söndag 23 januari 2011

Energi- och klimatstrategi på gång i Borgholms kommun

Det har varit mycket fokus på energi- och klimatfrågorna i Borgholms kommun de senaste åren. Regionförbundets arbete med klimatkommissionen som jag ingått i har gett avtryck, men framförallt rekryterade vi en kunnig och engagerad medarbetare i Tommy Lindström som har lett arbetet här i Borgholms kommun. Tommys arbete som energirådgivare för privatpersoner,företag m.m samt som klimatstrateg är huvudsakligen finansierat av statliga medel. Ett spännade projekt som började med Tommys engagemang i IFK Borgholm och intresset av eneregieffektivisering ledde till att IFK Borgholm fick länspris som föregångare inom föreningslivet gällande energiöversynen i de egna föreningslokalerna. Tommy jobbar nu även med bl.a Högby IFs lokaler. Det hela har uppmärksammats och blivit ett nationellt projekt som tagits upp av studieförbundet Idrottsutbildarna (fd SISU) under namnet Energismart förening.
EON har startat en Energifond för landsbygdsföreningar där man kan söka pengar till energieffektivisering.
Borgholms kommun är bland de kommuner som gått ett steg längre än många av landets övriga kommuner. Samtliga Kalmar läns kommuner deltar numera i Energimyndighetens nationella projekt Uthållig kommun. I Borgholms kommun har vi även beslutat att underteckna det Europeiska borgmästaravtalet. Sedan många år har vi inom kommunpolitiken arbetat för miljövänlig energi och stegvis byggt ut fjärrvärme och bytt ut värmeanläggningar i de flesta av kommunens verksamhetslokaler även på landsbygden till miljövänliga alternativ. När Borgholm Energi AB nu köper ytterligare ett vindkraftverk så innebär det i praktiken att vi är självförsörjande på miljövänlig elenergi i alltifrån reningsverk till skolor dvs all kommunal verksamhet. Eftersom Tommy var snabb så var Borgholms kommun bland de första att anmäla oss till årets Earth Hour den 26/3 kl 20.30-21.30. Niklas Beermann på Borgholm Energi ser bl.a till så att gatubelysningen och några av de kommunala lokalerna släcks denna timme, men här måste förstås varje kommuninvånare dra sitt strå till stacken för att det skall märkas.
I veckan har Tommy Lindström skickat ut förslagen till Energi och klimatstrategi för Borgholms kommun samt förslaget till Transportstrategi och förslaget till Effektiviseringsstrategi. Nu ser vi med spänning fram emot många ideer och synpunkter på detta material som ytterligare kan förbättra och förstärka arbetet med energi och klimatfrågor i vår kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar