att de snarast går att ändra. Det skall inkludera samtliga varumärken och domännamn som finns kvar i konkursboet, det skall inkludera turistbyråverksamhetens telefonnummer osv. Imateriella tillgångar är en svår fråga, just därför har kommunalförbundet professionell hjälp när det gäller utformning av köpeavtalet. Beslutet som togs igår gällde köpeskillingen för dessa imateriella tillgångar som sammantaget är på 200 000 kronor exkl moms samt att köpeavtalet skall upprättas med hjälp av ovanstående kontakter. Enligt överenskommelsen med advokaten skall detta beslut göra det möjligt att i stort sett omgående påbörja arbetet med uppdatering och att öppna de tidigare ingående telefonnumren till den nya Ölands Turistbyrå som än så länge endast har lokaler tillsammans med Ölands Näringslivskontor i Borgholm. Avsikten är att bygga verksamheten med största möjliga samordningsvinster tillsammans med såväl offentliga som privata intressenter av samlokalisering.
Anders Nyholm och jag hade också ett mycket intressant möte imorse med ett företag med intresse av att delta i och bidra till marknadsföring av Öland, här finns en hel del nytänkande och upparbetade kanaler som är värdefulla för Öländsk besöksnäring, dessutom utan krav på kommunal medfinansiering.
När det gäller kostnader för marknadsföring av Öland i rekryterande syfte så har Ölands kommunalförbund varit mycket tydlig med att här måste de öländska företagen ta huvudansvaret, det varken kan eller kommer vi att göra med offentliga medel. Det pågår nu annonsförsäljning i rekryterande kataloger av hög kvalitet och Ölands Kommunalförbund hoppas och tror på god uppslutning hos företagen för dessa produkter. Särskilt eftersom det inte kommer att bli någon som helst utgåva i kommunal regi liknande den som Ölands Turist gett ut tidigare år.
I en allt starkare växande konkurrens är det av stor vikt att Öland syns och finns med som ett av Sveriges självklara besöksmål även på andra sidan Ölandsbron.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om budget 2011

Det har varit ett mycket tufft budgetarbete nu under senhösten 2010. Idag antog kommunstyrelsen förslaget till budget 2010 som skall till kommunfullmäktige för beslut den 20/12. Under år 2011 finns inte det extra konjunkturstöd som landets kommuner fick av regeringen under lågkonjunktur åren 2009 och 2010. För vår del var det 10, 6 miljoner kronor år 2010. Återigen minskar invånarantalet, detta trots bygglovsansökningar om nybyggnation av cirka 100 nya bostäder varje år hos miljö o byggnadsnämnden vilket innebär en mycket stor arbetsmarknad inom hantverksyrkena. De flesta hus byggs dock för delårsboende och tyvärr är det alltför få som väljer att mantalsskriva sig i Borgholms kommun även om man tillbringar större delen av året här. Den som har en hyreslägenhet/bostadsrätt kvar någonstans på fastlandet måste vara mantalsskriven där för att få behålla den vilket sannolikt är en av huvudorsakerna. Budget 2011 innehåller stora besparingar framförallt på utbildningsnämndens verksamhetsområde som följd av det minskande barnantalet men besparingar finns inlagda på samtliga nämnder. Tilläggas bör dock att samtliga nämnder år 2010 prognostiseras gå med positivt resultat och att en del av dessa kostnadsminskningar/ökade intäkter även kommer att finnas kvar under år 2011.

Kostpolicy ger möjlighet till ökad valfrihet

Kommunstyrelsen beslutade idag föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till kostpolicy som arbetats fram av politiker och tjänstemän under ledning av kommunstyrelsen. Kostpolicyn är dels övergripande, dels innehållande specifika avsnitt för såväl utbildningsnämndens verksamhetsområde som socialnämndens verksamhetsområde.
Av kostpolicyn framgår att vi vill att man skall ha möjlighet att välja på två maträtter till huvudmål. Att man i större utsträckning skall använda ekologiska samt närproducerade livsmedel. Vi vi ha fler delaktiga i de befintliga kostråden inom såväl skola/barnomsorg som äldreomsorg.
Vi vill att minst 85% av all mat som serveras skall vara tillagad helt från grunden.
tillagning skall ske så nära kunden som möjligt.
Vi vill att matsvinnet minimeras samt att matrester skall kunna komposteras alternativt rötas. Kostpolicyn tar upp en mängd viktiga frågor såsom personalens kompetensutvecklingsmöjligheter, måltidsmiljön, livsmedelssäkerheten, mat vid särskilda behov osv.
Extra positivt var att vi idag också fick kännedom om att Borgholms kommun tillsammans m bl.a Åre, Malmö, Ludvika m .fl finns med som ett av 10 goda exempel i EkoMatCentrums rapport Ekologiskt i offentliga storhushåll som getts ut i samarbete med Jordbruksverket.

Kommunstyrelsesammanträde med beslut om Eko-kommundeltagande

Kommunstyrelsen beslutade idag att teckna medlemskap i nätverket Sveriges Eko-kommuner.
Ett nätverk som förespråkades av såväl Agenda 21 gruppen som Miljö o byggnadsförvaltningen. Det finns nu 79 medlemskommuner i föreningen och det är ett bra sätt att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet i Borgholms kommun för ett långsiktigt hållbart samhälle.

lördag 4 december 2010

Julskyltning och julmarknad denna helg

Vilken härlig julstämning vi står inför under denna helg i Borgholm. Strålande vackert vinterväder och snön som lyser upp så fint. I webkamerorna på www.borgholm.se kan du se en liten del av vår vackra vinterstad som nu laddat för fullt inför morgondagens julskyltning. Kl 12-18 är butikerna öppna. Det är ponnyridning, Luciakandidater, karuseller och förstås tomte på Storgatan. Se mer på www.handlaiborgholm.nu.
Julmarknaden på Borgholms Slott börjar idag. Denna gång med fler försäljare än någonsin. Brukar vara härligt trivsamt och än mer stämningsfullt nu i vintervädret.
Skall dit och se vad jag kan hitta i julklappsväg imorgon. Det brukar vara svårt att välja bland allt fint hantverk och alla härliga goda och mer eller mindre nyttiga delikatesser. På www.borgholmsslott.se kan du se lite av det stora utbudet. Hoppas på massor av besökare i stan och på slottet under denna helg!