söndag 23 januari 2011

Öland på Grüne Woche i Berlin

Matlandet Sverige med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen gör denna vecka en satsning på mässan Grüne Woche i Berlin. Landskapet Öland tillsammans med Jämtland och Västkusten representerar den svenska maten i montern. Bland de öländska företag som medverkar finns bl.a Yngdéns knäckebröd, Getost från Hagelstad, Ölands Trägårdsprodukter, Ölandschoklad, Öländska bönchips m.fl. Näringslivschef Anders Nyholm finns på plats, liksom Lotta Engelholm från Ölands Turistbyrå. De har med sig en kanonfin tyck broschyr om Öland som finansierats fullt ut av regionförbundets Projekt Vinst. Härliga foton från Öland-Året Runt med reportage och tidningsnamn Öland- Die Königsinsel. Klart bra reklam för Öland på en av Europas största (sannolikt den största) Mat och Turismmässa.

Digitalbio kan bli verklighet i Borgholm

Alliansregeringen har beslutat att satsa 60 miljoner kronor på digitalisering av biografer på mindre orter. Satsningen kommer att administreras via Svenska Filminstitutet som under hösten 2010 beviljade ett stödbelopp på sammantaget 4,9 miljoner kronor till 17 biografer runt om i landet. I södra Kalmar län är det än så länge bara Emmaboda som kan erbjuda digital bio, de har dessutom gjort det under flera år.
Alliansregingens avsikt är enligt ett pressmeddelande från kulturminister Lena Liljeroth-Adelson och näringsminister Maud Olofsson att- "det innebär att många biografer på mindre orter inte behöver läggas ned utan istället kan få nytt liv och med den digitala tekniken kunna erbjuda besökarna mycket mer upplevelse än tidigare."

Med den nya tekniken kan biograferna i alltifrån Folkets Hus i Kiruna till Kino i Lund se direktsändningar från Metropolitan i New York, Dramaten, Kungliga Teatern men också stora idrottsevenemang, musikfestivaler, dataspelstävlingar,videokonferenser m.m.m förutom aktuella biofilmer med ett mer varierat utbud än tidigare.
Jag fick en länk från Folkets Husföreningen ordförande Willy Kuppe som jag lägger in här
http://svtplay.se/v/2267272/vastnytt/nar_metropolitan_kom_till_skene

Kommunstyrelsen beslutade häromdagen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja FolketsHusföreningen i Borgholm en kommunal borgen för att möjliggöra denna investering för framtiden. När man ser på filmklippet från Skene och även möjligheterna att direktsända föreställningar som i större utsträckning attrahrerar och lockar ungdomar så är det lätt att förstå att en sådan här satsning är bra för hela Borgholms kommun och den enda möjliga biolokalen är just i Folkets Hus.

Företagarmöte i Byxelkrok

Jag var häromkvällen på ett företagarmöte i Byxelkrok som arrangerats av Ölands Näringslivskontor. Mötets huvudsyfte var att informera och diskutera möjligheterna med det projekt som ESF-rådet beviljat medel till. Ölands Näringslivskontor har i samarbete med företagare och kommunpolitiker tagit fram en Näringslivsstrategi för Öland. Bland företagens önskemål framkom under det arbetet behovet av möjlighet till fortbildningar för såväl sig själva som för anställda.
Ölands Näringslivskontor skrev en projektansökan och nu har ESF-rådet som hanterar Europeiska Socialfonden beviljat hela 12 miljoner kronor i ett tvåårsprojekt som ger 600 personer inom det öländska näringslivet tillgång till kompetensutveckling utifrån egna önskemål och behov.
Projektet går under arbetsnamnet Ölands kompetens II. Mötet i Byxelkrok var trevligt och bra. Näringslivsutvecklare Tage Selander föredrog projektupplägget och jag hann också med att prata med några av företagarna om lite av de aktuella frågorna på norra Öland. Det är roligt att just Byxelkrok med omnejd blivit utsedd till att vara ett av landets pilotprojekt i Hela Sverige Ska leva -arbetet, utan tvekan behövs det särskilda satsningar på norra Öland för att få fler människor att välja att bo åretrunt. Från kommunens sida arbetar vi l.a för en Marinaanläggning som innebär utbyggnad av Byxelkroks hamn men det kommer sannolikt att ta ett tag innan den kan verkställas. Besöksnäringens och privata fastighetsägares investeringar gör att det som tur är finns gott om jobb inom byggsektorn, men det finns många funderingar och ideer på ytterligare möjligheter för norra Ölands utveckling året runt.

Energi- och klimatstrategi på gång i Borgholms kommun

Det har varit mycket fokus på energi- och klimatfrågorna i Borgholms kommun de senaste åren. Regionförbundets arbete med klimatkommissionen som jag ingått i har gett avtryck, men framförallt rekryterade vi en kunnig och engagerad medarbetare i Tommy Lindström som har lett arbetet här i Borgholms kommun. Tommys arbete som energirådgivare för privatpersoner,företag m.m samt som klimatstrateg är huvudsakligen finansierat av statliga medel. Ett spännade projekt som började med Tommys engagemang i IFK Borgholm och intresset av eneregieffektivisering ledde till att IFK Borgholm fick länspris som föregångare inom föreningslivet gällande energiöversynen i de egna föreningslokalerna. Tommy jobbar nu även med bl.a Högby IFs lokaler. Det hela har uppmärksammats och blivit ett nationellt projekt som tagits upp av studieförbundet Idrottsutbildarna (fd SISU) under namnet Energismart förening.
EON har startat en Energifond för landsbygdsföreningar där man kan söka pengar till energieffektivisering.
Borgholms kommun är bland de kommuner som gått ett steg längre än många av landets övriga kommuner. Samtliga Kalmar läns kommuner deltar numera i Energimyndighetens nationella projekt Uthållig kommun. I Borgholms kommun har vi även beslutat att underteckna det Europeiska borgmästaravtalet. Sedan många år har vi inom kommunpolitiken arbetat för miljövänlig energi och stegvis byggt ut fjärrvärme och bytt ut värmeanläggningar i de flesta av kommunens verksamhetslokaler även på landsbygden till miljövänliga alternativ. När Borgholm Energi AB nu köper ytterligare ett vindkraftverk så innebär det i praktiken att vi är självförsörjande på miljövänlig elenergi i alltifrån reningsverk till skolor dvs all kommunal verksamhet. Eftersom Tommy var snabb så var Borgholms kommun bland de första att anmäla oss till årets Earth Hour den 26/3 kl 20.30-21.30. Niklas Beermann på Borgholm Energi ser bl.a till så att gatubelysningen och några av de kommunala lokalerna släcks denna timme, men här måste förstås varje kommuninvånare dra sitt strå till stacken för att det skall märkas.
I veckan har Tommy Lindström skickat ut förslagen till Energi och klimatstrategi för Borgholms kommun samt förslaget till Transportstrategi och förslaget till Effektiviseringsstrategi. Nu ser vi med spänning fram emot många ideer och synpunkter på detta material som ytterligare kan förbättra och förstärka arbetet med energi och klimatfrågor i vår kommun.

Jämställd medborgarservice

I söndags ordnades ett seminarium gällande frågan om jämställd medborgarservice i Ölandskommunerna av Ölands frisinnade kvinnor. Inbjudna att redogöra för det kommunala jämställdhetsarbetet var jag och min kollega Kent Ingvarsson i Mörbylånga kommun.

Seminariet leddes av Ann Boman med många års erfarenhet av jämställdhetsutbildningar. Ann var huvudskribent i regeringsutredningen "Varannan damernas" för några år sedan.
Från Kalmar kommun som jobbat med systematiskt jämställdhetsarbete medverkade bl.a Ingegerd Pettersson (c).

I Borgholms kommun övervägde vi att söka pengar till systematiskt jämställdhetsarbete för något år sedan. Vi har gjort en hel del i jämställdhetsarbetet men har liksom många andra kommuner mycket kvar att göra. Vår bedömning var då att den egna medfinansieringen och arbetsinsatsen blev för stor,vi valde därför att avstå denna gång. En förvaltningsövergripande jämställdhetsgrupp har naturligtvis jobbat fram en jämställdhetsplan för Borgholms kommun, en genuspedagog har jobbat med frågorna inom utbildningsförvaltningen och ett genusnätverk finns numera som arbetar vidare med olika uppdrag från förvaltning och nämnd i jämställdhetsfrågorna.
Socialsekreterarna har deltagit i ett anonymiserat kvalitetsgranskningsarbete i samarbete med Fokus i Kalmar län gällande ungdomsutredningar för att undersöka om det är skillnad på ungdomsutredningar när det gäller flickor resp pojkar osv.
Men det är klart att det finns alltid mer att göra och det vore intressant att ha möjlighet att granska och jämföra siffror över tid.

Seminariedagen var mycket intressant och Ann Boman är en skicklig och kunnig föreläsare i området.
Många exempel redogjordes och det är glasklart att det finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet på alla nivåer i det svenska samhället.
Kalmar kommun har i sitt systematiska jämställdhetsarbete upptäckt stora skillnader inom ett antal olika områden gällande den kommunala servicen. detta hade man inte upptäckt utan omfattande kartläggningsarbete som grund.
Jag hoppas att vi i någon form snart kan använda kunskaperna inom Ölands frisinnade kvinnor i Borgholms kommun och är övertygad om att denna seminariedag nått sin avsikt att bidra till att lyfta jämställdhetsfrågorna på Öland ytterligare.
Allt för ofta och allt för länge har kvinnor och män bemötts olika pga kön.
I region Gävleborg har kommunerna tillsammans arbetat med en jämställdhetsresurs anställd via Regionföbundet. Ann Boman har haft uppdraget att göra en utvärderingsrapport av detta arbete i region Gävleborg, den färdigställdes i december 2010. Kan mycket väl vara så att vi via Regionförbundet i Kalmar län som redan jobbar med jämställdhetsfrågorna kan få ett sammanhållet arbete med jämställdhet i länets kommuner.

torsdag 20 januari 2011

Stark framtidstro i de gröna näringarna

LRF Sydost med Vd Kicki Svensson på plats var arrangör av ett mycket intressant möte i Kalmar i fredags.
Temat var Grön tillväxt-Hur kan de gröna näringarna bidra till tillväxten i din kommun?
Inbjudna var företagare, näringslivschefer och kommunpolitiker från de åtta sydligaste kommunerna i Kalmar län.
Bland föredragshållarna fanns Kalmar Ölands Trägårdsprodukter, Guldfågeln AB. Kalmar lantmän, KLS Ugglarps, Ölands Bank, Arla, Bergs Timber, Södra, Hansa Husdjur mfl.

Det råder ingen tvekan om att företagen inom de gröna näringarna på Öland sticker ut i positiv bemärkelse. Särskilt gällande framtidstron i mjölkproduktionen. Här investeras stort och en jämförelse mellan kommuner gällande antalet ansökta förprövningar av nödvändiga tillstånd hos kommuner och Länsstyrelse bekräftade detta.
Hela 82% av Kalmar läns yta är jordbruks och/eller skogsmark. Trots att LRF är en av få medlemsorganisationer som växer sig allt starkare och ökar medlemsantalet år från år så är jordbruksnäringen i Sverige krympande. I snitt varannan matkasse består numera av importerade varor. Här finns utan tvekan stora möjligheter till ökad tillväxt. I Borgholms kommun var år 2008 hela 670 människor sysselsatta direkt inom jord/skosgbruk. När man räknar med förädlingsarbetstillfällen så uppgår det till 1010 årsarbetstillfällen. Vi i kommunledningen för sedan många år en löpande dialog och har regelbundna möten med LRFs kommungrupp här i Borgholm. Carl-Johan Eriksson och Björn Folkesson fanns också på plats i Kalmar. Vi fick många tips och ideer med oss denna dag inför nästa möte på hemmaplan.

Låna dig rik-spännande skyltfönster i Borgholm och möten på biblioteken

Biblioteken i Kalmar-Kronobergs och Jönköpings län samarbetar i ett stort projekt som du kan läsa mer om på: http://futurumbibl.wordpress.com/

Där står bla att Futurum.kom syftar till att stärka och lyfta fram den kompetens, service och innehåll som finns på våra bibliotek. Samtliga 25 kommuner i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län deltar samt Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar.
Borgholms kommun är fortfarande bland de bästa bibliotken i landet en postion vi haft glädjen att ha under många år. Bibiliotekschef Gunilla Lydmark medverkade på kommunstyrelsen och berättade om biblioteksverksamheten i allmänhet och projektet i synnerhet. De 25 kommunernas bibliotekspersonal har i detta projekt arbetat fram gemensamma kärnvärden som är mycket bra för all kommunal verksamhet egentligen.
De fyra ledorden är Lyhörd, Kreativ,Kompetent och Engagerad.

Ett antal målgruppsinriktadekampanjer kommer att genomföras inom ramen för detta treåriga projekt och varje kommunbibliotek väljer själva vilka målgruppskampanjer man vill delta i.Biblioteken i Borgholms kommun kommer bl.a att delta i ungdomsaktiviteter. Man har redan en mycket omfattande och välkänd barnprofilering.
Det hela startar officiellt under denna vecka och det är aktiviteter på samtliga bibliotek runt om i kommunen. I Runstens bibliotek lånades det ut hela 130 böcker i måndagskväll,i tisdags var det författarbesök för mellanstadieelever, ikväll är kultur o fritidsnämndens ordförande Johanna Nilsson medverkande i Löttorp tillsammans med lokala författare av en bok om gårdarna i Högby socken med titeln -Vart tog bönderna vägen? På lördag är det barnaktiviteter på biblioteket i Borgholm.

Det är riktigt roligt och spännande att nu gå utmed Storgatan i Borgholm där alla affärer man hunnit besöka har ställt upp och deltar i marknadsföringen av våra bibliotek och kampanjen Låna dig rik. I stort sett varje affär/företag har en bok med ett tema och en titel som passar in på affärens/företagets verksamhet och bokmärken med texten Låna dig rik.

Hälsomässan på Hälsans Hus i Löttorp

Det händer mycket på Öland även under den mörka delen av året. Mängder av föreningsaktiviteter och företagsinitiativ runt om i hela kommunen. Ett trevligt exempel på detta är den Hälsomässa som nyligen hölls i Löttorp. På Hälsans Hus erbjuds alltifrån gym till spinning, massage, infrabastu och andra former av friskvård. På Hälsomässan medverkade flera företagare och även det kommunala folkhälsorådet. Välbesökt och uppskattat.

Traditionell dans på torget i Borgholm

Det var härligt och lika roligt som vanligt att Tjugondag Knut dansa ut julen kring granen på torget i Borgholm. Det är en tradition som pågått i 60-70 år och i cirka 35 år av dessa har dragspelande Wäinö Björklund stått för musik till dansen. Alla de traditionella danserna spelades, det hela avslutades med raketen och långdans.
Torget var välfyllt med dansande barn och vuxna. Tack till killarna på Borgholm Energi som gjorde dansen möjlig genom att sanda på ishalkan runt granen. Dansen var ett samarrangemang Borgholms kommuns kultur o fritidsnämnd, nye nämndsordföranden Johanna Nilsson och kultursekreterare Maria johanson fanns med i dansen. Kenneth i korvkiosken bjöd enligt traditionen på korv. Borgholms Cityförening och Framtid Borgholms Peter Adolfsson tillsammans med Hemköp bjöd alla dansande barn på godispåsar.

Borgholms kommun överklagar Länsstyrelsebeslut

Efter möte med Länsstyrelsen företrädare har Borgholms kommun beslutat att uppdra till miljö o byggchef Göran Borgö att överklaga Länsstyrelsens beslut gällande Natura 2000-prövningen gällande planerade investeringar på Ekerum Golf&Resort. Pressmeddelandet som miljö o byggchefen skrivit med anledning av detta bifogas här.


2011-01-12
Pressinformation

”Skötseln inom Ekerum värderas lågt i Natura 2000 prövning. Kommunen överklagar beslutet”

Borgholms kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om tillstånd för programområdet Ekerums golfbana om påverkan på Natura 2000-området Halltorps hage (enligt MB 7:28 a §). Kommunen överklagar Länsstyrelsens beslut på flera punkter och ansöker om anstånd till den 9 februari för att utveckla grunderna ytterligare.

Inför planeringen av bebyggelse inom Ekerum har expertunderlag tagits fram för att främja naturen vid Ekerum och stärka områdets betydelse för omgivningarna till Ekerum som t.ex. Halltorps hage. Underlaget förtydligar dels hur hänsyn kommer att visas och dels hur det på sikt kan förbättras genom skötsel. Underlaget används för anpassning av planerade åtgärder.

Det har utarbetats en skötselplan som avsågs prövas tillsammans med bebyggelseområden inom Ekerum. Skötselplanen konkretiserar vad som behöver göras för att långsiktigt ta till vara och utveckla naturvärdena. Grundtanken är att funktionalitet i spridningsstråk och habitat inte ska vara beroende av bebyggelseområdena. Förslag till skötselavtal mellan kommunen och bolaget har upprättats, för att reglera ansvar för skötsel då exploatering sker vid Ekerum.

Natura 2000 beslutet innebär att viss bebyggelse och åtgärder är helt tillåtna och andra helt förbjudna. Den omfattande skötselplanen knyts inte upp i beslutet och har värderats lågt i bedömningen. Kommunen hade önskat större genomslag för skötseln i beslutet. Överklagandet omfattar avslagen i beslutet och föreslår Miljödomstolen att även pröva skötseln.Mer information:
Göran Borgö, miljö- och byggnadschef,

tisdag 4 januari 2011

God fortsättning och full fart nu in i nya spännande år 2011


Full fart in i år 2011 är det verkligen nu. Det nya årets första sammanträde i Ölands Kommunalförbund hölls redan igår eftersom det enligt lagstiftning måste finnas en räddningsnämnd för räddningstjänstens ärenden. Borgholm och Mörbylånga kommun har normalt turats om att ha ordförandeposten i Ölands Kommunalförbund men av olika anledningar har det blivit så att jag nu varit ordförande i två mandatperioder. Jag har nu lämnat över den ordförandeposten till Mörbylångas kommunalråd Kent Ingvarsson (m) och är nu vice ordförande i Ölands Kommunalförbund. I arbetsutskottet finns även Tommy Eliasson (s ) vilket innebär att vi tre som arbetat tillsammans i arbetutskottet under de gångna åren nu fortsätter vårt arbete men växlat i rollerna.
Bland räddningschef Bengt Anderssons ärenden på sammanträdet fanns, förutom återrapporteringen efter Ölandsfåken under julen, frågan om inköp av nya räddningsfordon enligt investeringsplanen. Denna gång är det Runstens tur att få en ny släckbil, extra roligt när de nu har en alldeles nybyggd egenägd brandstation.
Näringslivchef Anders Nyholm återrapporterade arbetet med uppbyggnation av Ölands Turistbyrå. Ölands Näringslivskontor har nyanställt tre av de fd anställda på Ölands Turist AB och arbetet med att bygga upp turistbyråverksamheten liksom bokningsverksamheten, portalen och hemsidan www.olandsturist.se pågår för fullt. En EU-ansökan påbörjas i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län och företagen på Öland. Det är oerhört viktigt att de öländska företagen nu hittar formerna för att marknadsföra Öland utanför ön. Från kommunernas sida är det inget vi varken kommer eller kan göra med skattemedel. Vi har lovat ansvara för turistbyråverksamhet dvs information när besökarna anlänt till Öland. Näringslivskontoret kan bidra till att arrangera mässor för marknadsföring av Öland under förutsättning av att de huvudsakligen finansieras av medverkande företag. Projekt Vinst har en hel del pengar innestående hos Regionförbundet till internationell marknadsföring av Öland som inte har använts av Ölands Turist AB. Detta tillsammans med jordbruksdepartementets satsning på Matlandet Sverige finansierar t.ex Ölands medverkan på den stora mat och turismmässan Grüne Woche i Berlin. Vi kan från kommunernas sida medverka till framtagandet av en turismstrategi som kan samverka med det arbete som nu pågår gällande varumärket Småland. Det är denna EU-ansökan som kommer att behandlas på Ölands Kommunalförbunds nästa möte den 7/2.

Vi har idag haft första ordförandemötet för mandatperioden. Samtliga ordförande i nämnder och styrelser har tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterat ett antal framtidsfrågor bla Vision 2014 som kanske skall vässas till att bli Vision 2020. Det är en mycket engagerad ordförandegrupp som alla är lika intresserade av att under den kommande mandatperioden fortsätta arbetet med att möjliggöra Borgholms kommun som en attraktiv, hållbar och kreativ kommun för såväl privatpersoner som besökare och företagare för framtiden. God fortsättning på år 2011!!!