torsdag 20 januari 2011

Stark framtidstro i de gröna näringarna

LRF Sydost med Vd Kicki Svensson på plats var arrangör av ett mycket intressant möte i Kalmar i fredags.
Temat var Grön tillväxt-Hur kan de gröna näringarna bidra till tillväxten i din kommun?
Inbjudna var företagare, näringslivschefer och kommunpolitiker från de åtta sydligaste kommunerna i Kalmar län.
Bland föredragshållarna fanns Kalmar Ölands Trägårdsprodukter, Guldfågeln AB. Kalmar lantmän, KLS Ugglarps, Ölands Bank, Arla, Bergs Timber, Södra, Hansa Husdjur mfl.

Det råder ingen tvekan om att företagen inom de gröna näringarna på Öland sticker ut i positiv bemärkelse. Särskilt gällande framtidstron i mjölkproduktionen. Här investeras stort och en jämförelse mellan kommuner gällande antalet ansökta förprövningar av nödvändiga tillstånd hos kommuner och Länsstyrelse bekräftade detta.
Hela 82% av Kalmar läns yta är jordbruks och/eller skogsmark. Trots att LRF är en av få medlemsorganisationer som växer sig allt starkare och ökar medlemsantalet år från år så är jordbruksnäringen i Sverige krympande. I snitt varannan matkasse består numera av importerade varor. Här finns utan tvekan stora möjligheter till ökad tillväxt. I Borgholms kommun var år 2008 hela 670 människor sysselsatta direkt inom jord/skosgbruk. När man räknar med förädlingsarbetstillfällen så uppgår det till 1010 årsarbetstillfällen. Vi i kommunledningen för sedan många år en löpande dialog och har regelbundna möten med LRFs kommungrupp här i Borgholm. Carl-Johan Eriksson och Björn Folkesson fanns också på plats i Kalmar. Vi fick många tips och ideer med oss denna dag inför nästa möte på hemmaplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar