torsdag 30 december 2010

GOTT SLUT & GOTT NYTT ÅR 2011


Gott slut på år 2010 och ett riktigt gott nytt år 2011!!!
Ibland tycker man att saker och ting tar lång tid från beslut till handling, men vid varje nyårshelg inser man hur fort tiden går (samt att det dessutom ibland är bra när saker och ting får ta lite tid för att mogna fram).Jag hade inte tänkt detta som en nyårskrönika men det är klart att det finns många minnesbilder när jag nu tänker tillbaka på året 2010. Jag, såväl som alla andra, har många glada härliga och positiva minnen men också minnen av tråkiga händelser då några av mina nära vänner hastigt gått bort under året 2010. Ett av de roligaste minnena år 2010 är när jag tillsammans med femåriga barnbarnet J var fullt upptagen med Pippi-pussel och inte tänkte på hur tyst mitt 2-åriga barnbarn D var. Den lilla damen hade under tiden fullt upp i mormors handväska:-) Hela hon samt mormors sängöverkast m.m lyste sedan så vackert av det fd läppstiftet som lilla D roat sig med.. :-).
2010 var ett intensivt år. Ett år som återigen bekräftade den stora investeringsvilja somn råder bland såväl företag som privatpersoner på Öland. Invigningar avlöste varann, en av de största och mest spännande för framtiden var den på Böda Sand där målsättningen är att bli en komplett resort. Tidningen Land skrev om Borgholms kommun som landets kotätaste kommun med 2773 nötkreatur per 1000 invånare. Lantbrukets investeringstakt visar på fortsatt framtidstro. Utbyggnationen av vindkraft runt om i kommunen förstärker det miljöarbete vi i kommunstyrelsen driver, vilket under året resulterat i en stark roll i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun samt undertecknande av borgmästaravtalet. Som ordförande för länets arbete i "Kultur med nya ögon" hade jag möjlighet att driva de regionala kulturfrågorna framåt och själv inhämta ny kunskap i andra kommuner, men konstaterade också att många ser Borgholms kommun som en föregångare med en rikedom i kulturlivet både gällande föreningsliv och företagande som många andra kommuner saknar. I projektform med stöd av Tillväxtverket togs en näringslivsstrategi för Öland fram av en styrgrupp med en majoritet av företagare. Borgholms kommuns företag hade den bästa tillväxten i landet under år 2009 vilket resulterade i den fina utmärkelsen Årets Företagarkommun 2010. Andra självklara ljuspunkter från år 2010 är uppvaktningen av Kronprinsessparet på Stockholms Stadshus,firandet av bröllopet på torget i Borgholm, Victoriadagen, Kungsrallyt och ännu en succefylld Ölands Skördefest. En intensiv valrörelse kan enklast sammanfattas i att ingen vågade lova någonting och att pågående översiktsplanearbete för framtiden inte endast innebär möjligheter. Vi vet alla att de närmast kommande åren är kommunalekonomiskt mycket kärva.
Den mest spännande invigningen under hösten var den av Runstens brandstation. En brandstation som byggdes av brandmännen själva, förhoppningsvis början på ett företagshotell. Runstensandan är något alldeles speciellt. Den nya brandstationen är liksom övriga fyra öländska brandstationer utrustad med bandvagn. Under julhelgen har räddningstjänsten varit ute på ett antal utryckningar med dessa fordon som är de enda som kan trotsa en riktig ölandsfåk. Vi ölänningar står väl rustade men jag hoppas med tanke på den kommunala ekonomin att den snö vi nu har fått räcker även för år 2011..:-). Jag ser fram emot ett nytt spännande år och fortsatt utvecklingsarbete för framtiden i Borgholms kommun!


måndag 27 december 2010

En eloge till alla som jobbat i samhällets tjänst under snökaoset

Det har varit en hel del telefonsamtal under julhelgen med anledning av snökaoset, planeringschefen som jag haft kontakten med har i sin tur haft löpande kontakt med socialtjänst och räddningstjänst. Jag har idag tillsammans med kommunchefen följt upp vad som hänt under helgen inom kommunens ansvarsområde. Vi konstaterar att personalen som jobbat har gjort ett fantastiskt arbete! Hemtjänsten hade god hjälp av de bägge extra fyrhjulsdrivna bilar som vi av säkerhetsskäl införskaffade dagen före julafton. Räddningstjänstens bandvagnar har varit ute och hjälpt till när så behövts både i Löttorp, Borgholm och Mörbylånga. De lediga platser i särskilt boende som fanns tillgängliga om någon behövde evakueras har inte använts. På något sätt är vi ölänningar vana vid att när ölandsfåken viner så får man hjälpas åt och göra saker o ting så gott det går. Grannar hjälper varann och just med anledning av julen så hade många laddat upp med gott om mat hemma.
En stor eloge till all personal som jobbat men framförallt till hemtjänst, snöröjare och räddningstjänst som har gjort ett fantastiskt arbete trots snömängderna!

torsdag 23 december 2010

Julförberedelser och GOD JUL!

Årets julförberedelser börjar nu bli klara. Julskinkan från "Håkans glada utegrisar" är nu ungsbakad och färdiggriljerad, Janssons frestelse tillagad liksom goda vita kroppkakor. Ingefärssill och lingonsill gjorde vi i tisdagskväll. Julhelgens första släktkalas äger rum redan ikväll. Julklapparna är klara, de som är lättast att gissa har fått lite extra omsorg vid inslagningen:-). Det är en stor förmån att få fira delar av julhelgen tillsammans med barn på 2, 5 och 9 år.
I Borgholms kommun, liksom räddningstjänsten Öland, innehåller årets julförberedelser en hel del planering för snö..... Det är visserligen härligt att kunna fira en öländsk vit jul för andra året i rad, men vi har redan snö så det räcker och väderprognoserna följs nu löpande. Klass 2 varning är just utfärdad.
De större vägarna är nu delvis plogade med hjälp av grävmaskin så att snövallarna knuffats undan. I centrala Borgholm har ett intensivt arbete pågått de senaste dagarna med att köra bort så mycket snö som möjligt från gator och parkeringsplatser. Framförallt gäller dock helgens kommunala engagemang och vår beredskap omsorgen om alla de som är beroende av kommunal service såsom hemtjänst, pensionärsmat, hemsjukvård osv. Hemtjänsten fick igår ytterligare två fyrhjulsdrivna bilar till sitt förfogande för att klara framkomligheten bättre. I räddningstjänsten har vi en bandvagn utplacerad på varje brandstation och larmlistorna för krisledningsberedskap är som alltid uppdaterade av Elisabeth i växeln. Den kommunala planeringen och beredskapen är god, en löpande dialog förs mellan kommunledning, socialförvaltning, räddningstjänst och Borgholm Energi. Vi håller nu tummarna för att väderprognoserna inte infrias och för att alla skall kunna fira en riktigt GOD JUL!

tisdag 21 december 2010

Öland-Matlandets Almedalen

Stort Grattis till Ölands Skördefest som nu fått besked av landsbygdsminister Eskil Erlandsson att Öland blir platsen för regeringens årliga Matlandetkonferens framöver. Skördefesten gjorde den första Matlandetkonferensen till succé år 2010 och får nu förtroendet att fortsätta detta arbete. Ölands plats på kartan inom livsmedelsproduktion,förädling,forskning och utveckling kommer i samarbetet med Ölands Skördefest verkligen kunna förstärkas och växa fram till motsvarande matlandets Almedalen.

tisdag 7 december 2010

Spännande mål för år 2015 antagna för Ölands Näringslivskontor

Under ett drygt år har ett arbete pågått under namnet Tillväxt Öland med stöd av tillväxtverket. En styrgrupp har lett projektet med att ta fram mål och riktlinjer för de viktigaste delarna av arbetet inom Ölands näringslivskontor.

Styrelsen har haft en annorlunda sammansättning med en majoritet av företagare och de bägge kommunernas kommunstyrelsearbetsutskott samt kommuncheferna. Ordförande har varit VD Mårten Lindberg, Ölands Bank. Det har varit kreativa och bra diskussioner i styrelsen under året som gått och som nu resulterat i en tillväxtstrategi som antogs i juni och utifrån den tydliga mätbara målformuleringar som igår antogs av Ölands Kommunalförbund.
Styrelsen för Tillväxt Öland har nu avslutat sitt arbete med då såväl politiker som företagare var överens på det sista mötet om värdet av detta samarbete så har några av företagarrepresentanterna tillsammans med Ölands kommunalförbunds valberedning fått i uppdrag att lägga fram förslag på ett Öländskt Näringslivsråd som även det skall bestå av en majoritet av företagare och fungera som ett bollplank för verksamhet och personal i arbetet på Ölands Näringslivskontor. Vår förhoppning är att Ölands Näringslivsråd skall vara bildat redan i januari 2011.
Här nedan kopierar jag in de mål för 2015 för arbetet i Ölands näringslivskontor som nu antagits. Det råder tydligt fokus på fler arbetstillfällen, bättre företagsklimat och fler invånare på hela Öland. Målen är egentligen inte numrerade på det sätt jag gjort här men eftersom jag hade teknikproblem med tabellerna o bloggen så valde jag att tydliggöra med numrering och orden MÅL, MÅTT och BAKGRUND. Roligt med så tydliga mål beslutade tillsammans med företagarrepresentanter i detta viktiga arbete.MÅL 1:Fler arbetstillfällen på Öland MÅTT:10 000 arbetstillfällen (SCB)

BAKGRUND: 2009 fanns det 8 738 arbetstillfällen.


MÅL 2: Fler åretruntboende på hela Öland MÅTT:Folkmängd 26 200 (SCB)
BAKGRUND: 2009 var folkmängden 24 640.


MÅL 3: Ökat nyföretagande på Öland MÅTT: 1 200 nya företag har startats
fr.o.m. 2010 t.o.m. 2015 (Tillväxtanalys)
BAKGRUND: 2009 startade 149 nya företag.


MÅL 4: Förbättrat företagsklimat på Öland
MÅTT: Sammanfattande omdöme om företagsklimatet är 3,50 (Svenskt Näringslivs attitydundersökning)
BAKGRUND:I Lokalt företagsklimat 2009 var det 3,10 för Borgholms kommun och 3,30 för Mörbylånga kommun.
MÅTT: Placering bland topp 30 (Svenskt Näringslivs ranking) BAKGRUND: I ranking 2010 hade Borgholm plats 195 och Mörbylånga plats 206.MÅL 5: Ökad tillväxt i företagen på Öland MÅTT: Placering bland topp 10 i Årets Företagarkommun (Företagarna och UC)
BAKGRUND: I ranking 2010 hade Borgholm plats 1 och Mörbylånga plats 43.Bruttoregionalprodukten ökar med 3 % årligen, 2010-2015 (SCB)

Ölands kommunalförbund beslutade köpa imateriella tillgångar i fd ÖTAB.

Igår beslutade Ölands kommunalförbund att köpa de imateriella tillgångarna i konkursboet efter ÖTAB av konkursförvaltaren. Ett första förslag till köpeavtal presenterades för arbetsutskottet i går förmiddag men det är långt ifrån komplett.
Köpeavtalet processas nu mellan Ölands kommunalförbunds anlitade advokat, samarbetsparterna Kalmar/Glasriket, Ölands näringslivskontor och konkursförvaltaren.

Bedömningen i Kommunalförbundets direktion igår var att trots att vi sedan tidigare har beslutat att i samarbete med Kalmar och Glasriket teckna licensen dvs ramen för webportalen och säkerställa den till Öland så kan inte längre Öland (till skillnad från Kalmar och Glasriket)ligga kvar med gammal information på www.olandsturist.se.
Det har stundtals varit en tuff dialog med konkursförvaltaren och kommunalförbundet hade helst velat slippa köpa konkursboets imateriella tillgångar. Bedömningen är dock att det blir betydligt dyrare att göra nya texter istället för alla de och allt det material som finns på den befintliga websidan. Bedömningen är också att Öland kommer att drabbas om telefonabonnemangen kvarstår låsta utan svar hos konkursförvaltaren under jul o nyårshelgerna när besökare inför säsongen 2011 börjar boka sin semester. Det som ingår skall inkludera upphovsrätten till hemsidetexterna på webportalen www.olandsturist.se så att de snarast går att ändra. Det skall inkludera samtliga varumärken och domännamn som finns kvar i konkursboet, det skall inkludera turistbyråverksamhetens telefonnummer osv. Imateriella tillgångar är en svår fråga, just därför har kommunalförbundet professionell hjälp när det gäller utformning av köpeavtalet. Beslutet som togs igår gällde köpeskillingen för dessa imateriella tillgångar som sammantaget är på 200 000 kronor exkl moms samt att köpeavtalet skall upprättas med hjälp av ovanstående kontakter. Enligt överenskommelsen med advokaten skall detta beslut göra det möjligt att i stort sett omgående påbörja arbetet med uppdatering och att öppna de tidigare ingående telefonnumren till den nya Ölands Turistbyrå som än så länge endast har lokaler tillsammans med Ölands Näringslivskontor i Borgholm. Avsikten är att bygga verksamheten med största möjliga samordningsvinster tillsammans med såväl offentliga som privata intressenter av samlokalisering.
Anders Nyholm och jag hade också ett mycket intressant möte imorse med ett företag med intresse av att delta i och bidra till marknadsföring av Öland, här finns en hel del nytänkande och upparbetade kanaler som är värdefulla för Öländsk besöksnäring, dessutom utan krav på kommunal medfinansiering.
När det gäller kostnader för marknadsföring av Öland i rekryterande syfte så har Ölands kommunalförbund varit mycket tydlig med att här måste de öländska företagen ta huvudansvaret, det varken kan eller kommer vi att göra med offentliga medel. Det pågår nu annonsförsäljning i rekryterande kataloger av hög kvalitet och Ölands Kommunalförbund hoppas och tror på god uppslutning hos företagen för dessa produkter. Särskilt eftersom det inte kommer att bli någon som helst utgåva i kommunal regi liknande den som Ölands Turist gett ut tidigare år.
I en allt starkare växande konkurrens är det av stor vikt att Öland syns och finns med som ett av Sveriges självklara besöksmål även på andra sidan Ölandsbron.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om budget 2011

Det har varit ett mycket tufft budgetarbete nu under senhösten 2010. Idag antog kommunstyrelsen förslaget till budget 2010 som skall till kommunfullmäktige för beslut den 20/12. Under år 2011 finns inte det extra konjunkturstöd som landets kommuner fick av regeringen under lågkonjunktur åren 2009 och 2010. För vår del var det 10, 6 miljoner kronor år 2010. Återigen minskar invånarantalet, detta trots bygglovsansökningar om nybyggnation av cirka 100 nya bostäder varje år hos miljö o byggnadsnämnden vilket innebär en mycket stor arbetsmarknad inom hantverksyrkena. De flesta hus byggs dock för delårsboende och tyvärr är det alltför få som väljer att mantalsskriva sig i Borgholms kommun även om man tillbringar större delen av året här. Den som har en hyreslägenhet/bostadsrätt kvar någonstans på fastlandet måste vara mantalsskriven där för att få behålla den vilket sannolikt är en av huvudorsakerna. Budget 2011 innehåller stora besparingar framförallt på utbildningsnämndens verksamhetsområde som följd av det minskande barnantalet men besparingar finns inlagda på samtliga nämnder. Tilläggas bör dock att samtliga nämnder år 2010 prognostiseras gå med positivt resultat och att en del av dessa kostnadsminskningar/ökade intäkter även kommer att finnas kvar under år 2011.

Kostpolicy ger möjlighet till ökad valfrihet

Kommunstyrelsen beslutade idag föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till kostpolicy som arbetats fram av politiker och tjänstemän under ledning av kommunstyrelsen. Kostpolicyn är dels övergripande, dels innehållande specifika avsnitt för såväl utbildningsnämndens verksamhetsområde som socialnämndens verksamhetsområde.
Av kostpolicyn framgår att vi vill att man skall ha möjlighet att välja på två maträtter till huvudmål. Att man i större utsträckning skall använda ekologiska samt närproducerade livsmedel. Vi vi ha fler delaktiga i de befintliga kostråden inom såväl skola/barnomsorg som äldreomsorg.
Vi vill att minst 85% av all mat som serveras skall vara tillagad helt från grunden.
tillagning skall ske så nära kunden som möjligt.
Vi vill att matsvinnet minimeras samt att matrester skall kunna komposteras alternativt rötas. Kostpolicyn tar upp en mängd viktiga frågor såsom personalens kompetensutvecklingsmöjligheter, måltidsmiljön, livsmedelssäkerheten, mat vid särskilda behov osv.
Extra positivt var att vi idag också fick kännedom om att Borgholms kommun tillsammans m bl.a Åre, Malmö, Ludvika m .fl finns med som ett av 10 goda exempel i EkoMatCentrums rapport Ekologiskt i offentliga storhushåll som getts ut i samarbete med Jordbruksverket.

Kommunstyrelsesammanträde med beslut om Eko-kommundeltagande

Kommunstyrelsen beslutade idag att teckna medlemskap i nätverket Sveriges Eko-kommuner.
Ett nätverk som förespråkades av såväl Agenda 21 gruppen som Miljö o byggnadsförvaltningen. Det finns nu 79 medlemskommuner i föreningen och det är ett bra sätt att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet i Borgholms kommun för ett långsiktigt hållbart samhälle.

lördag 4 december 2010

Julskyltning och julmarknad denna helg

Vilken härlig julstämning vi står inför under denna helg i Borgholm. Strålande vackert vinterväder och snön som lyser upp så fint. I webkamerorna på www.borgholm.se kan du se en liten del av vår vackra vinterstad som nu laddat för fullt inför morgondagens julskyltning. Kl 12-18 är butikerna öppna. Det är ponnyridning, Luciakandidater, karuseller och förstås tomte på Storgatan. Se mer på www.handlaiborgholm.nu.
Julmarknaden på Borgholms Slott börjar idag. Denna gång med fler försäljare än någonsin. Brukar vara härligt trivsamt och än mer stämningsfullt nu i vintervädret.
Skall dit och se vad jag kan hitta i julklappsväg imorgon. Det brukar vara svårt att välja bland allt fint hantverk och alla härliga goda och mer eller mindre nyttiga delikatesser. På www.borgholmsslott.se kan du se lite av det stora utbudet. Hoppas på massor av besökare i stan och på slottet under denna helg!

torsdag 25 november 2010

Fantastisk konsert med Bara Mässingen på Borgholms Slott

Njöt häromdagen tillsammans med många andra i fullsatt Drabantsal på Borgholms Slott att Bara Mässingens konsert tillsammans med bildspel från resan till vänorten Rockford. Lasse Henricsson berättade roligt och medryckande om den spännande resan och det varma välkomnandet av svenskamerikanerna i Rockford, där vår vän John C Nelson och Barbara Lunde är outtröttliga eldsjälar.Borgmästaren tog emot i City Hall under TV-sänt sammanträde. Konsert hölls i svenskskyrkan Zion Lutheran Church och på många andra platser. Ett besök hos Öland-Amerika klubben på restaurang Stockholm Inn hanns också med under resan.På slottet spelades delar av Amerikakonserterna bl.a Borgholmsvalsen (som sedan blev Drömmen om Elin), Hälsa dem därhemma, Ölandssången, O store Gud, En vänlig grönskas rika dräkt och Chicago.
Kultur o fritidsnämndens ordförande Åke Nilsson, tillsammans med vice ordf Ingegerd Alderblom-Lindström och kultursekreterare Maria Johanson delade i samband med konserten ut Borgholms Kommuns kulturpris 2010 till mässingsorkestern. En mycket vacker konsert avslutades med Amazing Grace där kapellmästare Jörgen Jannerstrands trumpetsolo är en riktig höjdpunkt som med övriga blåsinstrument och trummor byggs upp till en enorm musikupplevelse i drabantsalens unika historiska miljö.

fredag 19 november 2010

Ölands Turistbyrå öppnar så smått i kommunal regi på måndag


På måndag öppnar Ölands Turistbyrå i regi av Ölands Kommunalförbund, till en början endast i Ölands Näringslivskontors lokaler i Borgholm där Turistbyråverksamhet fanns redan på 1940-50talet. Förhandlingar pågår gällande lokaler i Färjestaden. Ett fåtal personer kommer att projektanställas. På måndag börjar Lotta Engelholm som har ett gediget arbete med att knyta kontakter med de som är intresserade av att hyra ut sin stuga/hotell via Ölands Turistbyrå. För att få en auktoriserad turistbyråverksamhet på Öland så måste det finnas objekt att boka. För den som vill maila till Lotta är adressen lotta.engelholm@oland.se
En snygg logotype för Ölands Turistbyrå har gjorts av Louise Asp på näringslivskontoret.

Hemtjänsten i Borgholm näst bäst i Kalmar län

Det är alltid intressant att bläddra i SKLs öppna jämförelser mellan kommunala verksamheter. Denna gång gäller rapporten Nöjd KundIndex bland brukare i äldreomsorgen. I SKLs pressmeddelande framgår att snittet i landet är 70.
Extra stort grattis till hemtjänstpersonalen i Borgholms kommun som ligger på hela 81i Nöjd KundIndex! De är därmed näst bäst i Kalmar län (Torsås har 82)

Jämförelsen bygger på frågor som skickats ut till brukarna/vårdtagarna inom hemtjänsten, därav benämningen Nöjd KundIndex. I Borgholms kommun är det 156 brukare/vårdtagare som har besvarat frågorna.
Det framgår i jämförelsen att de är särskilt nöjda med bemötandet samt hjälpens omfattning och utförande och att de känner stor trygghet.
Än en gång grattis och stort tack till hemtjänstpersonalen för mycket väl utfört arbete som bekräftas av denna jämförelse mellan kommunerna.

Härlig Nobelfest med Åkerboskolans elever


Igårkväll firades en högtidlig Nobelmiddag på Strand Hotell med Åkerboskolans elever i årskurs 4-6. Det finns en mycket aktiv föräldraförening på Åkerboskolan som tillsammans med engagerade lärare gjort detta firande möjligt, nu för tredje gången.
Nobels fredspris delades under högtidliga former ut av skolchef Lars Bylund och utbildningsnämndsordförande Christina Ateva till de elever som är klass-stödjare.

Elever från Ölands Gymnasiums hotell- och restaurangprogram hade förberett eleverna på Åkerboskolan på hur man under högtidliga former avnjuter en trerättersmiddag på Strand Hotell med ett besök på skolan. Restaurangeleverna skötte på ett mycket elegant sätt serveringen under Nobelmiddagen som avslutades med glassefterrätt med fyrverkeri.

Bordsplacering gällde vid de 10 borden, toastmaster höll i programmet som bla innehöll en skål för Alfred Nobel och en skål för eleverna samt förutom utdelandet av fredspriset också ett tal av kommunalrådet till eleverna:-).
Jag hann under kvällen prata en hel del med Åkerboskolans rektor Jan-Erik och det är många spännande projekt på gång på Åkerboskolan.Det är också roligt att se hur familjära eleverna är med varann.

Åkerboskolans ordförande i föräldraföreningen Eva Wahlgren som är en av huvudarrangörerna bakom Nobelfirandet,jag och rektor Christina Larsson på Ölands Gymnasium.

torsdag 18 november 2010

Ölands Turistbyrå- tillfälligt telefonnummer 0485-20713

Det har varit ett intensivt arbete de senaste veckorna efter det 91% privatägda Ölands Turist ABs konkurs.

Vi har i Ölands Kommunalförbund lovat att fortsätta den budgeterade finansieringen av själva Turistbyråverksamheten. I och med besluten om fortsatt samarbete med Kalmar och Glasriket runt den av Visit Technology Group ägda webportallicensen så har vi också möjlighet att åter få en auktoriserad turistbyråverksamhet på Öland.

Ölands Näringslivskontors näringslivschef Anders Nyholm leder arbetet med den nya turistbyråverksamheten. Eftersom vi i kommunerna med största sannolikhet även kommer att tvingas infria borgensåtagandet så är uppdraget att hålla nere kostnaderna så långt det är möjligt. Kommunerna kommer däremot inte att ta ledningen i marknadsföringen av Öland utan här måste företagen ta sitt ansvar inför säsongen 2011. Kommunerna kan som vanligt annonsera och kan även via Näringslivskontoret boka deltagande i mässor där medverkande företag står för sina kostnader. Stiftelsen Ölands Bank ställde också upp och var medfinansiär vid mässan Det Goda Köket i Stockholm nyligen.
Jag hoppas och tror att Ölandsmagazinet kommer att få stor respons från företagen på Öland i sitt arbete för att få fram version 1 år 2011 av Ölandsmagazinet lagom till TUR-mässan i Göteborg. Det är viktigt att Öland inte tappar fart på grund av Ölands Turist ABs konkurs!
Ett akut problem idag har varit att konkursförvaltaren inte återöppnade ÖTABs telefonabonnemang i Ölands Kommunalförbunds regi direkt efter konkursen så som vi uppfattade att vi var överens om. De vanliga telefonnumren till Ölands Turist AB är nu avstängda och konkursförvaltaren på semester.
Vi har från kommunalförbundets sida så här långt valt att inte köpa själva konkursboet av en mängd olika anledningar bland annat finns det bud från företag och vi anser dessutom det föreslagna priset för högt. Öland behöver dessutom en nystart i turismfrågorna. Ett långsiktigt arbete för öländsk besöksnäringsutveckling i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län kommer att påbörjas under våren,detta måste ske med stark delaktighet och inflytande av de öländska företagen och får ta den tid det behöver. Turistbyråverksamheten kommer att starta i liten skala redan på måndag i Ölands Näringslivskontors lokaler i Borgholm. Telefonnumret vi nu hänvisar till på de websidor vi kommer åt att ändra är i nuläget till Turistinformationen i Företagshuset i Löttorp. Denna Turistinformation har Intresseföreningen Ölands Norra drivit under flera år så här finns stor erfarenhet och kunskap.
Telefonnumret till den offentliga Turistbyråverksamheten på Öland är 0485-207 13 tills dess att vi hittat en mer långsiktig lösning på frågan.

Borgmästaravtal gällande hållbar energi beslutat av Borgholms nya kommunstyrelse

Den nya komunstyrelsen för mandatperioden 1/11 2011-1/11 2014 hade sitt första sammanträde under tisdagen.Dagordningen hade 21 punkter men bland de mest framåtsyftande var att kommunstyrelsen var mycket positiva till klimat- och energirådgivare Tommy Lindströms föredragning gällande det arbete som pågår på många olika nivåer med klimat- och energifrågorna. Öland är redan via Ölands kommunalförbund och samarbetet mellan de sju stora öarna i Östersjön inne i ett samarbete om miljö- och energifrågorna på ett mer övergripande plan.
I Regionförbundet i Kalmar län har vi ett pågående arbete i den Klimatkommission som jag är med i sedan år 2007 för ett fossilbränslefritt län år 2030, vilket har väckt en hel del positiv uppmärksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade nu formellt att Borgholms kommun liksom cirka 2000 andra kommuner i Europa skall underteckna borgmästaravtalet. Det är ett avtal som innebär att vi vill gå längre än att uppfylla de mål som fastställts av EU till år 2020. Vi vill minska koldioxidutsläppen med minst 20% och genomföra en åtgärdsplan för hållbar energi inom de verksamheter som faller inom våra ansvarsområden.

Vi åtar oss att utarbeta en grundläggande utsläppsinventering, lägga fram åtgärdsplaner för hållbar energi samt göra allt vi kan för att få medborgarna och företagen i kommunen aktiva i energi- och miljöbesparande åtgärder.
Vi skall lämna rapporter och dela med oss av våra erfarenheter till andra kommuner.

Mycket av det ovanstående görs redan. Vi har bidrag från regeringen til ltjänsten som klimat och energirådgivare och Tommy är en verklig eldsjäl i dessa frågor.
Det projekt som genomförts gällande energibesparingar i IFK Borgholms verksamhetslokaler har nu blivit ett nationellt projekt. På Energimyndighetens konferens som vi nyligen deltog i konstaterades att det finns mycket pengar att spara på minskad energiförbrukning i såväl privat som företag och offentlig sektor.
Cirka 20% kan man sänka kostnaderna med hjälp av olika investerings eller underhållsåtgärder.
Tommy finns tillgänglig som klimat och energirådgivare för såväl privatpersoner som företag och vi hoppas och tror att det finsn ett stort intresse bland invånarna. Åtgärdsplanerna för klimat och energiarbetet är på gång.

Det vore egentligen roligt att veta hur mycket eldningsolja vi i Borgholms kommuns offentliga lokaler liksom privatpersoner kunnat spara bort tack vare de fliseldade fjärrvärmeverken i Borgholm och Löttorp, vi började bygga det första redan år 1993. Borgholm Energi började satsningarna på vindkraft redan i slutet på 1990-talet. Rälla skola byggdes med pelletspanna och vi har steg för steg bytt ut gamla oljepannor i kommunala verksamhetsfastigheter på landsbygden samt förbättrat ventliationsanläggningar, byggt med energisnåla fönster, Borgholms kommun har flest andel miljöbilar av kommunerna i Kalmar län, Elcykel finns att låna på biblioteket för den som vill prova, elbilsladdningsstolpe finns bakom kyrkan i Borgholm, solfångare till varmvatten på Åkerbohemmets tak, Slottsskolan byggs med solceller för elproduktion. Hörninge mosse är återskapad som våtmark i samarbete med markägare o länsstyrelse osv. Men det finns alltid mycket mer man kan göra.

Borgmästaravtalet ger oss nu möjlighet och motivation till att gå vidare i det viktiga klimat- och energiarbetet.

tisdag 16 november 2010

angående pensionärsmatskostnader

Konstaterar att TVintervjun häromveckan med Bo Holmström angående pensionärsmatskostnader klipptes ner ordentligt när den sändes igårkväll. Trist, men man lär sig så länge man lever.

Äldreomsorgsavgiften består av flera delar. Huvuddelarna är hyra, mat och omsorg. Pensionärer som inte har något större eget kapital får upp till 94% av hyreskostnaden betald via statligt bostadsbidrag. Hyran är olika på de olika särskilda boendena beroende på standard och storlek på rummet.

Maten i särskilt boende inkluderar all mat som serveras dygnet runt. Den lagas i Borgholms kommun av vårt helägda bolag Borgholm Energi som tar självkostnadspris 130 kr/dag. Dvs 3900 kronor för särskilt boende där all mat ingår dygnet runt. Den kostnaden diskuteras med jämna mellanrum i politiken. I intervjun sa jag därför också att vi har en ny kostpolicy på gång, vi har flera tillagningskök och därmed inte stordriftsvinster som t.ex Lunds kommun som vi jämfördes med. Vi diskuterar möjligheten av att lägga ut en del matlagning på entreprenad men även att liksom Gotland tillaga maten ute direkt på de särskilda boendena. Maten, kvalitén och matkostnaderna är en i högsta grad levande fråga.

I diskussionen efter intervjun om kvalitén och kostnaderna för den höga andelen äldre i Borgholms kommun sa jag också att det är rimligt att den som har pengar betalar sin avgift i äldreomsorg såväl som inom exempelvis barnomsorg, alternativet är att höja skatten.
Det måste vara bättre att äldre får en god omsorg och god mat än att pengarna läggs på hög till anhöriga. Vi har ändå ett system i Sverige för hur kommunerna skall ta ut avgifter och i det systemet så subventionerar vi i Borgholms kommun istället omsorgsavgiften.

Mitt huvudbudskap i TV-intervjun klipptes alltså bort helt och hållet. Endast 14% av de boende i särskilt boende betalar maxtaenivån för omsorgen dvs 1696:-. Hela 70% av de som bor i särskilt boende i Borgholms kommun betalar inget alls i omsorgsavgift!

Det vore enkelt att göra som i många andra kommuner, sänka matkostnaden och istället kunna ta ut avgift för omsorgen upp till maxtaxenivån. Eftersom maten lagas av en annan juridisk person nämligen det kommunala bolaget så är detta inte möjligt i Borgholms kommun, istället subventionerar vi alltså omsorgsavgiften.
Pensionärer som har högre pensioner får med Borgholms kommuns avgiftsuttag åtskilliga tusenlappar kvar varje månad enligt de räkneexempel jag fått ta del av.
I avgiftsberäkningen läggs 2257 kronor in som förbehållsbelopp. Dvs mellanskillnaden mellan den av Socialstyrelsen framtagna normen för livsmedelskostnad och avgiften för maten i Borgholms kommun, därför subventioneras istället omsorgsavgiften i det sammalagda avgiftsuttaget i Borgholms kommun. Jag visade också journalisten tre olika exempel på pensionärer med olika inkomster.
Det blir komplicerat och märkligt i TV när man inte förstår helheten i avgiftsuttaget som i sig är ett komplicerat system och uppenbart lyckades jag inte förklara det för journalisten ifråga.

fredag 22 oktober 2010

Härlig modevisning i FöraVarmt tack till Föra AIKs damsektion och Borgholms butikerna Lavendel, Nyströms,Ljungströms, Danielsson, Styled by Bhlm, Kullerbytta,Tekniska Magasinet, ReeBook och Borgholms blommor för en härlig modevisning i Föragården igårkväll.
I fullsatt Föragården visades ett mycket imponerande kläd,sko,smycke-utbud för en liten stad av Borgholms storlek. Borgholms blommor stod för vackra blomsterarrangemang. Det är extra roligt att se på modevisning när det är vänner och bekanta som är modeller. Vanliga människor i alla åldrar och alla storlekar.
I en fullsatt Föragård njöt vi alla i publiken av kvällens utbud.

torsdag 21 oktober 2010

Borgholm-Årets Företagarkommun!!!!
Idag fick vi en offentlig bekräftelse på det vi i kommunledningen så länge har kännt. Det går bra för företagen i Borgholms kommun! Här vågar man investera, nysatsa och växa. Det var trist en period i valrörelsen när så många ville påstå att det var uselt och dåligt. Tvärtom så vet vi ju att vi även under lågkonjunkturen hade bland den lägsta arbetslösheten i landet. Besöksnäringen, lantbruket, handeln, hantverksföretagarna, tjänsteföretagen inom exempelvis bokföring osv osv. Det råder en stark framtidstro och det känns mycket bra att detta idag bekräftats av Företagarna och UC. Företagen i Borgholms kommun har de tre senaste åren gjort att kommunen legat bland de 30 främsta företagarkommunerna i landet, denna gång alltså bäst i landet!!
Ifjol kom Mörbylånga kommun på andra plats i landet och detta visar sammantaget att Öland har stark framtidstro och många möjligheter.

Det som väger tyngst när Företagarna och UC tillsammans rankar Sveriges kommuner är företagens omsättning och resultatutveckling. Därefter bedöms utvecklingen av antalet företag och kreditvärdigheten.

På Företagarnas diplom till Borgholms kommun står också att läsa att ": Det är de enskilda entreprenörernas initiativkraft och engagemang som lägger grunden för Sveriges välstånd. Därför är framgångsrika företagare en förutsättning för all utveckling, både lokalt och i hela Sverige."

Det här är självklart för oss i Borgholms kommun, med en så begränsad geografisk arbetsmarknad som vi har så är varje företagare lika viktig.
I Allianspartierna har vi tillsammans fastställt målsättningen att under kommande mandatperiod skall Borgholms kommun nå det bästa företagsklimatet i Kalmar län.
Vi har också anmält Borgholms kommun som en av deltagarna i Sveriges kommun och landstings företagsklimatsundersökning för att få ett utgångsläge för framtida förbättringsmöjligheter. I nästa vecka har Näringslivskontoret på uppdrag av kommunalförbundet anordnat en seminariedag med utgångspunkt i SKLs arbete för kommunens tjänstemän i de bägge ölandskommunerna.

Extra roligt var att dagens presskonferens hölls på ett lite ovanligt ställe, nämligen i lagerlokalen till Färg&Mattlagret här i Borgholm som är ett av alla de företag i kommunen som ökat omsättningen och kreditvärdigheten under det senaste året. Företagarna på Ölands ordförande Stefan Lander liksom VD i Företagarna Kalmar och Gotlands län Henrik Wennesund var på plats tillsammans med UC:s VD Anders Hugosson.
Borgholms kommun toppar idag Dagens Industri med stort reportage och text om bl.a Kid Borgudd på Färg& Mattlagret i tidningen. Dagen har varit ett härligt avstamp för en fortsatt positiv utveckling för tillväxt och arbetstillfällen i öländska företag.

Medmänsklighet med över 400 asylsökande på Lundegård

Det är så lätt att glömma hur bra vi har det i Sverige. Trygg och säker demokrati med ett nät av trygghet och lagstiftningar till skydd och till möjlighet för medborgarna.
Migrationsverket har intensiva tider just nu med cirka 1000 människor per vecka som av olika skäl är och/eller känner sig tvingade att fly från en mängd olika länder för att söka en ny framtid i ett land långt borta.

Det finns säkert många bland de asylsökande som har stora likheter med alla de svenskar, inklusive var tionde ölänning, som för 100-150 år sedan sökte sig en ny framtid i Amerika. Men det finns också många bland de asylsökande som omöjligt kan återvända till sitt hemland utan stor risk för sitt eget liv.

Lundegårds Camping är en av alla de tillfälliga förläggningar runt om i landet som nu öppnats för att lösa Migrationsverkets behov av tillfälligt boende för de asylsökande.
Avtalet tecknades med hjälp av Migrationsverkets kontaktperson Per-Einar Tufvesson som för ett antal år sedan var chef på dåvarande flyktingförläggningen i Köpingsvik.

Per-Einar informerade oss i kommunledningen direkt efter avtalets undertecknande om att en förläggning för asylsökande kommer att finnas på Lundegård under en tid. Han är även fortsättningsvis Migrationsverkets kontaktperson i detta.
Avtalet mellan Migrationsverket och Lundegård är skrivet på två månader med möjlighet till en månads förlängning åt gången, dock max till den 31/3 2011.

Migrationsverket bemannar Lundegård måndag-fredag och har jourpersonal övrig tid.
De första två veckor som gått har antalet asylsökande människor stegvis ökat. Från att endast varit ett fåtal de första dagarna har antalet redan nu överstigit det från början tänkta och nu finns drygt 400 människor på den tillfälliga förläggningen på Lundegård. Det kommer fler i eftermiddag.

En sköterskemottagning kommer att öppnas av landstingen på Lundegård de närmaste dagarna. Kommunen skall senast efter 30 dagar erbjuda skolundervisning, eftersom grundkunskaperna och språken är en mängd olika samt att ovissheten är stor om hur många som stannar mer än några veckor så kommer den undervisningen att erbjudas på plats på Lundegård. Migrationsverket står för samtliga kostnader för all verksamhet med anledning av den tillfälliga förläggningen.

Busskort har inköpts av Migrationsverket men det har varit en del förvecklingar då Migrationsverkets personal inte visste att de inköpta busskorten för 40 resor är personbundna enligt reglerna i Kalmar län. De trodde de fungerade som klippkort liksom på andra platser i landet.

Det finns ett avtal mellan Migrationsverket och ICA som gör att den dagersättning som de asylsökande får sätts in på ICA-kort. De får 71 kronor per dag för ensamkommande vuxen som sänks till 61 kr/person och dag för två vuxna. För barn får man 25-50 kr/barn och dag beroende på hur många barn man har.
De här pengarna skall räcka till allt.
Det är självhushållning när det gäller mat så matinköp, kläder, hygienartiklar, leksaker, läkarbesök, medicin, sköterskebesök (de sistnämnda visserligen med eget rabattsystem )m.m.m.m Det är lätt att förstå att pengarna inte räcker till mer än det absolut nödvändigaste.

Migrationsverket har extra personal insatt för att utreda varje asylsökande så snabbt som möjligt. Bland annat ett antal advokater som är på Lundegård med jämna mellanrum. Ju längre väntan dröjer på besked om man får stanna eller inte,desto svårare är det naturligtvis för varje enskild individ.
Avsikten är att besked skall kunna ges inom 45 dagar. De som behöver utredas under en längre tid blir kvar på Lundegård. Sannolikt kommer endast ett fåtal av de asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige.
Jag hoppas att några av dem väljer att bosätta sig och ser en framtid här i Borgholms kommun.

Kommunens kontaktperson är arbetsmarknadsavdelningchef Agneta Dahlberg. Frågan är hur vi från kommunens sida bäst kan hjälpa till för att göra vardagen lite lättare för framförallt de drygt 100 barnen som nu vistas på Lundegård.

Det är mycket positivt att få höra om den stora medmänsklighet som råder bland invånarna i Borgholms kommun. Många har skänkt kläder som mycket tacksamt mottagits av de asylsökande.
Affären i Köpingsvik har bl.a skänkt bollar och en del andra leksaker. Röda Korset och Svenska kyrkan är bland de frivilligorganisationer som hjälper till men många fler hjälpande händer liksom kläder och leksaker behövs till de asylsökande.

Migrationsverket har receptionen bemannad varje dag men för säkerhets skull så ring gärna innan ni kommer med kläder eller leksaker. Varma kläder behövs förstås nu i höstrusket.
Från kommunens sida kommer vi att snarast öppna någon form av dagverksamhet och förberedande skolgång för barnen.
Eftersom jag förstått att det finns ett informationsbehov om verksamheten på Lundegård har jag bett Per-Einar Tufvesson och Migrationsverket att anordna detta. Tyvärr fick jag inte möjlighet att påverka vilken kväll det blev men huvudsaken är att det blir av.

Informationsmötet är på tisdag kväll den 26/10 kl 18.30 i församlingshemmet i Köpingsvik. Från kommunens sida kommer bl a vår kontaktperson Agneta Dahlberg att finnas på plats. Jag hoppas att mötet också leder fram till fler möjliga förslag till hjälpinsatser som alla vi som är invånare i Borgholms kommun kan bidra med till de asylsökande för att visa vår medmänsklighet i deras utsatta situation.

Intensivt samarbete för öländsk besöksnäring

Det har varit en intensiv vecka. Många privatpersoner och öländska företag har hört av sig med erbjudande att hjälpa till på olika sätt för att Öland inte skall tappa fart inom besöksnäringen inför år 2011. Halltorps Gästgiveri och Kjell Gehammar löste slutgiltigt ett av de mest akuta problemen, gällande de som bokat boende nu i höst och betalat i förskott via Ölands Turist AB, genom att erbjuda de kvarvarande boende på Halltorp. Lotta Engelholm har jobbat med frågan och många företag som redan drabbats av konkursen ställer nu trots det ändå upp och tar emot de berörda besökarna för att minska den stora risken för negativa effekter på öländsk besöksnäring för framtiden.
Hasse Johannesson på Borgholm Energi AB har bokat Båtmässan i Stockholm där de 14 öländska hamnar som samarbetar kommer att finnas med. Flera intressenter av att göra publikationer som marknadsför Öland har hört av sig. Från kommunernas sida kan vi i sedvanlig ordning annonsera. Vi hoppas och tror att de öländska företagen inser vikten av att vara med.
Det mest akuta är alltså löst under den gångna veckan eller på gång att lösas.
Det har varit många samtal mellan kommunledningskontoren här i Borgholm och Mörbylånga de senaste dagarna. Vi har en del beslut att ta på vårt direktionsmöte i Ölands Kommunalförbund på måndag gällande bl.a hur vi går vidare med det som vi från kommunernas sida lovat ansvara för nämligen turistinformationen.

Vi har tillsvidare utsett näringslivschef Anders Nyholm att vara kommunalförbundets kontaktperson i de frågor som berör besöksnäringen. Den ingående telefonlinjen till Ölands Turist AB har öppnats i Ölands Kommunalförbunds namn i samråd med konkursförvaltaren och kommer att fortsätta vara tillgänglig för turistinformation.

Vi har en god dialog med konkursförvaltaren. De senaste dagarnas tidningsskriverier förvånar mig möjligen en del då Kent och jag som kommunalråd har fått en större roll i det hela än vad som är rimligt. Vi har i kommunalförbundet anlitat ett juridiskt ombud som bevakar kommunalförbundets intressen.

Uppenbart finns det spekulanter på Ölands Turist AB som av tidningsskriverierna att döma tror att det finns stora kommunala pengar att tillgå och därmed sannolikt inte har riktigt klart för sig vad som möjligen kan finnas eller inte finnas som tillgångar i konkursboet. Konkursförvaltaren Ingmar Johnson är den som bäst kan svara på det men så här långt står det helt klart för oss i Ölandskommunerna att tjänsteköpsavtalet Turistbyrå är avslutat i och med konkursen, det framgår dessutom klart i avtalet att det inte kan överlåtas. Därmed finns det inga kommunala pengar eller kommunala avtal tillgängliga i konkursboet.

På måndag tar vi beslut i Ölands Kommunalförbund om vi tillsvidare skall driva någon form av turistbyråverksamhet framöver i egen regi eller om vi ska upphandla hela turistbyråverksamheten eller delar av den på nytt.

Den allmänjuridiska uppfattningen är efter vad jag har förstått att på samma sätt finns det ett stort antal privata stug- och rumsuthyrare som inte heller har några gällande avtal pga konkursen.

Från Ölands Kommunalförbunds sida är vi medvetna om det 3-partsavtal gällande plattformen visitse.se som finns mellan Ölands Turist, Kalmar och Glasriket och jag instämmer utifrån detta avtal som jag tagit del av i Kalmars och Glasrikets synpunkt att de är ägare till 2/3 av det som byggts upp av den webportalen under den gemensamma projekttiden. Värdet på denna möjliga tillgång i konkursboet är konkursförvaltarens sak att bedöma.

Så här långt står det också klart att vi i Ölands Kommunalförbund inte har intresse av att bedriva bokningsverksamhet.

Det vi har gjort så här långt och kommer att fortsätta med från Ölandskommunerna är att säkerställa turistbyråverksamhet i någon form för framtiden, vi behöver också en offentlig turistinformationshemsida med lämplig adress, det kan bli i samarbete med befintliga aktörer/kommuner eller byggas upp på nytt.
Det som nu är viktigast för oss är strategierna för att sakta men säkert arbeta vidare framåt långsiktigt för att tillsammans med de öländska företagen fortsätta den positiva utvecklingen och marknadsföringen av Öland för boende och besökare.

torsdag 14 oktober 2010

Marknadsföringen av Öland fortsätter

Efter några intensiva dagar med anledning av konkursen i Ölands Turist AB börjar vi i kommunerna tillsammans med öländska företag och företagarorganisationer nu hitta lösningar för de mest akuta problemen med fortsatt marknadsföring av Öland som ett av landets främsta besöksmål. Mörbylångas kommunalråd Kent Ingvarsson och jag har under dessa dagar haft en mängd telefonsamtal som vi bägge är mycket tacksamma för. Vi uppdaterar varann löpande på allt det som händer och hade i eftermiddags ett bra möte med konkursförvaltaren.
Företag och företagarorganisationer har hört av sig liksom enskilda som alla delar synpunkten att nu måste vi tillsammans bygga något nytt. Vi är mycket tacksamma för alla de företag som trots konkursen och därmed stora svårigheter att få ut inbetalningar som gjorts i förskott nu ändå öppnar sina boenden för de besökare som nu kommer till Öland och har bokat och betalat via Ölands Turist AB. Vi har i enlighet med kommunallagen inga möjligheter att gå in från kommunernas sida och hjälpa till i denna situation. Vi gör däremot allt vad vi kan för framtiden och för att se till så att den löpande verksamheten fungerar. Ölands Näringslivskontor har sedan tidigare bokat Ölands deltagande i matmässan Det goda köket i Stockholm i november. Thomas Isaksson som fick Skördefestens Gyllene pumpa är en av huvudaktörerna. Sparbanksstiftelsen Öland är tillsammans med öländska företag medfinansiärer. Idag har Näringslivschef Anders Nyholm även bokat en monter för Öland på TUR-mässan i Göteborg. Ölandsmagasinet är ett av alla de företag som hört av sig för möjlighet att hjälpa till och kommer förhoppningsvis att kunna komma med ett Ölandsmagasin redan i februari så att den finns i god tid till TUR-mässan. Vi kommer från kommunernas och kommunalförbundets sida att delta med annonser och hoppas och tror att de öländska företagen också ställer upp för att säkerställa säsongen 2011 på Öland. Vi har i de bägge kommunstyrelsearbetsutskotten ikväll haft möte med regiondirektör Håkan Brynielsson och planerar nu för framtidsarbete gällande varumärke och turismstrategi tillsammans med de öländska företag som vill vara med och med stöd av Regionförbundet. Vi kommer från kommunernas sida att ta fortsatt ansvar för turistinformationen men behöver tid för att hitta organisation och struktur samtidigt som vi hoppas att kunna göra detta så snabbt som möjligt utan avbrott för alla de som vill besöka Öland. Jag ser fram emot ett antal inplanerade möten i denna fråga under nästa vecka liksom konkursförvaltarens pågående förhandlingar och arbete samt hoppas få ännu fler synpunkter och ideer via mail och telefon på hur vi på bästa sätt säkerställer marknadsföringen av den öländska besöksnäringen för framtiden.

Sista mötet med kommunstyrelsen f 2006-2010


I tisdags hölls sista mötet för denna mandatperiod med kommunstyrelsen. I Borgholms kommun tillträder den nya kommunstyrelsen direkt efter val den 1/11.
Tisdagens sammanträde var egentligen ganska typiskt för allt som hänt under de senaste fyra åren. Positiva framtidssatsningar blandat med kommunal ekonomi och en del problem som känns svåra men aldrig omöjliga att lösa. Lite vemodigt att så pass många efteråt berättade att de redan nu aviserat i sina partier att de inte kommer att vara med i den nya kommunstyrelsen. Vice ordförande Sune Axelsson(s) som efter många år i kommunpolitiken bl.a som ordförande i Borgholm Energi och åtta år som kommunstyrelsens vice ordförande höll, efter mitt avtackande av kommunstyrelsen, ett lysande tal till såväl politiska kollegor som kommunens tjänstemän. Jag tvivlar på att socialdemokraterna förstått sitt starka inflytande genom Sunes arbete de senaste åtta åren. Vi har tillsammans i kommunledningen arbetat för att hitta de lösningar som kunnat ge bästa möjliga effekt för invånare och företagare. Sunes erfarenhet och eftertänksamhet har gjort breda lösningar möjliga och därmed rejäla avtryck i utvecklingen av kommunen. Jag ser likväl nu fram emot en mandatperiod då Borgholms kommun, enligt de nya socialdemokraterna, kommer att kunna präglas av mer av Allianspolitik och oppositionspolitik. Det kan hända att vårt starka samarbete i kommunledningen som haft sin utgångspunkt i de kärva "kommunakutåren" har gett onödigt mycket spelrum för lokala missnöjespartier. Jag vill än en gång rikta ett varmt tack till den avgående kommunstyrelsen för mycket gott samarbete med livliga diskussioner, högt till tak och många glada skratt trots många svåra beslut att fatta under den gångna mandatperioden.

tisdag 12 oktober 2010

Dags för omstart av Ölands Besöksnäringsutveckling

Trots bedrövelsen över gårdagens konkurs i Ölands Turist AB så måste nu Ölandskommunerna tillsammans med näringslivet snabbt hitta de lösningar som finns för att återta Ölands position och än mer stärka Öland som ett av Sveriges främsta besöksmål-året runt!

Jag har idag fått några telefonsamtal från engagerade företagare/företagarorganisationer som vill vara med och hjälpa till. Jag ser gärna att fler hör av sig så att vi tillsammans kan tänka ut de bästa planerna för framtiden. Det jag sett på TV ikväll av bl a konkursförvaltaren känns så här långt bra. Nu gäller det att så snart som möjligt få igång marknadsföringsinsatser av Öland och fortsatt väl fungerande turistbyråverksamhet inför år 2011. Eftersom vi i kommunledningarna i förra veckan anade att vi kanske behövde en plan B så har vi ett gemensamt möte för de bägge arbetsutskotten inbokat på torsdag kväll. Vi har 3,2 Mkr avsatta i budget för turistbyråverksamheten 2011 och kommer att hitta formerna för att lösa det,jag hoppas att vi också kan ta vara på den kompetens som finns hos personalen på Ölands Turist AB. Däremot varken kan (enligt konkurrenslagstiftningen) eller skall kommunerna hålla på med bokningsverksamhet.

Det finns ett antal magasin som på ett utmärkt sätt marknadsför Öland även utanför ön bl.a Ölandsmagasinet, Skördefestens Ölandsnyckel, Ölandsjournalen m.m.m.
Ölandskommunerna är också medfinansiärer i Regionförbundets projekt Vinst som fortsätter sin marknadsföring av Kalmar län inkl Öland i Danmark och Tyskland inför år 2011. Vi kommer helt klart att hitta de vägar som är möjliga för att fortsätta en framgångsrik utveckling av den öländska besöksnäringen i en ny organisation eller tillsammans med nya ägare av Ölands Turist AB. Näringslivets initiativ och ideer är varmt välkomna i vårt gemensamma arbete.

Ett mycket tråkigt slut för Ölands Turist AB.

Ibland kan saker och ting vändas alldeles upp och ner, precis så har det kännts de senaste två veckorna då vi är många som arbetat intensivt för att hitta lösningar för framtiden. Åren 2006 och 2007 påbörjade vi från Ölandskommunerna via Ölands Kommunalförbund, där jag också är ordförande, tillsammans med de öländska företagen i Ölands Näringsliv Ekonomisk förening, den största satsningen någonsin för att stärka utvecklingen av den öländska besöksnäringen. Detta resulterade bl.a i en helt ny bokningsplattform med en upplevelseplanerare som är ett föredöme för besöksnäringen i landet. Denna satsning utgjorde grunden och möjligheten för samarbetet med Kalmar och Glasriket i www.visitse.se Hösten 2007 ville de öländska företagen i en ny konstellation Visit Öland AB ta över ansvaret för den fortsatta utvecklingen men bibehålla Ölands Kommunalförbund som delägare med 9% av aktierna. Efter många och långa förhandlingar såldes genom beslut i kommunfullmäktige-församlingarna 91% av aktierna till företagen i VÖAB som samtidigt åtog sig det överenskomna beslutade finansieringsansvaret av utvecklingssatsningen, för kommunalförbundets del var detta 3 850 000 kronor under de närmaste åren. Ölands Kommunalförbund/kommunerna har liksom andra destinationer i samband med utvecklingsatsningen även åtagit sig ansvaret och kostnaden för Turistbyråverksamheten och upphandlat densamma enligt konstens alla regler av Ölands Turist AB till en kostnad av sammantaget 3,2 Mkr/år inkl Turistbyråer i Byxelkrok, Löttorp, Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga.
Från att vi 3/9 i Ölands Kommunalförbunds ledning informerades om ett positivt resultat för Ölands Turist AB år 2010 så vändes saker o ting upp och ner när VÖABs ordförande ringde mig den 28/9 mig efter ett styrelsemöte föranlett av akuta likviditetsproblem i Ölands Turist AB. Sedan dess har många försökt hjälpas åt att hitta möjliga lösningar. De 91%iga ägarna belsutade vid extra bolagsstämma den 5/10 att inte tillskjuta mer pengar till bolaget. Protokoll finns från ett antal sammanträden förda mellan företrädare för Ölands kommunalförbunds styrelse, de 91%iga ägarna i VÖAB och ledningen för Ölands Turist AB. Tyvärr fanns det inga möjliga lösningar. Alla parter är utan tvekan i dagsläget lika besvikna.Det är bara att konstatera att likviditetsproblemen är omfattande och det fanns igår ingen som helst möjlighet för kommunerna/kommunalförbundet att gå in och ta över ägaransvar och näringslivets 91% av aktierna. ÖTABs styrelse hade därför inget annat val än att begära bolaget i konkurs.

Öland har firat ännu en succefylld Skördefest!!

Varmt tack till hela organisationen Öland Skördefest med Stefan Alhgren i spetsen för ännu en fantastisk Skördefest!


Efter en mycket intensiv vecka lägger jag nu äntligen ut några bilder från en härlig Skördefest. Ett bevis på allt det fantastiska Öland har att erbjuda och på hur samverkan mellan företag,föreningar och organisationer fungerar när den är som bäst. Jag hade förmånen att vara en av alla ölänningar som hade goda vänner från fastlandet på besök över helgen och då njuter man av Skördefesten ännu mer själv. Att få visa upp alltifrån konstnatten på södra Öland till hönshusgalleri, konstinstallation o tidsresa i Södvik, Skördefestmarknaden med bl a Astas syltade tomater, Föra Trägård och Gundas stickade mössor i Föra, Kårehamnsfirandet, äta lufsa hos hembygdsföreningen i Löts gamla skola, dricka kaffe och handla på loppisen (köpte bl.a en splitter ny programmerbar kaffebryggare för 75 kronor, kanonbra, förutom en hel del vackra glas)på boulehallen i Tjusby, besöka den för dagen öppnade gamla affären i Gärdslösa, se installationerna,samlingsutställningarna och lyssna till John Leo Carter på Yellow Box i Sättra, se konsten på Sättra mejeri, besöka antikhandlare och få förmånen att se fantastiska hus i Långlöt och Runsten, promenera runt i Borgholm,lösa världsproblemen... tillsammans med alla andra på lördagskvällen på Harrys osv. Kort sagt ännu en fantastisk Skördefest!
fredag 1 oktober 2010

Ölands Skördefest 2010 är igång!!!

Stort Tack till Gärdslösaborna för torsdagskvällens härliga invigning av Ölands Skördefest 2010! Välorganiserat, massor av folk och mycket trevligt! Eleverna vid Gärdslösa skola inledde invigningsprogrammet efter välkomsthälsning av vice ordf i sockenrådet Mainy Ekberg.
Ann-Charlotte Standert och Sievert Johansson (med Boulehall i Tjusby) imponerade stort med sin vackra duett till ackompangemang av Björn Erlandsson. Trubaduren John Leo Carter (från Yellow Box i Sättra som,tillsammans med Editgården) har samlingsutställning av konstnärer från Gärdslösatrakten och dessutom massor av underhållning hela helgen)sjöng en egenskriven låt med stark anknytning till sin tidigare hemö Irland. Göran OT Dahlberg höll som vanligt stadigt i mikrofonen hela kvällen och lockade hela publiken till många glada skratt. Årets invigare var välkände metrologen John Polman,väl påläst i öländska temperaturskillnader och tillsammans med Rolf Attoff mannen bakom SVT:s Solligan.


Länsförsäkringars byggnadsvårdspris delades denna gång ut till en skicklig hantverkare,timmermannen Bo Djurstedt från Gullringen.
Årets Ölandssocken Gärdslösa lämnade högtidligt över skyltar och presenter till den av juryn utsedda nya Ölandssocknen Södra Möckleby.
Själva invigningen avslutades med Gärdslösa Kammarkörs mycket vackra version av Ölandssången.
Gärdslösaborna har nu under hela helgen mängder av Skördefestaktiviteter från Tjusby i norr till Lindby/Sättra i väster ända till Långlöt i söder. Det var mycket svårt att välja igårkväll mellan Gärdslösa Kammarkörs konsert i kyrkan och bygdespelen/skrönorna som spelades vid fyra gårdar i södra Gärdslösa.
Vi var många som njöt av den vackra älvdansen vid Silverbäcken medan Erik Johan Stagnelius "Näcken" citerades. Jag bestämde mig till sist för att se på de välkända amatörskådespelarna som bjuder in till skrönor på fyra av gårdarna i södra Gärdslösa och gick utmed den marschallbelysta och vid nästan varje hus vackert smyckade östra landsvägen, nästan ända bort till Erik Johan Stagnelius barndomshem Prästgården (som ägs av Gärdslösaborna och har öppet hela helgen med konst bl.a Gåramålningar,antikvariat, café m.m.m)
Det var en härlig upplevelse att vandra mellan de fyra olika skådespelen. Historier från bygden om skrockfullhet, skattletning, synskhet och mindre välkommet besök spelades upp av de fyra teatergrupperna på ett inlevelsefullt och medryckande sätt.
De unika gårdsmiljöerna förgyller det hela extra mycket.


Har jag tur så hinner vi åka till Gärdslösa en gång till under Skördefesten. Jag ser fram mot en händelsrik och upplevelsefylld härlig Skördefesthelg med riktigt många besökare på Öland.

onsdag 29 september 2010

Onsdagsförberedelser i Borgholm inför Skördefesten
på www.borgholm.se kan man via webkamerorna följa det arbete som nu pågår i Borgholm inför helgens skördefest. I eftermiddag råder strålande solsken och vi hoppas att det håller i sig inför helgen. Det är en mycket viktig helg för öländska företagare och föreningar och hela Öland förbereder sig nu för fullt för att välkomna alla besökare!

TisdagsFörberedelser på torget i Borgholm.Trots bitande stormvindar byggdes under tisdagen den vackra Skördefestbåten upp på torget här. Kullerstenarna på Stadshussidan är nu täckta av stenmjöl och utgör en ganska så plan yta för morgondagens byggnation av försäljningslokaler för öländska produkter och serveringar. De konstnärliga utsmyckningarna är många över hela ön,de söta och ulliga men enormt stora fåren och lammet vid Strandtorpsnerfarten har samma konstnärliga skapare som båten på torget. I år har de även byggt en miniatyr av Borgholms Slott mittemot nerfarten till slottet och Solliden.

Planering för Skördefest

Det är inte lätt att veta vad man skall göra på Ölands Skördefest ens när man som jag är inbiten ölänning. Kom hem sent från distriktsmöte i Mönsterås igårkväll (glad att se Skördefestbroschyrerna i kommunhuset där) och satte mig för att planera en trevlig helg med nära och kära. Invigningen i Gärdslösa får man förstås inte missa, inte heller skrönorna som utgår från Gärdslösa Prästgård. Fredagens konstnatt ägnas åt bussresa till södra Öland och numera har jag även en plan för lördagen och söndagen:-)
Jag skulle försöka ge goda råd till en kommunalrådskollega från norra länsdelen som hyrt stuga i Borgholm över helgen. Mitt bästa råd är försök inte se allt, ta det lugnt och stanna precis där ni känner att ni vill stanna.
Öland har så enomrt mycket att erbjuda dessa dagar o nätter att var man än befinner sig så bör man ägna sig åt att njuta av det som finns runtikring.
Titta gärna på www.skordefest.nu eller www.oland.com eller www.olandsturist.se, länka er vidare till alla de socknar, centrum och företag som har egna hemsidor och förbered er lite lagom på ungefär vad ni vill göra eller vilket område ni vill besöka denna gång. Trafikverket har lovat öppna en extra fil till Öland på fredagen resp tillbaka till fastlandet på söndagen så vi hoppas köerna blir minimala.
Passa på att njuta av Ölands Skördefest!

Gyllene Pumpan till Tomas o Eva Isaksson i KårehamnStort GRATTIS till Tomas och Eva Isaksson i Kårehamn som är årets vinnare av det fina skördefestpriset Gyllene Pumpan! Jag hade tillsammans med Näringslivschef Anders Nyholm glädjen att vara med när priset utdelades av juryns Sven Ekberg.
I helgen är Kårehamn som vanligt fyllt av Skördefestaktiviteter, på fredagskvällen går det varje timme från kl 18 buss direkt mellan Borgholm och Kårehamn.
Från att ha varit en hamn där fisket alltmer minskat i betydelse så har det blivit en härligt levande miljö och mötesplats sedan Tomas och Evas fiskbutik och restaurang startade för fem år sedan.
Här nedan följer juryns motivering:

Juryns motivering:

För fem år sedan övertog Tomas Isaksson fiskaffären i Kårehamn och startade företaget Ölands Havskök. Ett år senare utökades verksamheten med en fisk- och delikatessbutik i Ölands Köpstad. Med stort engagemang, entreprenörskap, skicklighet och kreativitet har Tomas på kort tid utvecklat företaget och breddat sortimentet med ett rikt utbud av egentillverkade fisk- och skaldjursrätter Kårehamn har, tack vare Tomas, fått nytt liv och Ölands Havskök är i dag ett omtyckt och populärt kulinariskt resmål inte bara för ölänningar utan också för fastlänningar och turister.

Tomas Isaksson är dessutom en kreativ dekoratör och i den yrkesrollen gjort stora och framgångsrika marknadsföringsinsatser för "Det goda Öland" på bl a mat- och turistmässor runt om i landet.

vardag igen efter intensiv valspurt och rösträknande
Skönt men nästan lite tomt att den så intensiva valrörelsen nu är över. Den politiska kartan har förändrats i många av landets kommuner. Här i Borgholms kommun är förändringarna i huvudsak bestående av en återvändande väljarkår från vårt förra så framgångsrika val i Centerpartiet tillbaka såväl till höger som till vänster.
Inom Centerpartiet har vi redan nu börjat planeringen för valrörelsen 2014. I Allianspartierna har vi ett gott samarbete och majoritet även efter valet.Centerpartiet är fortfarande störst inom Alliansen och med drygt 400 personkryss som extra stöd hoppas jag att få möjligheten att fortsätta leda utvecklingen av Borgholms kommun under kommande mandatperiod.
Slutspurten av valrörelsen var lika intensiv och rolig som vanligt, torget i Borgholm var stundtals mer välfyllt av valarbetare än av väljare..:-)..
Vi Centerpartister delade ut öländska morötter och C-vitamnier, Moderaterna bjöd på korv med bröd och Socialdemokraterna stekte valfläsk....

fredag 17 september 2010

Vi i Allianspartierna ser fram emot och hoppas på en ny mandatperiod i ledningen för positiv utveckling av Borgholms kommun

Fyra partier är mer än tre!

Som ledare för Allianspartierna i Borgholms kommun hoppas vi på söndag få väljarnas förtroende att utveckla Borgholms kommun för framtiden. Vi har under de senaste åren haft ett mycket gott samarbete inom kommunpolitiken men kanske alltför ofta nått gemensamma lösningar tvärs över blockgränserna.
Vår förhoppning är nu en stark Alliansregering och en fortsatt kraftfull Alliansledning i Borgholms kommun. Vi ser fram emot en spänstigare debatt, tuffare opposition och därmed roligare politik men öppnar gärna dörren för breda lösningar när så är nödvändigt för kommunens utveckling.
Tillsammans kommer vi i Allianspartierna att under kommande mandatperiod arbeta för:
* Borgholms kommun skall ha det bästa företagsklimatet i Kalmar län.
* Fortsatt hög måluppfyllelse bland elever i skolorna.
* I samarbete med invånarna på norra Öland vända befolkningsminskningen.
* Utveckling av Borgholms Stad och Löttorp till starka centrum.
* Fortsatta satsningar på förnybar energi och miljöförbättrande åtgärder.
* Införa en sockenpeng för landsbygdsutveckling.
* Kunna bli Årets Ungdomskommun 2015
* Stärka kulturens betydelse för tillväxt.
* Mer lokalproducerad mat i kommunens skolor och äldreomsorg.
* Fortsatt kvalitetsförbättring i vård och omsorg.
* Förbättra förutsättningarna för föreningslivet och för en aktiv hälsosam fritid för alla.
* Bättre vägar,cykelvägar och mer kollektivtrafik.
* Förtätning av Borgholm-Köpingsvik, men ingen ringväg Kungsgården-Kolstad.
* Utveckling av Rälla-Ekerum och natur-o friluftsreservat i Rällaskogen.
* Utbyggnad av hamnen i Byxelkrok
* Ge invånarna ökad valfrihet och möjliggöra mer entreprenörskap.
Lisbeth Lennartsson (C)
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)

Nya lägenheter,hälsocentral o tillfällig skola vid norra infarten


Norra infarten till Borgholm har förändrats mycket de senaste åren, från att ha varit "stadens baksida" blir den nu alltmer en positiv och attraktiv del av staden Borgholm.
Vi pratade just på morgonen idag om möjligheten av att även utmed norra infarten plantera några träd för att få en mer grönskande infart i samband med någon form av de hastighetsbegränsande åtgärder som är välbehövliga.
Fd Arlas ostlager pryder sin plats med kombinationen av Borgholm Energis miljövänliga fjärrvärme och som företagshotell för bl.a Segr och Borgens konserver.
Den nya folktandvårdsbyggnaden, Borgholms Badhus med gymmet och den av många så efterlängtade bowlinghallen i kombination med Harry´s som byggdes för bara något år sedan. Tennishallen nyttjas flitigt av såväl tennisspelare som bowlspelare och gymbesökare och kommer sannolikt att användas än mer i samband med den tillfälliga evakueringen av Slottsskolans elever till området intill fjärrvärmebyggnaden.
Nu pågår arbetet för fullt med att iordningställa de tillfälliga skollokalerna. Den 31/12 skall Slottsskolan vara tömd och därefter startar den största investering vi gjort i Borgholms kommun som kommer att leda till en modern och väl fungerande högstadieskola för elever och lärare.

De gamla lokstallarna, tillika fd champinjonodlingarna har nu rivits helt och hållet och det projekt som ursprungligen startades upp av entreprenörerna Inger o Gösta Toreld kan nu delvis påbörjas av Borgholm Energi AB.
Landstinget har äntligen undertecknat hyreskontrakt för den hälsocentral de vill att kommunen skall bygga och där de utformat lokalerna.Intill Hälsocentralen kommer det också att öppnas en familjecentral. Landstingets personal har utformat lokalerna efter sitt behov i samarbete med Borgholm Energi. Eftersom detaljplanen gjordes nyligen med anledning av Inger och Gösta Torelds projekt Seniorboende, så vore det helt omöjligt för miljö o byggnadsnämnden att medge bygglov för endast en hälsocentral. Helt enligt gällande ägardirektiv från kommunen bygger därför Borgholm Energi AB också den första etappen av 24 lägenheter samtidigt som hälsocentralen.
Lägenheterna kommer att fylla alla de krav som finns på modernt seniorboende, sannolikt blir det i form av bostadsrättsförening. Det finns nu olika prisuppgifter som cirkulerar runt vad en lägenhet kommer att kosta, men man måste ha klart för sig att även om det är dyrt att bygga så är det hela inte ens upphandlat än.
Pris per lägenhet avgörs av den kommande bostadsrättsföreningen, de som äger lägenheter kan besluta själva hur hög de vill att själva "insatsen" per lägenhet skall vara. De kan välja att lägga en större eller mindre del av hela den skuld som lägenhetsbygget har(dvs den som fullmäktige beslutat om kommunalt borgensåtagande för under byggtiden) i själva föreningen som fördelar ut den på lägenheternas månadshyra, eller att varje lägenhetsägare tar sin del av byggkostnaden direkt och då blir sedan själva hyran bara el,vatten och övriga driftskostnader. Borgholm Energi har även fått det register över anmälda intressenter som Inger o Gösta hade när de drev projektet. Borgholm Energi AB bygger just nu om huset intill Ölands Gymnasium till lägenheter för ungdomsboende. Det behövs fler billiga lägenheter men faktum är att redan i dagsläget finns det 89 kommunala lägenheter för i första hand pensionärer runt Strömgården, Soldalen, Åkerbohemmet och i Långlöt. Dessutom finns det ytterligare 47 kommunalt ägda lägenheter i HSB fastigheterna i Borgholm som hyrs ut. I kommunledningen funderar vi också över möjligheten att kunna bygga om Ekbacka 1och 2 dvs det som för länge sedan kallades kronikerhemmet, till mindre relativt billiga lägenheter i samband med att vårdtagarna flyttar ner till avdelning 3 och 4 som nu byggs om så att varje rum har egna toaletter eller i nästa steg när nuvarande vårdcentral flyttar in i den nya hälsocentralen.

torsdag 16 september 2010

Kulturstrategi på gång i Borgholms kommun

Mitt uppdrag att leda arbetet med kulturstrategi för hela Kalmar län har gett positiva avtryck för kulturens betydelse för tillväxt och hälsa i många av länets kommuner och landstinget. Det var ett intensivt år och jag kan ibland sakna tjänstemännen Maria på Regionförbundet och Claes som tillsammans med mig åkte runt i länet och träffade länsinstitutioner, kommuner, företag och föreningar för att diskutera kulturfrågorna. Naturligtvis blir det extra intensivt när man har ett heltidsuppdrag som kommunalråd med telefonsamtal och mail att sköta hela tiden samtidigt, men Maria var en bra chaufför..:-) och det var så stimulerande att det gjorde inget att arbetsdagarna blev långa och kvällarna på kontoret sena. Under perioden maj 2009 till maj 2010 gjorde vi två besök i varje kommun i länet förutom förenings,företags och länsinstitutioner samt hade regelbundna möten med styrgruppen bestående av politiska företrädare för samtliga länets kommuner.

Det är helt klart att Öland är i särklass i länet när det gäller andelen kulturföretagare. Här finns många spännande framtida möjligheter. Kulturminister Lena Adelsson-Liljeroth besökte nyligen ett av de öländska projekten i företaget Yellow Box med Hemlig Festival. En idé som nu sprider sig internationellt.

De öländska hembygdsföreningarna,konstnärerna och konsthantverkarna, starkt samarbete med länsinstitutionerna,välbesökta bibliotek med hög servicegrad,Borgholms Slott, Ekopark Böda med Skäftekärr, Borgholms Stadsmuseum, Himmelsberga, Capellagården, Ölands Folkhögskola,Eketorps borg, Världsarvet, natur o kulturlandskapet, den öländska maten och firandet av Ölands Skördefest.Öland är klart i framkant!

Strategin "Kultur med nya ögon" är nu ute på remiss runt om i länets kommuner och i landstinget. Kommunstyrelsen antog i veckan ett remiss-svar som stämmer bra in med det vi i Centerpartiets remiss-svar vill prioritera för Borgholms kommuns del.
I Borgholms kommun vill vi prioritera:

*Fortsatt arbete med barnkultur genom Kultur i skola och förskola, där exempelvis länsinstitutionerna och hembygdsföreningarna genom åren varit goda samarbetspartners.

*Äldre människors samt funktionshindrade människors tillgång till kultur såväl i särskilt boende som i egna hem, gärna i samarbete med med frivilligorganisationer och andra aktörer.

*Kulturens betydelse för hälsa- en öppen kommun med rikt kulturutbud är attraktiv och ökar möjligheterna för såväl boende som besökare att trivas, känna stolthet och må bra.

*Samarbete inom stadsplanering mellan kommun,näringsliv och skola. Det offentliga rummet spelar en central roll för demokratin.

I kommunstyrelsens yttrande framgår också att Borgholms kommun vill anta den föreslagna Agenda 21 for culture samt att en enig kommunstyrelse på min fråga nu sätter igång arbetet med framtagandet av en Kulturstrategi för Borgholms kommun.

Här finns många möjligheter till positiv utveckling för Borgholms kommuns framtid!

onsdag 15 september 2010

Centerpartiets mål-Borgholm bästa företagsklimatet i Kalmar län

Företagsklimatet i en kommun är beroende av gott samarbete mellan företagare och kommun, i Svenskt Näringslivs rankning finns också ett antal andra parametrar som kanske inte är lika lätta att uppfylla men nog så viktiga att arbeta vidare med.
Sveriges kommuner o landsting har startat ett jämförelseprojekt mellan landets kommuner. Ölands Näringslivskontor fick igår av styrelsen i kommunalförbundet uppdraget att undersöka kostnaderna och möjligheterna för oss i Borgholms och Mörbylånga kommun att delta i den undersökningen.
Jag saknar de sockenträffar vi hade tidigare, men när vi pratade om det i våras insåg vi olämpligheten av att dra igång dem under ett valår....
I Centerpartiet har vi ett tydligt mål Borgholms kommun skall ha det bästa företagsklimatet i Kalmar län!
Det är i de små och medelstora företagen som utvecklingsmöjligheterna för framtiden i vår kommun finns och det är mycket viktigt att vi i kommunen lever upp till den service och kan ge de svar som ligger inom vårt ansvarsområde.
Framtid Borgholm är ett bra exempel på samarbete som pågår mellan kommun o näringsliv,våra regelbundna dialogmöten med LRF ett annat exempel.

Strategin som antogs i juni för Ölands Näringslivskontor arbetades fram av en styrgrupp på drygt 20 personer med en majoritet av öländska företagare och med Ölands Banks VD som ordförande.
Strategin har namnet Tillväxt genom samverkan i världsklass och har tre fokusområden: Kreativitet, kommunikation och kompetens.
Utgångspunkten för allt näringslivsarbete är de befintliga företagen.
Det kvinnliga nätverket som startade upp i Borgholms kommun för några år sedan har nu mer än 300 medlemmar över hela ön.
Nätverket UngÖ som startade i somras för ungdomar intresserade av företagande på Öland bygger ett kontaktnät som växer och finns bl a på facebook.
Vi ser nu hur allt fler företagare vågar investera stora pengar för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen i Borgholms kommun.
I kommunen kan vi bli bättre på flera områden bl a detaljplanearbetet,för att kunna ge snabb ebsked om bygglov. Därför arbetar vi för fullt med fördjupat översiktsplanearbete som ger markanvändningsmöjligheter för de närmaste 15-20 åren.

Vi i Centerpartiet vet också att det finns lokala företag som gärna vill vara med i större utsträckning i den vardagliga kommunala verksamheten likväl som att det finns personal som gärna vill starta eget företag,själva eller tillsammans med andra.
Centerpartiet i Borgholms kommun kommer att arbeta hårt för att Borgholms kommun skall nå det bästa företagsklimatet i Kalmar län.

Jobbskatteavdrag bäst för de med lägst lön.

En av de stora skillnaderna mellan blocken vid valet på söndag är frågan om valfrihet. För oss i Allianspartierna är det viktigt att öka valfriheten för människor i alla åldrar. Vi vill inte att människor skall vara beroende av bidrag, man skall kunna försörja sig på sin lön. Centerpartiets skattepolitik har genomförts av Alliansregeringen vilket gör att den som har lägst lön procentuellt sett får mest i jobbskatteavdrag. Jag lyfte detta på debatten hos Kommunals medlemmar häromkvällen och det är klart att det gör skillnad när människor har nästan en hel månadslön mer i plånboken varje år.
Den som tjänar 16 000 har med Alliansregeringen nu varje månad ett jobbskatteavdrag på 1 119 kronor.
Den som tjänar 20000 kronor i månaden får 1365 kronor mer i plånboken varje månad,
medan exempelvis läkaren som tjänar 57 000 i månaden får 1754 kronor mer. Jobbskatteavdraget är tydligt, det skall vara lättare för de som tjänar minst att leva på sin lön och därmed ökad valfrihet i hur man vill använda sina pengar istället för bidragsberoende.

Centerpolitik och debatt hos Kommunals medlemmar

Fackföreningen Kommunal anordnade häromkvällen en debatt för det sannolikt kommande personalutskottets ledamöter. Jag har själv arbetat i mer än 20 år som undersköterska (varav 10 samtidigt som företagare i besöksnäringen) och uppskattar verkligen att min moderate kollega som själv har suttit i kommunstyrelsens arbetsutskott(=personalutskottet) i hela 12 år nu vill göra en rejäl satsning på fortbildning för vårdpersonal. Det är däremot mindre roligt att de 500 000 kronor till personkläder som vi tillsammans beslutade i kommunfullmäktige redan i november 2009 ännu inte förverkligats, men jag vet ju att det sedan i våras finns en grupp personalföreträdare som väljer ut vilka modeller som är bäst och räknar med att all personal som arbetar kroppsnära vårdtagarna får sina personalkläder snarast.
Jag konstaterade även under denna debatt att den lokale s-ledaren säger sig vara ny och väldigt lätt glömmer sin delaktighet i de beslut som tagits under de åtta år då han varit kommunfullmäktigeledamot liksom under de fyra sista åren då han varit vice ordförande i IFO-utskottet... Lite trist att det goda samarbete som varit så lätt glöms under valrörelsen men nu är det ju bara några dagar kvar. Konstaterar också att det är lätt att vara frikostig med skattebetalarnas pengar men det behövs nog en sedelpress om allt som nu utlovas skall kunna förverkligas.. Det är ändå bra att vi nu under Centerpartiets ordförandeskap i socialnämnden och kommunstyrelsen(personalutskottet) kunnat införa kvalitetssäkrat tidmätningssystem där personalen själva lägger in den tid som går åt till vården, om det står platser tomma på en avdelning så hjälps man åt och går över till en annan avdelning som har det mer vårdtungt. Det finns också ett flexibelt schema som personalen själva lägger upp var sjätte vecka, en del tycker det fungerar bra, andra mindre bra.
Under denna mandatperiod har Sveriges Kommun o Landsting haft borgerlig ledning och min vän Chatarina Deremar (c)är en av de som representerar kommunerna i förhandlingarna med fackförbunden och därmed häromåret äntligen möjliggjort den högsta löneökning till Kommunals medlemmar som ägt rum i modern tid (ca 10%).
I Borgholms kommun har vi granskat likvärdiga arbetsuppgifter ur jämställdhetsperspektiv och varit noga med lika lön mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Kvaliteten i äldreomsorgen, målsättningarna och vårdtagaren i centrum har varit ledord för socialnämnden och personalen i verksamheten som varje dag gör ett fantastiskt arbete. Personalpoolen har gett fler tillsvidareanställningar och det pågår ett ständigt arbete med att höja anställningsgraden för de som så önskar. Jag tycker att de delade turerna är ett förlegat system som vi måste försöka få bort, samtidigt inser jag ju att för att fler skall kunna få mer arbetstid så måste det finnas personal när det behövs allra bäst. Vi har mycket kvar att göra och jag är glad att trots ett tufft arbete så räckte nästan alla upp handen på min fråga om de trivs på sitt jobb. Att jobba i vården är krävande men det ger så mycket tillbaka.Trevliga jobbarkompisar och bra arbetsmiljö är en viktig del av jobbet. Vi fick många bra tips av Kommunals medlemmar som vi kommer att jobba vidare med att förbättra.

Ölands väderkvarnar får renoveringsmöjligheter

I Ölands kommunalförbund beslutade vi igår att åta oss huvudmannaskap för Ölands Kvarnförenings projekt Öländska väderkvarnar, projektledning kommer att upphandlas. Länsstyrelsen har tack vare kvarnföreningens trägna lobbyarbete nu skrivit under ett medfinansieringsintyg på 1 000 000 kronor och det tillsammans med kvarnföreningens ideella arbete gör det möjligt att ansöka om ytterligare 1 250 000 kronor från Landsbygdsprogrammet.
Genom åren har alltför många kvarnar rasat ihop och försvunnit ur den öländska landskapsbilden. Hembygdsföreningarna gör ett fantastiskt arbete och äger numera många kvarnar men det kostar stora pengar att renovera dem. Kvarnföreningen har inventerat samtliga väderkvarnar och undersökt reparationsbehovet.
Det finns idag 350 väderkvarnar kvar på Öland av dem är hela 186 i behov av reparation i någon form. Privatägda väderkvarnar ingår i projektet men villkorar då medfinansiering från ägaren.
Nu hoppas och tror vi att Ölands Kvarnförening med detta projekt kan säkerställa en av den öländska landskapsbildens viktigaste symboler för ett antal år framöver.

Sverige vore fattigt utan invandrare

Nedanstående text är en kopia från facebookgruppen "Inga invandrare?". En aktivitet som jag kommer att delta i. Sverige vore fattigt utan invandrare, konsten att tillverka glas är ett av många hantverk som vi genom åren lärt oss av invandrare. Mc Donalds, pizza , kebab, spagetti är exempel som vi nu ser som en självklar del av svensk mat men som naturligtvis har sitt ursprung från invandrare. Många svenskar (mina och kanske även dina släktingar) har genom åren valt att flytta till andra länder för att söka sin framtid där, många av dem som kommer till Sverige har än värre, tvingats fly från krig och förtryck. Alliansregeringens integrationspolitik kan och kommer att motverka den segregering som de senaste åren skett i det svenska samhället. Vi behöver alla goda krafter, vi behöver mångfald och kompetens, vi behöver fler invånare runt om i hela landet. Den förra socialdemokratiska regeringen misslyckades med integrationspolitiken och vi ser nu effekterna av det. Jag kommer att delta på manifestationen imorgon kl 14. Gör gärna det du också och jobba igen de 5 minuterna på lunchrasten istället som det föreslås här.

"Det finns mörka krafter som vill skrämma oss för invandrare. Låt oss upplysa dem om allt positivt invandrare gör för Sverige, och hur vårt vackra land skulle vara med "inga invandrare".

På torsdag kl 14.00 lägger vi med invandrarbakgrund ner jobbet i 5 min för att få alla att inse hur betydelsefulla vi är och hur mycket sämre samhälle...t skulle vara utan oss.

Helst vill vi att man stannar till en hel timme, men det är svårt för många, och om man inte kan ens 5 minuter, så räcker det med 30 sekunder, en busschaufför som stannar till och upplyser sina passagerare att de inte skulle komma hem utan honom, eller en läkare som under hela dagen berättar för sina patienter om vår aktion.

Alla kan hjälpa till och behövs. "Svenskar" kan sprida detta budskap och hjälpa till på det sätt som man känner. Vi definierar inte "invandrare", utan alla som känner att de vill delta gör det. Vi är alla svenskar, och ska inte delas upp, men detta är viktigt för aktionen, så att vi påvisar insatsen som invandrare gör.

Dessa 5 minuter eller den tid man nu vill lägga ner kan sedan jobbas över, eller tas från en rast, så att ingen kan säga att vi gör det för att slippa
jobba. Tala gärna om detta för era arbetsgivare, så ska det nog vara helt ok.

Vi hoppas att så många som möjlig kan delta, det behövs att alla bjuder in alla sina vänner, så att detta får spridning.

Prata med era vänner, rösta, och engagera er. På måndag kan det vara för sent.

Vi är alla ett och samma folk. Kärlek!
/Damon Rasti, Projektet "Inga invandrare"

Centerns Matlandet Sverige bättre än socialdemokratiskt rop på staten.

Socialdemokraterna föreslår nu att staten skall bygga ett storfängelse i Ekopark Böda men vill samtidigt förhindra de pågående utredningar som kan möjliggöra stora privata investeringar på Ekerums golfbanor. Att ligga ner och hjälplöst ropa på hjälp av staten har aldrig varit någon lösning för någon bygd i Sverige. Där finns en avsevärd skillnad mellan vänsterpartierna och oss i Allianspartierna.
Ett fängelse i Böda är i grunden ingen stor fråga eftersom det är en icke-fråga. Det är bra med ett kreativt och nytänkande förslag,men det är ingenting att bråka politiskt om i Borgholms kommun eftersom möjligheten är lika osannolik som att en bro mellan Byxelkrok och Oskarshamn byggs år 2011. Det som krävs är gemensamma krafttag för att förbättra förutsättningarna för åretruntboende på norra Öland. Att jämföra elevunderlag över tid är som att jämföra äpplen och päron när minskat elevunderlag gäller för större delarna av hela Europas landsbygd och än värre dess glesbygd. Det finns däremot många spännande,positiva ideer bland småföretagare på norra Öland. Jordbruksminister Eskil Erlandssons satsning på Matlandet Sverige ger förutsättningar för nya företag inom livsmedelsförädling att växa fram. Mejerier, slakterier, vinframställning osv. Socialdemokraterna vill ta bort RUT-avdraget och fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år vilket direkt innebär färre arbetstillfällen på norra Öland. Borgholms kommun styrka och låga arbetslöshet beror på den stora mängden småföretag. Vi ser nu hur stora investeringar sker inom fritidsboende, turism och jordbruk. Det behövs bättre kollektivtrafik som gör det möjligt för fler att arbetspendla. Det går snabbare att åka från Löttorp till Färjestaden eller Kalmar än från många av Stockholms förorter in till city. Norra Öland har alla möjligheter. Då behöver vi, oavsett partifärg, tillsammans med invånarna hitta ideerna och de småskaliga lösningar som ger de bästa förutsättningarna för fler åretruntboende på norra Öland.