söndag 23 januari 2011

Jämställd medborgarservice

I söndags ordnades ett seminarium gällande frågan om jämställd medborgarservice i Ölandskommunerna av Ölands frisinnade kvinnor. Inbjudna att redogöra för det kommunala jämställdhetsarbetet var jag och min kollega Kent Ingvarsson i Mörbylånga kommun.

Seminariet leddes av Ann Boman med många års erfarenhet av jämställdhetsutbildningar. Ann var huvudskribent i regeringsutredningen "Varannan damernas" för några år sedan.
Från Kalmar kommun som jobbat med systematiskt jämställdhetsarbete medverkade bl.a Ingegerd Pettersson (c).

I Borgholms kommun övervägde vi att söka pengar till systematiskt jämställdhetsarbete för något år sedan. Vi har gjort en hel del i jämställdhetsarbetet men har liksom många andra kommuner mycket kvar att göra. Vår bedömning var då att den egna medfinansieringen och arbetsinsatsen blev för stor,vi valde därför att avstå denna gång. En förvaltningsövergripande jämställdhetsgrupp har naturligtvis jobbat fram en jämställdhetsplan för Borgholms kommun, en genuspedagog har jobbat med frågorna inom utbildningsförvaltningen och ett genusnätverk finns numera som arbetar vidare med olika uppdrag från förvaltning och nämnd i jämställdhetsfrågorna.
Socialsekreterarna har deltagit i ett anonymiserat kvalitetsgranskningsarbete i samarbete med Fokus i Kalmar län gällande ungdomsutredningar för att undersöka om det är skillnad på ungdomsutredningar när det gäller flickor resp pojkar osv.
Men det är klart att det finns alltid mer att göra och det vore intressant att ha möjlighet att granska och jämföra siffror över tid.

Seminariedagen var mycket intressant och Ann Boman är en skicklig och kunnig föreläsare i området.
Många exempel redogjordes och det är glasklart att det finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet på alla nivåer i det svenska samhället.
Kalmar kommun har i sitt systematiska jämställdhetsarbete upptäckt stora skillnader inom ett antal olika områden gällande den kommunala servicen. detta hade man inte upptäckt utan omfattande kartläggningsarbete som grund.
Jag hoppas att vi i någon form snart kan använda kunskaperna inom Ölands frisinnade kvinnor i Borgholms kommun och är övertygad om att denna seminariedag nått sin avsikt att bidra till att lyfta jämställdhetsfrågorna på Öland ytterligare.
Allt för ofta och allt för länge har kvinnor och män bemötts olika pga kön.
I region Gävleborg har kommunerna tillsammans arbetat med en jämställdhetsresurs anställd via Regionföbundet. Ann Boman har haft uppdraget att göra en utvärderingsrapport av detta arbete i region Gävleborg, den färdigställdes i december 2010. Kan mycket väl vara så att vi via Regionförbundet i Kalmar län som redan jobbar med jämställdhetsfrågorna kan få ett sammanhållet arbete med jämställdhet i länets kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar